Znana končna podoba Hermanovega trga v Celju?


Na zasebnem natečaju za projekt Hermanov Trg v Celju je investitor za najboljšo prepoznal idejno zasnovo arhitektov iz slovenskih birojev Enota in Arhimetrics. Po tej naj bi oblikovali nov celjski trg  in njegov osrednji poslovno-stanovanjski kompleks, ki bi se razprostiral na 22.600 kvadratnih metrih površine.

Zgradba naj bi stala blizu reke Savinje, natančneje med Ljubljansko, Gregorčičevo in Trubarjevo ulico. To območje je posejano z bloki, luksuznimi vilami in večstanovanjskimi hišami ter sploh ne spominja na staro mestno jedro.

Z Mestne občine Celje so nam ob poizvedovanju o realizaciji omenjenega projektana Hermanovem trgu sporočili, da je MOC  pred kratkim začela s postopkom priprave OPPN za Kare 12, kjer se bo tekom postopka tudi določila podoba tega prostora, ki pa ne bo nujno takšna, kot je prikazano.

R. Č.