Cinkarna Celje prvo polletje končala s slabšim poslovnim izidom


Znani so rezultati poslovanja Cinkarne Celje v prvem polletju letošnjega leta. Kljub temu, da je čisti poslovni izid precej nižji kot lani, je cinkarna ustvarila dobiček.

V prvem polletju so zabeležili 96 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je za 13 odstotkov manj od načrtov in 28 odstotkov manj od primerljivega obdobja lani. Glavni razlog za to so dražji energenti, neporabljene zaloge, cenejši azijski uvoz in nižje povpraševanje po izdelkih z vgrajenim titanovim dioksidom. Kljub temu je podjetju uspelo ustvariti 7 milijonov evrov čistega dobička, kar pa je več kot dve tretjini manj od prvega polletja lani.

Poslovanje v skladu s pričakovanji, do leta 2050 želijo postati ogljično nevtralni

Predsednik uprave Aleš Skok je dodal, da je glede na razmere v svetovnem gospodarstvu njihov rezultat poslovanja v skladu s pričakovanji. Poudaril je nižjo ceno kitajskega proizvoda in povišanje stroškov energentov za več kot 40 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani. Večjega izboljšanja situacije na trgu letos ne pričakujejo.

V podjetju v času znižane proizvodnje izvajajo vzdrževalna dela in številne projekte trajnostne preobrazbe, kot so učinkovita raba energije, vzpostavitev obnovljivih virov energije, zmanjšanje emisij in nastajanja odpadkov ter zniževanje porabe sveže vode. S tovrstnimi projekti si prizadevajo do leta 2030 znižati ogljični odtis za 40 odstotkov, do leta 2050 pa nameravajo postati ogljično nevtralna družba.