Teš 6: sodišče ameriški družbi naložilo plačilo 23 milijonov evrov kazni


Celjsko sodišče je ameriški družbi General Electric naložilo plačilo 23 milijonov evrov denarne kazni v zadevi, povezani s preplačilom investicije v šesti blok Termoelektrarne Šoštanj, ter dodatno plačilo sodnih stroškov v višini 50.000 evrov.

General Electric se je že prej pogodil s Tešem za 261 milijonov evrov visoko zunajsodno poravnavo.

Sojenje proti akterjem, ki so vodili naložbo v šesti blok Termoelektrarne Šoštanj in naj bi bila drago preplačana, se je začelo konec avgusta. Med obtoženimi so poleg nekdanjega direktorja Teša Uroša Rotnika še vodja projekta Bojan Brešar, lobist Peter Kotar, direktor podjetja CEE Boštjan Kotar, uslužbenci Teša Darko WeissJože Lenart in Miran Leben, predstavnika Alstoma Frank Lehmann in Josef Reisel, davčni svetovalec Darko Končan, finančni strokovnjak Bogdan Pušnik in podjetji General Electric ter Sol Intercontinental v likvidaciji.

Kot edini so krivdo doslej priznali le v ameriški skupini General Electric. Gre za pravno naslednico francoskega Alstoma, ki je zgradil šesti blok šoštanjske termoelektrarne. Omenjena ameriška skupina je sklenila sodno poravnavo s Holdingom Slovenske elektrarne (HSE), in se pogodila za 261 milijonov evrov visoko zunajsodno poravnavo Tešu. Američani so šoštanjski družbi marca lani že izplačali 138,7 milijona evrov, poleg tega pa še 110 milijonov evrov za servisne storitve (potekale naj bi do leta 2030, vklučevale pa tudi redna vzdrževanja in digitalno prenovo) in 12 milijonov evrov v povračilu drugih stroškov in prihrankov. Družba TEŠ je zato umaknila zahtevek iz uveljavljanje škode v arbitražnem postopku. Američani so poleg tega podpisala še sporazum s tožilstvom, s katerim se je pogodila za denarno kazen v višini 23 milijonov evrov in plačilo okoli 50.000 evrov sodnih stroškov. Sodišče je po več kot letu dni tako danes sprejelo njihovo priznanje krivde in z naloženo kaznijo zaključilo ta primer. Sojenje proti drugim akterjem se bo nadaljevalo.

Sodišče obravnava 24 kaznivih dejanj

Obtožnica se sicer nanaša na skupaj 24 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja ter pomoči k navedenima kaznivima dejanjema. Predmet obtožnice je več kot 284 milijonov evrov vredno oškodovanje Termoelektrarne Šoštanj pri gradni šestega bloka. Oškodovanje naj bi Alstomu, domnevno v zameno za provizije, omogočil nekdanji direktor Uroš Rotnik. Cena TEŠ 6 je po prvotnih načrtih znašala 650 milijonov evrov, projekt pa se je v letih izvedbe, zaradi slabega vodenja, podražil na 1,41 milijarde evrov.