13. leto izvajanja projekta na temo promocije poklicev, kariernih poti in podjetništva v lokalnem okolju

Leto 2020 je polno sprememb, živimo in delamo v času, ki si ga pred enim letom še predstavljati nismo mogli. Vpliv korona virusa je velik tudi na delovanje izobraževalne vertikale, saj velik del leta poteka izobraževanje na daljavo. Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, ki zaključuje 13. leto izvajanja projektov s katerimi si prizadeva osnovnošolcem in njihovim staršem približati pomembnost pridobivanja informacij, ki so pomembne pri odločitvah učencev o tem, kaj bi v življenju zares radi delali in o izbiri nadaljevanja izobraževanja, se je poskušala razmeram maksimalno prilagoditi. Aktivnosti projekta so potekale, kadar je bilo to mogoče v osnovnih šolah, drugače pa preko različnih aplikacij na daljavo. Glede na to, da se vsi zavedamo, da je 40 let aktivnega življenja posameznika po trenutni pokojninski zakonodaji, res dolga doba za opravljanje dela, se je potrebno  odločati tako, da bomo z delom in življenjem čim bolj zadovoljni. Izbira poklica v mnogih primerih poleg opravljanja strokovnega dela vpliva na način življenja posameznika, zato so vse aktivnosti projekta namenjene prav temu, da osnovnošolcem olajšamo odločitev, kam po osnovni šoli.

V letu 2020 v projektu sodelujejo obrtniki,  podjetniki in  ZRSZ OS Celje. Na področju Mestne občine Celje,  ki podpira tovrstne aktivnosti, je letos izvedenih skupno 12 dogodkov za osnovnošolce in njihove starše. Izvajamo predavanja z gosti, predavanja z delavnicami in okrogle mize z gosti – obrtniki in podjetniki. Učence in na okroglih mizah tudi njihove starše seznanjamo z možnostmi štipendiranja, kariernimi potmi, potrebnimi znanji, veščinami, sposobnostmi  ter kompetencami ljudi današnjega časa, trgom dela, trendi na področju zaposlovanja in samozaposlovanja, deficitarnimi poklici in dejavniki odločanja za nadaljevanje izobraževanja. V letu 2020 so vse okrogle mize potekale na daljavo in kljub novemu načinu dela, je bila udeležba velika in prav tako tudi zadovoljstvo udeležencev, šol in Mestne občine Celje, kar je razvidno iz podanih izjav:

Peter Pišek, podpredsednik OZS in OOZ Celje, FRIGO TRANSPORT,TRGOVINA IN GOSTINSTVO PETER PIŠEK S.P.: » Naša zbornica ima dolgoletno tradicijo promocije poklicev in veseli smo  podpore Mestne Občine Celje pri naših prizadevanjih. V projektu sodelujemo s sinom Mitjem, ki promovira poklic gostinskega tehnika in verjamem, da bomo katerega osnovnošolca navdušili za ta poklic.«

Marina Hojnik Tanko, prof. ped., pomočnica ravnateljice OŠ Frana Kranjca Celje: »Glede na težke epidemiološke razmere smo veseli, da je okrogla miza na daljavo odlično uspela, predstavitve gostov so bile konkretne in življenjske, udeležence so usmerjale v razmišljanje
o svojih potencialih in kariernih ciljih. Prepričana sem, da so bili tudi starši in naši devetošolci zadovoljni. Zato se vam vsem in vsakemu posebej iskreno zahvaljujem za vaš pomemben prispevek k temu. Upam, da v prihodnje nadaljujemo sodelovanje, po možnosti spet v živo.”

Marina Garić, mag. prof. ped., svetovalna služba  I. OŠ Celje: »Letos smo izvedli dve okrogli mizi za učence 8. in 9. razredov in njihove starše. Zaradi trenutnih razmer sta bili izvedeni nekoliko drugače in sicer v obliki videokonference. Tako starši kot tudi učenci so bili zadovoljni z izvedbo. Dogodka sta potekala  nemoteno in menim, da bi lahko tudi v prihodnje dogodke kdaj izvedli na ta način, saj se udeleženci lažje organizirajo in  se udeležijo dogodka kar od doma. V prihodnje upam, da bomo še naprej tako dobro sodelovali in skupaj izvedli veliko okroglih miz pa tudi delavnic za učence.«

Tjaša Nežmah, šolska pedagoginja, II. OŠ Celje:« Naše dobro sodelovanje z zbornico  se  nadaljuje kljub novonastalim razmeram v državi, ko šolanje poteka na daljavo. Izvedli smo okroglo mizo z gosti o poklicnem usmerjanju za starše in  devetošolce. Z udeležbo na dogodku  so  pridobili  informacije, ki jim bodo v pomoč pri  lažji izbiri srednje šole.«

Janko Trobiš, Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za gospodarjenje z nepremičnim premoženjem in pravne zadeve: »Pek ali ekonomist?, Zidar ali pravnik?« To so vprašanja, ki si jih prav zagotovo zastavljajo starši in otroci v času, ko je na kocki odločitev o nadaljnji življenjski poti otroka. V teh trenutkih se večinoma soočajo z različnimi pogledi, saj se vizije staršev in predstave otrok redko prekrivajo. Mnogo učencev v tem obdobju niti ne ve, kaj bi v življenju delali. Starši in otroci poznajo nekaj poklicev, vseh možnosti pa zagotovo ne. Zato jim ni mogoče zameriti, da se včasih odločijo neracionalno, kar pa dostikrat vodi v negotovost otrok in nezadovoljstvo, posledično pa to pomeni tveganje za celotno družbeno skupnost. Spoznavanje kariernih poti, poklicev, dejavnikov odločanja in pridobivanje informacij za nadaljnjo poklicno pot učencev je zato ključnega pomena. Če bi jim onemogočili to možnost, bi naredili veliko napako, tako za njih same kot tudi za celotno skupnost.«

Zahvala sodelujočim v projektu na temo promocije poklicev, kariernih poti in podjetništva v lokalnem okolju

V letu 2020 smo v projekt, ki smo ga izvajali na področju Mestne občine Celje, občine Dobrna in Vojnik  vključevali  podjetnike in obrtnike, člane OOZ Celje, v predstavitve, okrogle mize, predavanja in predavanja z delavnicami. Posebno  pomembna je za učence, ki so pred odločitvijo, kam po osnovni šoli, praktična predstavitev kariernih poti in predstavitev poklicev » iz prve roke«. Na okroglih mizah, če je le mogoče, sodeluje tudi predstavnica ZRSZ OS Celje. V letu 2020 so sodelovali naslednji gostje:

• Mag. Alenka Brod – Racio razvoj HR&M Consulting d.o.o.

• Petra Železnik – KOZMETIČNI SALON PETRA, PETRA ŽELEZNIK S.P.

• Sebastijan Jug, – EKSPERA 360 d.o.o. Šentjur

• Matija Čretnik – FRIZER MATIA MIRAGE MATIJA ČRETNIK S.P.

• Biserka Kišič – KISIK Komunikacije, komunikacijske storitve in svetovanje, Biserka Kišić s.p.

• Dominik Ocvirk – PEKARNA GERŠAK, pekarna, slaščičarna, d.o.o.

• Dr. Sebastjan Meža –  SEBA, trgovina, proizvodnja in zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o.

• Mitja Pišek –  FRIGO TRANSPORT,TRGOVINA IN GOSTINSTVO  PETER PIŠEK S.P.

• Rudi Rudnik s.p. – KROVSTVO,KLEPARSTVO,OBDELAVA LESA,TRGOVINA RUDI RUDNIK s.p.

• Katarina Hohnjec – HOBY LES, Proizvodnja in trgovina, d.o.o.

• Alenka Vodončnik – AGENCIJA AVE, POSLOVNO IN PODJETNIŠKO SVETOVANJE, ALENKA VODONČNIK S.P.

• Ivan Robačer – DOMOFINAL, kleparstvo, krovstvo in druge storitve, d.o.o.

Vsem sodelujočim se Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje zahvaljuje za sodelovanje v projektu, saj so obogatili dogodke s svojimi izkušnjami.

Mag. Tatjana Štinek, Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje

*naročnik: OOZ CELJE