Celjski mestni svetniki na zadnji seji obravnavali seznam ukrepov za spodbujanje gospodarstva


V zadnjem času so svetniki Mestne občine Celje in oddelek za gospodarstvo vse pogosteje izpostavljali vprašanje, kaj bi lahko naredila občina za spodbujanje gospodarstva, ki bi doprineslo k boljšemu razvoju občine. Poleg nizkih nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč že nekaj časa občina izvaja ukrepe na področju zemljiške politike, na eni izmed sej so svetniki sprejeli odlok za zmanjšanje komunalnih prispevkov za investicije v poslovne obrate. Po poročanju Večera so z odlokom znižane najemnine za poslovne prostore za tiste dejavnosti, ki so v mestu deficitarne ali imajo poseben pomen za bogatitev ponudbe v starem mestnem jedru.

Poleg zgoraj omenjenega občina skupaj z območno gospodarsko zbornico, preko predstavitev obrtnih dejavnosti in poklicev, ki jih v Celju in okolici primanjkuje, že tri leta sofinancira projekt za vzpodbujanje podjetniškega okolja. Po besedah vodje sektorja za gospodarstvo na MOC, Janka Trobiša, je v  pripravi še kar nekaj ukrepov, ki bi denimo investitorjem v poslovne obrate olajšali pridobitev zemljišča, jim nakup subvencionirali in jih oprostili komunalnega prispevka.

Z željo, da bi v središče mesta pripeljali več življenja in dogodkov, bodo določili t.i. “mestotvorne” dejavnosti, razmišljajo pa tudi, da bi najemnikom zasebnih poslovnih prostorov, katerih ponudba bi bila za mesto zanimiva, subvencionirala najemnino.

Vsekakor mora občina v sodelovanju z gospodarstvom in drugimi razvojnimi dejavniki v okolju najprej pripraviti gospodarsko strategijo.

Več v Večerovem članku.