Župani na MOS o črpanju evropskega denarja, okrepljeno sodelovanje slovenske in makedonske obrtne zbornice


Drugi dan Mednarodnega obrtnega sejma so se v Celju srečali župani in predstavniki okoli 100 slovenskih občin. Glavni poudarek srečanja je bil na pridobivanju sredstev iz evropskega kohezijskega sklada. S podpisom memoranduma o medsebojnem sodelovanju sta gospodarske stike okrepili slovenska in makedonska obrtna zbornica.

Župani in drugi predstavniki občin so se v okviru srečanja na MOS pogovarjali o črpanju denarja iz evropskega kohezijskega sklada in o težavah, ki jih imajo občine pri tem. Pogosto se pri občinah pojavlja nelikvidnost pri zalaganju denarja, srečujejo se s težavami gradbenih podjetij in podobno.  Okrog 100 milijonov milijonov evrov evropskega denarja bo ob

Pokrovitelj prispevka: Inox Andrej - montaža vseh vrst inox ograj. GSM: 070 732 977, e-pošta: [email protected], www.inoxandrej.com

koncu letošnjega leta na voljo občinam v okviru 6. javnega poziva Regionalnih razvojnih programov. Na srečanju so govorili še o priložnostih občin za ustvarjanje podjetništvu prijaznega okolja, o instrumentih in dobrih praksah za uspešen razvoj občin v naslednjem večletnem finančnem okviru EU 2014-2020. Kot primeri dobrih praks so izpostavili z evropskim denarjem sofinanciran projekt MO Celje Mestni marketing, s katerim želijo obuditi mestno jedro, projekt MO Koper, ki je svojo turistično ponudbo obogatila z virtualnim ogledom mesta v 3D tehniki in Občine Slovenske Konjice, ki je s sredstvi EU za regionalne razvojne programe postavila sončne elektrarne.

Mateja Čepin iz Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) je povedala, da je Slovenija po uspešnosti črpanja evropskih sredstev z 1,4 milijarde evrov pridobljenih in 1,050 milijarde evrov že povrnjenih sredstev na 6. mestu med državami članicami EU. Čepinova je opozorila na težave in napake pri črpanju razpisanih sredstev. Poudarila je, naj se občine ob morebitnih dilemah pravočasno posvetujejo s SVLR.  Med težavami, ki jih imajo slovenske občine pri črpanju evropskega denarja se pogosto pojavlja nelikvidnost pri zalaganju sredstev, težave pri izvajanju javnih naročil, ki jih narekuje zakonodaja, težave gradbenih podjetij in pritožbe na razpisih neizbranih izvajalcev, ki lahko izvajanje projektov zavlečejo in otežijo. Miha Pezelj iz SVLR je župane opozoril na aktualni razpis PU 4.1. »Regionalni razvojni programi.« Na 6. Javnem pozivu, ki bo predvidoma objavljen ob koncu letošnjega leta, bodo razdelili okrog 100 milijonov evropskega denarja.

Župan Rogaške Slatine in predsednik Sveta županov Savinjske regije Branko Kidrič je po srečanju povedal, da morajo biti za uspešno črpanje evropskih sredstev glavni poudarki na ideji oz. vsebini projekta. O aktualnem 6. Javnem pozivu PU 4.1. »Regionalni razvojni programi« je dejal, da bo znotraj regije potrebnih še kar nekaj usklajevanj občin o prioritetah in velikosti projektov, s katerimi bodo kandidirali na razpisu.

Tesnejše sodelovanje makedonskega in slovenskega podjetništva
Predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Obrtne zbornice Makedonije so podpisali memorandum o medsebojnem mednarodnem sodelovanju. S tem želijo okrepiti poslovno sodelovanje, vzpostaviti tesne gospodarske stike, izmenjati poslovne informacije, znanja in izkušnje. Želijo tesnejše sodelovanje med obrtniki in podjetniki obeh držav in razvijati njihove prijateljske odnose.

V ostalem dogajanju drugega sejemskega dne so svojo turistično ponudbo predstavile občine Bele Krajine, na glavnem prireditvenem odru v atriju sejmišča so se predstavii športniki Slovenske vojske, s številnimi zanimivimi predstavitvami pa so se na svojih razstavnih prostorih izkazali razstavljavci. Jutri na sejmu med drugim pripravljajo Dan Vojvodine in Dan OZS, podeljena pa bodo tudi sejemska priznanja.

Oglejte si še:
MOS Celje 2011: otvoritev v znamenju pozivov po krepitvi slovenske konkurenčnosti

Program MOS Celje 2011

f: Nataša Müller
t: mK