Kako bo letos z božičnico v večjih podjetjih na Celjskem


Letošnji božično-novoletni prazniki se že drugo leto zapored začenjajo v znamenju epidemije novega koronavirusa. Kljub temu so mnogi zaposleni z veseljem pričakali praznični december tudi zaradi obetajoče se nagrade za uspešno opravljeno delo v minulem letu, ki se ponavadi izplačuje v obliki božičnice, trinajste plače oz. nagrade za delovno uspešnost.

Na Celje.info smo se tako tudi letos ozrli na lestvici največjih in najbolj dobičkonosnih podjetij na Celjskem in lestvico najbogatejših posameznikov s Celjskega, ter pri vseh poizvedovali, ali nameravajo ob koncu leta zaposlenim izplačati božičnico/trinajsto plačo/nagrado za delovno uspešnost in kakšna bo višina le te. Spodaj navajamo odgovore podjetij, ki so se odzvala na naše poizvedovanje.


Engrotuš d.o.o. Celje: Vsi zaposleni v Tušu bodo tudi letos, kot vsako leto doslej, deležni božičnice. Ta bo izplačana ob novembrski plači, meseca decembra. Poleg tega za otroke zaposlenih do 10. leta starosti v Tušu pripravijo prav posebno praznično obdarovanje. V Tušu so se že pred leti odločili, da ne sprejemajo in ne dajejo poslovnih daril ter vsa sredstva namenijo za obdarovanje otrok.


Kovintrade d.o.o., Celje: V podjetju Kovintrade d.d. Celje in v celi skupini Kovintrade (poleg matične družbe tudi 10 držav v srednji in vzhodni evropi) v letošnjem letu nadaljujejo z dobrim poslovanjem, katero bo po zagotovilih vodstva preseglo leto pred pandemijo. Povedo, da kot družini prijazno podjetje ves čas skrbijo za zadovoljstvo zaposlenih z materialnimi in nematerialnimi oblikami nagrajevanja in ugodnostmi. Glede na rezultate bo, tako kot vsa zadnja leta, vsem zaposlenim izplačana nagrada za poslovno uspešnost ob koncu leta. Višina nagrade bo določena po sklepu uprave na osnovi končnih rezultatov poslovanja za prvih 11 mesecev in ocene celega leta v sredini meseca decembra. Glede na uspešno poslovanje so prepričani, da bo nagrada ustrezna in v zadovoljstvo vseh zaposlenih.


Cinkarna Celje d.d.: Cinkarna Celje bo v skladu z dogovorom s socialnimi partnerji za leto 2021 izplačala božičnico. Do izplačila bodo upravičeni redno zaposleni in tudi agencijski delavci.


ECE d.o.o. Celje: V ECE Celje do danes še niso sprejeli odločitve o morebitnem izplačilu božičnice. Morebitna nagrada za poslovno uspešnost ugotavljajo na podlagi rezultatov zaključenega računovodskega leta, navadno v mesecu aprilu za prejšnje leto.


Jagros d.o.o. Rogaška Slatina: Nagrado za poslovno uspešnost izplačujejo v januarju, zato višine za letošnje leto še niso določili. Običajno to storijo proti zaključku koledarskega leta, ko se že lahko planirajo končni rezultati poslovanja. V Jagrosu predvidevajo, da bo višina nagrade vsaj takšna kot v preteklem letu. Nagrada v tem podjetju se je v preteklih letih gibala okoli 600 € bruto.


Zlatarna Celje d.o.o.: V Zlatarni Celje so v letu 2021 izplačali regres v višini 1.950 . Nagrada za uspešnost oz. božičnica bo prav tako izplačana do konca leta, vendar znesek še ni znan.


BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje: Za podjetje BSH Hišni aparati Nazarje je ponovno rekordno poslovno leto, saj se je zaradi epidemije covida-19 in upoštevanja ukrepov povečalo število ljudi, ki so veliko več časa namenili domači kuhinji, kar pa se je posledično pokazalo tudi pri povečevanju naročil po aparatih. Letos jih bodo tako izdelali 9,6 milijonov, kar je 25 % več kot v enakem obdobju lani. Posledično se v podjetju povečuje tudi število zaposlenih – trenutno jih je skoraj 1.900. Ocenjujejo, da se bodo prihodki podjetja povečali na 500 milijonov evrov. Iz tega naslova bodo zaposlenim letos izplačali tudi rekordno nagrado za uspešnost, ki bo znašala 2.185 € bruto in bo izplačana okrog 20. decembra.


Elektro Celje, d.d.: Elektro Celje bo nagrado za poslovno uspešnost predvidoma izplačalo v januarju 2022. Višina nagrade bo odvisna od doseganja meril uspešnosti poslovanja, ki so določeni s podjetniško kolektivno pogodbo.


Pivovarna Laško Union d.o.o.: V začetku decembra so vsem zaposlenim Pivovarne Laško Union izplačali nagrado za poslovno uspešnost ali božičnico. Ta se izplača vsako leto in je odvisna izključno od uspešnosti poslovanja podjetja. Božičnica za letošnje leto je višja kot v preteklih letih in sicer je izplačana v višini 1.000 € bruto na zaposlenega. Poleg tega v Pivovarni Laško Union izplačajo tudi 13. plačo oz. nagrado za delovno uspešnost. Ta je odvisna od individualnega učinka vsakega zaposlenega in v povezavi s tem tudi od uspešnosti poslovanja.


Hisense Gorenje Europe, d.o.o.: Tako kot vsako leto in kot je zapisano v kolektivni pogodbi, se o božičnici dogovorijo sredi decembra, zato podatki še niso znani.


INEL, industrijska elektronika, d.o.o. Celje: V podjetju bodo izplačali božičnico oz. nagrado za poslovno uspešnost. Njena višina še ni znana. Izplačali jo bodo v mesecu decembru.


Unior d.d. Zreče: Iz Uniorja so sporočili, da glede izplačila nagrad še ne morejo dati informacij.


Cetis d.d. Celje: V družbah CETIS d.d., CETIS-GRAF d.o.o., Celje in CETIS FLEX d.o.o. bodo v decembru vsem zaposlenim v vseh treh družbah izplačali del plače z naslova poslovne uspešnosti. Odločitev glede višine še ni znana.


Celjske mesnine d.o.o. Celje: V Celjskih mesninah so v letošnjem letu izplačali najvišji regres. Izplačali bodo tudi božičnico, vendar odločitev o njeni višini še ni sprejeta.


Inpos Celje d.o.o.: Iz podjetja so sporočili, da bodo višino božičnice in regresa določili v sredini decembra. Izplačila pa bodo izvedli pri decembrski plači, to je sredi januarja.


Tastepoint d.o.o. Škofja vas (nekdanji Etol): Na odločitev o božičnici oz. denarni nagradi za zaposlene v družbi ob koncu leta vplivajo doseženi poslovni rezultati ter smernice in načrti prihodnjega razvoja podjetja. Ob dobrem poslovanju so nagrado izplačevali vsa leta doslej, izplačana pa bo tudi letos. V skladu s politiko poslovanja in strategijo delovanja skupine podrobnejših podatkov glede višine denarne nagrade zaposlenim ob koncu leta ne morejo razkriti.


Štore Steel d.o.o. Štore: Štore Steel ima glede nagrade za uspešnost poslovanja sklenjen aneks k Podjetniški kolektivni pogodbi. Nagrada se izplača v enkratnem znesku v drugi polovici decembra, na osnovi ocene poslovanja v tekočem letu. Tako bo letošnje izplačilo nagrade za uspešnost preseglo vrednost 1.000 € na zaposlenega.


Ahac d.o.o. Šentjur: Kot povedo v podjetju, je Ahac družinsko podjetje, pri katerem so v središču poslovanja ljudje. Neverjetni izzivi, s katerimi so se soočali v teh kaotičnih kovidnih razmerah so jih vzpodbudile, da so se s predanostjo delu organizirali v novih razmerah, žal pa je situacija tudi na njihovo poslovanje vplivala negativno, saj je bil gostinski sektor precej časa zaprt in še vedno deluje s številnimi omejitvami, kar posledično vpliva na celotno poslovanje. Trudijo se, da so zaposlenim in njihovim družinam prijazno podjetje, vsakega zaposlenega vsako leto obdarijo ob njegovem osebnem prazniku. Svoje zaposlene in njihove družine obdarujejo z različnimi praktičnimi pozornostmi skozi vse leto, omenjenih nagrad ob koncu leta pa v danih razmerah ne bodo izplačali.


Terme Olimia d.d. Podčetrtek: Kot so nam sporočili iz Term Olimia, je situacija na trgu še vedno zelo zahtevna, nepredvidljiva in vseskozi se spreminjajoča. V takšni situaciji je izredno težko z gotovostjo napovedovati, kako bo teklo poslovanje v prihodnje in to je tudi glavni razlog, da še niso sprejeli nobene odločitve glede morebitnih nagrad za zaposlene.


GIC Gradnje d.o.o. Rogaška Slatina: Kot so nam sporočili iz podjetja, bo vsak zaposleni, na vseh podjetjih, dobil po 1.500 €. Nagrada bo skupaj s plačo izplačana v tem mesecu.


Steklarna Rogaška d.o.o. Rogaška Slatina: Iz podjetja so sporočili, da bodo zaposleni verjetno dobili nagrado ob koncu leta. Ostale podrobnosti še niso znane.


Vprašanja smo posredovali vsem največjim in najbolj dobičkonosnim podjetjem na Celjskem, kakor tudi vsem podjetjem posameznikov s Celjskega, ki so se letos znašli na lestvici Najbogatejših 100.

Na naše poizvedovanje se niso odzvala naslednja podjetja: Avtotehnika Celje d.o.o., A2S d.o.o. Celje, Maksim d.o.o. Celje, Merkscha d.o.o. Celje, TEŠ d.o.o. Šoštanj, Odelo d.o.o. Prebold, VOC Celje d.o.o., GTG plin d.o.o. Celje, KLS Ljubno d.o.o., BISOL Group d.o.o. Prebold, EHO d.o.o. Žalec, Aplast d.o.o. Žalec, Zagožen d.o.o. Žalec, Oplast d.o.o. Slovenske Konjice, Pišek Vitli Krpan d.o.o. Šmarje pri Jelšah, Alpos Metalurgija d.o.o. Šentjur

B.S., foto: pixabay