5,5 milijonov evrov za štiri slovenske investitorje. Med njimi tudi podjetje iz Štor


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na podlagi odločitve Vlade RS, da v veljavni Načrt razvojnih programov 2018-2020 uvrsti projekte štirih slovenskih podjetij, zanje namenilo 5,5 milijona evrov regionalne državne pomoči.

Med njimi pa se je znašlo tudi podjetje Kovis-livarna d.o.o. iz Štor, ki trenutno zaposljuje okoli 170 ljudi. Država mu bo namenila 2 milijona evrov.

Gre za projekte podjetij Kovis-livarna d.o.o., Ocean orchids d.o.o., Medicop d.o.o. in Termit d.o.o., ki bodo skupaj ustvarili 181 novih delovnih mest.

Podjetje Kovis-livarna d.o.o. bo s posodobitvijo livarne razširila zmogljivosti obstoječe proizvodne enote, v kar bodo vložili nekaj manj kot 25 milijonov evrov in delo omogočili dodatnim 85 osebam. Zaradi različnih potreb v različnih fazah proizvodnje, logistike, podpornih služb in vodstvenih funkcij, bo podjetje zaposlovalo zelo različne profile kadra, ki jih bo podjetje tudi dodatno izobrazilo oz. usposobilo. V skladu s pravili dodeljevanja regionalnih državnih pomoči jim je država dodelila 2 milijona evrov.

Družba Ocean orchids d.o.o. iz Dobrovnika bo z novim logističnim objektom razširil obstoječe kapacitete in se razširil na dejavnosti, ki jih doslej ni opravljala. Za investicijo vredno nekaj več kot 9 milijonov evrov bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo primaknilo 2 milijonoma evrov državne pomoči. Do leta 2020 bodo ustvarili 40 novih zaposlitev za polni delovni čas.

Izvozno naravnano podjetje Medicop d.o.o. iz Murske Sobote bo investiralo nekaj manj kot 6,6 milijonov evrov v skladiščno razvojni center, brez katerega sicer ne bi moglo obdržati in krepiti pozicije na globalnem trgu. S projektom bodo do leta 2022 zaposlili 23 ljudi in zvišali dodano vrednost na zaposlenega iz že sedaj nadpovprečnih 49.000 evrov na 51.500 evrov na zaposlenega. Ministrstvo bo investicijo podprlo z 900.000 evri državne pomoči.

Podjetje Termit d.o.o. iz Zagorja pa bo 3,4 milijone evrov investiralo v novo jedrarno za izdelavo jeder, ki se bo nahajala v industrijski coni občine Zagorje in tako do leta 2021 zaposlilo 33 delavcev. Ministrstvo je za to investicijo namenilo 600.000 evrov državnega denarja.