Bo morala Zlatarna Celje odstraniti nedograjen hotel sredi Ljubljane?


Prvak slovenskega gospodarstva za lansko leto Zlatarna Celje se je v Ljubljani znašla v neprijetnem položaju. Na Bavarskem dvoru namreč celjsko podjetje gradi hotel v nasprotju z izdanim gradbenim dovoljenjem in uradno odobrenim projektom.

Išpekcijska odločba Zlatarni Celje zato nalaga, da na območju gradnje hotela v šestih mesecih vzpostavi prejšnje stanje.

bavarski-dvor-hotel-zlatarna-celjePo poročanju portala Siol, naj bi inšpekcija Zlatarni Celje, ki je v začetku leta na Bavarskem dvoru v središču Ljubljane začela graditi hotel, naložila, da v šestih mesecih na svoje stroške odstrani gradnjo in vzpostavi prejšnje stanje.

Zlatarna Celje naj bi namreč uradno gradila na podlagi starega gradbenega dovoljenja iz leta 2011, dejanska gradbena dela pa naj ne bi potekala v skladu s tem dovoljenjem, temveč naj bi sledila novemu integralnemu gradbenemu dovoljenju, ki pa ga Zlatarna Celje še ni pridobila. Staro gradbeno dovoljenje je sicer leta 2011 pridobilo podjetje Immorent, ki pa je zemljišče skupaj s projektom leta 2016 prodalo Zlatarni Celje.

Kot piše Siol, naj bi inšpekcijski nadzor že maja ugotovil več sumov kršitev. Že takrat je inšpekcija od Zlatarne Celje zaradi neustrezne projektne dokumentacije zahtevala zaustavitev del in ureditev dokumentacije v roku petih mesecev. Dela naj bi se na gradbišču kljub temu nadaljevala, inšpekcija pa je med tem odkrila nove nepravilnosti, saj naj bi tudi gradnja potekala v nasprotju z gradbenim dovoljenjem iz leta 2011. Gradbenih del, ki se izvajajo pri gradnji hotela tako ni bilo mogoče gradbeno-tehnično uskladiti s starim gradbenim dovoljenjem. Zlatarni Celje je bilo zato pred dnevi naloženo, da v roku šestih mesecev na mestu gradnje vzpostavi prvotno stanje.

V celjskem podjetju imajo sicer še nekaj možnosti, da se izognejo zahtevam iz inšpekcijske odločbe. Na slednjo se namreč lahko pritožijo. To bodo najverjetneje tudi storili in s tem pridobili še nekaj mesecev. Če nato v tem času pridobijo itegralno gradbeno dovoljenje, ki bo usklajeno z gradnjo, bi se inšpekcijski postopek zaključil, Zlatarna Celje pa bi lahko v Ljubljani dokončala gradnjo hotela. Če tega ne bodo pridobili, pa bodo morali upoštevati inšpekcijsko odločbo. Za Siol so iz celjskega podjetja sicer zatrdili, da inegralno gradbeno dovoljenje pričakujejo že v naslednjem mesecu. Tega sicer izdaja Ministrstvo za okolje in prostor.

Gradbeni zakon za prekrške kot so naročanje gradnje brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja, napake pri prijavi začetka gradnje in naročanje gradnje v nasprotju z gradbenim dovoljenjem določa kazni v višini od 20 do 60 tisoč evrov za srednje ali veliko podjetje, kakršno je Zlatarna Celje, ter še 2.500 do sedem tisoč evrov za odgovorno osebo podjetja.