Delavci CMC še vedno brez julijskih plač, a podjetje noče v stečaj


Celjsko okrožno sodišče naj bi konec oktobra obravnavalo ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave v družbi Ceste mostovi Celje. Po besedah prisilne upraviteljice Milene Sisinger družba predlog o uvedbi stečaja zavrača s pojasnilom, da redno plačuje vse obveznosti.

Že mogoče, toda delavci še vedno niso dobili julijskih plač, ostajajo tudi brez plačanih prispevkov za april, maj in junij, piše Dnevnik.

Sisingerjeva ugotavlja, da je stopnja verjetnosti po izvedbi finančnega prestrukturiranja nižja od 50 odstotkov. V načrtu finančne reorganizacije je sicer CMC predvidel premostitveno posojilo v višini 1,5 milijona evrov. A po mnenju bank upnic ta načrt prestrukturiranja ni primerna podlaga za odločanje o nadaljnjem postopku prisilne poravnave, zato Sisingerjeva sodišču predlaga uvedbo stečaja.

341 upnikov prijavilo za 104 milijone evrov terjatev

V poročilu o poslovanju družbe piše, da je podjetje od aprila do avgusta letos ustvarilo skoraj 10 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, čista izguba pa je znašala 2,7 milijona evrov.

V postopku prisilne poravnave je 341 upnikov prijavilo za nekaj več kot 104 milijone evrov terjatev. Največji upniki so po pisanju Dnevnika Probanka (2,4 milijona evrov), Davčna uprava RS (1,34 milijona evrov), Hypo Alpe Adria bank (765.000 evrov), LID v stečaju (533.000 evrov), Zavarovalnica Triglav (468.000 evrov), Inpos (466.000 evrov) in Mestni plinovodi (432.000 evrov).

Blokirano tudi hčerinsko podjetje VOC

Podjetje Vzdrževanje in obnova cest ima že tri mesece blokirane račune. Direktor VOC Vojko Stermecki je sicer prepričan, da je še vedno možno razpisati novo dokapitalizacijo, saj je VOC podjetje družbenega pomena, ki skrbi za obnovo cest skozi celo leto.

Stečajna upraviteljica pa pravi, da je VOC zanimiv, dokler ima koncesijo za vzdrževanje in obnovo cest. Težava je v tem, da lahko koncesijo kmalu izgubi, saj bo zunaj kmalu nov razpis in glede na likvidnostne težave je uspešnost VOC na razpisu vprašljiva.

Podrobnosti v članku Dnevnika:

Celjsko okrožno sodišče kmalu o uvedbi stečaja v CM Celje

foto: CMC