Družba Simbio prejela nagrado za izjemno uspešno poslovanje


Minuli vikend se je v Celju odvilo 36. srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Komunaliada 2022. Po strokovnem posvetu na temo motivacije zaposlenih in digitalizacije poslovnih procesov je sledila svečana podelitev nagrad in priznanj Zbornice komunalnega gospodarstva za leto 2021. Med prejemniki je tudi družba Simbio, ki je prejela prestižno nagrado za izjemno uspešno poslovanje na področju komunalnega gospodarstva in 70 let delovanja na področju zbiranja odpadkov.

Družba Simbio po mednarodno priznanih kriterijih dosega Platinasto bonitetno odličnost za 2021. Ta predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji ter napoveduje nadpovprečno varno in uspešno poslovanje podjetja v naslednjih dvanajstih mesecih. V Sloveniji je v letu 2021 med vsemi 217.359 registriranimi podjetji platinasto bonitetno odličnost doseglo zgolj  3,7 % podjetij in med te sodi tudi družba Simbio.

Simbio opravlja gospodarsko javno službo zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov v 12 občinah širše celjske regije ter predelavo odpadkov v objektih prvega slovenskega Regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje ter odlaganje preostanka obdelanih odpadkov za 24 občin Savinjske regije. Podeljeno ima tudi koncesijo za obdelavo in odlaganje odpadkov v 4 občinah ter pogodbeno razmerje za obdelavo in odlaganje za še 6 občin. Skupaj torej sodeluje s kar 34 občinami.

V obstoječi pravnoorganizacijski obliki je bila družba ustanovljena leta 1996 kot Javne naprave, javno podjetje, d.o.o., komunalna dejavnost pobiranja odpadkov pa se je začela izvajati v Celju že leta 1952, zato letos praznuje 70 let organiziranega pobiranja odpadkov.

Zbornica komunalnega gospodarstva (ZKG), ki združuje večino izvajalcev javnih služb v Sloveniji, vsako leto podeli prestižna priznanja in nagrade za največje podjetniške in osebne dosežke na področju komunalnih dejavnosti v Republiki Sloveniji. Za leto 2021 je podelila več priznanj in tudi dve nagradi. Eno izmed njih je prejela tudi družba Simbio, kar je potrditev, da javno podjetje Simbio uživa v lokalni in slovenski javnosti visok ugled ter da je zaupanja vreden in zanesljiv poslovni partner.

Direktor javnega podjetja Simbio, d.o.o., mag. Marko Zidanšek je ob tem povedal: »V veliko čast mi je, da smo prejeli to pomembno priznanje. Naš cilj so v prvi vrsti kakovostno opravljene storitve in zadovoljstvo uporabnikov, hkrati pa tudi zadovoljstvo lastnikov našega javnega podjetja in zaposlenih. Ponosen sem, da je Simbio sodobno tehnološko opremljeno podjetje, ki neprestano vlaga v infrastrukturo, s pomočjo katere uspešno zmanjšujemo delež preostanka odpadkov ter povečujemo delež izločenih reciklabilnih frakcij. Vesel sem, da naša zavezanost najvišjim okoljskim in poslovnim standardom ni ostala neopažena, kar potrjuje današnja nagrada.«