To so najmočnejša, najbogatejša in najbolj dobičkonosna podjetja na Celjskem 2020

27. 09. 2021 06:22

Obseg poslovanja največjih celjskih gospodarskih družb v letu 2019 je bil, glede na objavljena revidirana poslovna poročila za leto 2020, nekoliko manjši kot leta 2019, na kar je očitno vplivala epidemija novega koronavirusa. Kljub temu rezultati, glede na nekajkratno zaprtje države, niti niso bili tako drastično slabši kot prejšnja leta.

Podjetje, ki je lani ustvarilo največ celotnih prihodkov Engrotuš d.o.o. je tako ustvarilo le za okoli 3 % manj celotnih prihodkov kot leta 2019. Se je pa podjetje, ki se sicer zadnja leta ukvarja z ogromno težavami, znašlo globoko v rdečih številkah, saj je pridelalo kar 31 milijonov evrov izgube.

Najbolj dobičkonosno podjetje ostaja Cinkarna Celje d.d., najboljše plače izmed največjih pa izplačujejo v podjetjuTuš nepremičnine d.o.o..

V celotni savinjski regiji je lani največ celotnih prihodkov ponovno ustvarilo podjetje Gorenje d.d., a je poslovni izid velenjske družbe še vedno globoko v minusu, čeprav je bila izguba glede na leto 2019 (-60 mio evrov) v letu 2020 več kot petkrat manjša.

Javne subjekte, ki se financirajo iz državnega proračuna, v primerjalno lestvico nismo vključili.

Podjetja v Mestni občini Celje, ki so lansko poslovno leto zaključila v prvi deseterici

tus-emblem150x150Poslovanje Engrotuša d.o.o., ki predstavlja matično družbo Skupine Tuš, je bilo lansko poslovno leto kar se tiče celotnih prihodkov podobno prejšnjim, je pa družba pridelala visoko izgubo. Engrotuš ostaja celjsko podjetje z največ ustvarjenimi celotnimi prihodki, kljub temu da ti zadnjih pet let konstantno padajo. Lani so bili ti slabih 463 mio evrov oz. okoli 15 mio evrov ali dobre 3 % manj kot leto prej. Je pa lani v rdeče strmoglavil poslovni izid družbe. Pridelali so namreč dobrih 31 mio evrov izgube, medtem ko so prejšnja, kljub številnim težavam družbe, poslovali pozitivno. Dobiček je bil sicer še leta 2017 dobrih 5 mio evrov, leta 2019 pa že pod 1 mio evrov.

Povprečna bruto plača že nekaj let zapored raste. Leta 2019 se je prvič povzpela čez tisočaka, lani pa je ta znašala povprečno 1.207 evrov. Število zaposlenih v skupini Tuš zadnja leta sicer rahlo upada. Lani so tako zaposlovali 2.837 ljudi, kar je 70 manj kot leta 2019. Kazalnik EBITDA (dobiček pred obrestmi, davki, odpisi in amortizacijo) je bila glede na leto poprej višja za slabih 7 mio evrov. Lani je ta kazalnik kazal slabih 21 mio evrov, še leto prej pa dobrih 7 mio evrov. Bonitetna ocena tega podjetja je ocenjena z oceno 3, kar pomeni visoko tveganje pri poslovanju s tem podjetjem.

Na drugem mestu je še vedno Cinkarna Celje d.d., ki se ji lansko koronsko leto ni kaj dosti poznalo. Celotni prihodki in dobiček sta se namreč zmanjšali le za nekaj odstotkov. Celotni prihodki so se glede na leto 2019 zmanjšali za okoli 2,5 mio evrov in so v letu 2020 dosegli slabih 176 mio evrov.

Po skoraj tretjinskem upadu čistega dobička v letu 2019, je v letu 2020 ta padel še za dodatnih 11 %. Lani so tako dosegli skoraj 19 mio evrov čistega dobička, kar je za okoli 2,5 mio evrov manj kot leto poprej. So pa v Cinkarni Celje že v letošnjem polletju skoraj dosegli lanski celoletni dobiček. Tudi prihodki od prodaje so že v polletju dosegli 99 mio evrov, torej bi lahko ob koncu leta dosegli 200 mio evrov.

Cinkarna je lani zaposlovala 824 ljudi, kar je 22 manj kot leto poprej, ko jih je bilo 846. Povprečna bruto plača na zaposlenega je bila najvišja v zadnjih štirih letih in je lani znašala 2.147 evrov, kar je 112 evrov več kot leta 2019, ko je bila plača 2.035 evrov. Kazalnik EBITDA se je znižal za dobre 4 mio evrov in je v 2020 znašal slabih 33 mio evrov. Cinkarna je za eno stopnjo padla pri bonitetni oceni. Še lani je bila ta najvišja 10, letos pa se je znižala na 9, kar jo sicer še vedno označuje kot odličen subjekt.

ece150x150Na tretjem mestu je podjetje ECE d.o.o., ki je imelo lani sicer za okoli 2 mio evrov manj celotnih prihodkov v primerjavi z letom 2019. Lani so tako ti znašali slabih 173 mio evrov. Potem, ko so v ECE lani beležili drastičen padec čistega dobička (s 3,6 mio na 67 tisoč evrov), za kar razlogi so bile višje vhodne cene, neevidentiranje stroškov potrdil o izvoru in spodbud za učinkovito rabo energije, itd., se je čisti dobiček v letu 2020 znova povzpel in je znašal 500 tisoč evrov.

Število zaposlenih v ECE se v letu 2020 skoraj ni spremenilo. V 2020 so zaposlovali 68 oseb, kar je tri manj kot leta 2019. Ti so v povprečju prejeli 2.607 evrov povprečne bruto plače, kar je kar 190 evrov več kot leta 2019. Kazalnik EBITDA se je v letu 2020 napram leta 2019 občutno zvišal in je znašal slabih 1,5 mio evrov. Leta 2019 je ta kazalnik segel le do 108 tisoč evrov. Bonitetna ocena podjetja ECE se je lani zvišala za eno stopnji, iz 7 na 8, kar jih označuje za poslovni subjekt poslovanje s katerim predstavlja nizko tveganje.

kovintrade150x150Četrto mesto zaseda Kovintrade d.d., katerega celotni prihodki so se lani zmanjšali za 10 %. V letu 2020 so tako celotni prihodki znašali slabih142 mio evrov, kar je okoli 16 mio evrov manj kot leta 2019. Se je pa kljub padcu prihodkov zvišal čisti dobiček, ki je bil glede na leto 2019 višji za dobrih 5 % in je v letu 2020 znašal dobrih 1,9 mio evrov.

Kovintrade je lani zaposloval 183 ljudi, kar je 13 manj kot leto prej. Povprečna bruto plača na zaposlenega je v letu 2020 znašala 2.064 evrov kar je 56 evrov več kot leta 2019. Kazalnik EBITDA se je lani povečal za okoli 250 tisoč evrov in je tako znašal okoli 4,3 mio evrov. Bonitetna ocena podjetja Kovintrade se je s 6 povišala na 7, kar predstavlja nizko tveganje pri poslovanju s tem podjetjem.

celjske-mesnine150x150Peterico največjih zaključujejo Celjske Mesnine d.o.o.. Celotni prihodki tega podjetja so se sicer lani nekoliko zmanjšali, a so bili še vedno blizu nekajletnega povprečja in so v letu 2020 znašali dobrih 86 mio evrov oz. dobre 4 mio evre manj kot leta 2019. Občutno se je lani povečal čisti dobiček. Ta je bil leta 2020 za kar 2,5 mio evrov višji kot tela 2019 in je znašal slabih 4,3 mio evrov, kar je daleč največ v zadnjih nekaj letih.

Celjske Mesnine so v letu 2019 zaposlovale 330 ljudi, kar je kar 25 zaposlenih manj kot leta 2019. Povprečna bruto plača v tem podjetju znaša 1.294 evrov, kar je 133 evrov več kot leta 2019. Tudi kazalnik EBITDA se je občutno zvišal in je leta 2020 znašal 8,2 mio evrov oz. skoraj 5 mio evrov več kot leta 2019. Bonitetnaocena Celjskih mesnin se je lani zvišala za dve stopnji in je sedaj ocenjena na najvišjih 10, kar pomeni odličen poslovni subjekt.

V deseterici so še: Tastepoint d.o.o. – nekdaj Frutarom Etol d.o.o. oz. Etol d.d. – (dobrih 79,4 mio celotnih prihodkov, dobrih 13 mio čistega dobička, 221 zaposlenih, ki so imeli v povprečju 2.655 evrov bruto plače, EBITDA je 17,7 mio evrov, bonitetna ocena: 10), Elektro Celje d.d. (dobrih 66,7 mio celotnih prihodkov, 5,5 mio čistega dobička, 635 zaposlenih, ki so imeli v povprečju 2.212 evrov bruto plače, EBITDA je 24,5 mio evrov, bonitetna ocena: 8), Inpos Celje d.o.o. (53,4 mio celotnih prihodkov, 3 mio evrov čistega dobička in 233 zaposlenih, ki so imeli v povprečju 1.489 evrov bruto plače, EBITDA je 5,3 mio evrov, bonitetna ocena: 8), Avtotehnika Celje d.o.o. (52,5 mio celotnih prihodkov, 326 tisoč evrov čistega dobička in 63 zaposlenih, katerih povprečna bruto plača znaša 1.643 evrov, EBITDA je 1,8 mio evrov, bonitetna ocena: 8), A2S d.o.o. (slabih 52 mio celotnih prihodkov, 606 tisoč evrov čistega dobička in 59 zaposlenih, ki so imeli v povprečju 2.062 evrov bruto plače, EBITDA je 1,2 mio evrov, bonitetna ocena: 10).

Omeniti velja še podjetje Štore Steel d.o.o., ki sicer spada pod občino Štore. Celotni prihodki tega podjetja so se v zadnjih letih konstantno povečevali, tako kot leta 2019 pa so tudi lani zabeležili občutnejše znižanje celotnih prihodkov, in sicer za skoraj 20 %. Lani so tako celotni prihodki padli za okoli 20 mio evrov in so znašali 89,7 mio evrov. Tudi čisti dobiček je po drastičnem padcu leta 2019 lani zdrsnil v rdeče številke. Še leta 2019 je bil ta 2,9 mio evrov, lani pa so pridelali čisto izgubo v višini 2,6 mio evrov. Še leta 2018 so ustvarili 8,6 mio evrov čistega dobička. V letu 2020 so zaposlovali 501 ljudi (24 manj kot leta 2019), ki v povprečju prejemajo 1.834 evrov bruto plače. Kazalnik EBITDA je 4,2 mio evrov in se je glede na leto prej več kot prepolovil. Bonitetna ocena je 6. Podjetje se po ustvarjenih celotnih prihodkih uvršča med prvih petnajst podjetij v Savinjski regiji.

Najbolj profitabilni podjetja v občini Celje

Če upoštevamo samo kriterij čistega dobička so v občini Celje na prvih treh mestih Cinkarna Celje d.o.o., Tastepoint d.o.o. in Elektro Celje d.d.. Prvim trem najbolj dobičkonosnim podjetjem sledijo Merkscha d.o.o. s 4,8 mio čistega dobička (celotni prihodki 24,5 mio evrov, povprečna plača 1.929 evrov), Cetis d.d. s 4,7 mio evri čistega dobička (celotni prihodki 33,7 mio evrov, povprečna plača 1.515 evrov), Tuš nepremičnine d.o.o. s 4,7 mio evri čistega dobička (celotni prihodki 23,6 mio evrov, povprečna plača 2.788 evrov), Celjske Mesnine d.o.o. (podatki zgoraj), IMO-RENT Invest d.o.o. s 3,5 mio evri čistega dobička (celotni prihodki 4,4 mio evrov, povprečna plača /ni podatka/), Inpos d.o.o. (podatki zgoraj) in Maksim d.o.o. z 2,6 mio čistega dobička (celotni prihodki 9 mio evrov, povprečna plača 2.321 evrov).

Najvišje bruto plače med največjimi podjetji na Celjskem

Med vsemi v tem prispevku omenjenimi podjetji, najvišje povprečne bruto plače zaposlenim izplačujejo v podjetju Tuš nepremičnine d.o.o. (2.788 €), sledijo Tastepoint d.o.o. (2.655 €), ECE d.o.o. (2.607 €), Maksim d.o.o. (2.321 €), KLS Ljubno d.o.o. (2.279 €), Elektro Celje d.d. (2.212 €), BSH HIŠNI APARATI d.o.o. (2.204 €) in Cinkarna Celje d.d. (2.147 €). Čez dva tisočaka dobijo še v podjetju Kovintrade d.d. (2.064 €) in A2S d.o.o. (2.062 €).

Najnišje povprečne bruto plače med največjimi izplačujejo v podjetju Engrotuša d.o.o. (1.207 €) in Celjske Mesnine d.o.o. (1.294 €).

Največji zaposlovalci v občini Celju

Med desetimi največjimi zaposlovalci v Celju, upoštevaje tudi državna podjetja in institucije, so Engrotuša d.o.o. (2837 zaposlenih), Splošna bolnišnica Celje (2033 zaposlenih, podatek o plači ni znan), DARS d.d. (1269 zaposlenih, povprečna plača 2.260 evrov), ZD Celje (431 zaposlenih, podatek o plači ni znan), Okrožno sodišče v Celju (3841 zaposlenih, podatek o plači ni znan).

Kdo so največji v savinjski regiji

V celotni Savinjski regiji je po višini celotnih prihodkov pred Engrotuš d.o.o. le Gorenje d.o.o. Velenje (1,2 milijarde evrov celotnih prihodkov in 11,5 mio evrov izgube, povprečna bruto plača 1.398 €). Pred drugouvrščeno Cinkarno Celje d.d. pa so še BSH HIŠNI APARATI d.o.o. Nazarje (380 mio evrov celotnih prihodkov in 6,2 mio čistega dobička, povprečna bruto plača 2.204 €), TEŠ d.o.o. (240 mio evrov celotnih prihodkov in 280 mio evrov čiste izgube, povprečna bruto plača 2.584 €) in Odelo d.o.o. Prebold (182 mio evrov celotnih prihodkov in 1,6 mio čistega dobička, povprečna bruto plača 1.218 €). V regijski deseterici so še ECE d.o.o. Celje, Jagros d.o.o. Rogaška Slatina (168 mio evrov celotnih prihodkov in 12 mio čistega dobička, povprečna bruto plača 1.456 €), Unior d.d. Zreče (146 mio evrov celotnih prihodkov in 8 mio čiste izgube, povprečna bruto plača 1.718 €) in Kovintrade d.o.o. Celje.

Kdo so največji dobičkarji savinjske regije

Najvišji čisti dobiček v celotni savinjski statistični regiji je lani doseglo podjetje Cinkarna Celje d.d. pred podjetjema Tastepoint d.o.o. in Jagros d.o.o.. Četrti po dobičku je KLS Ljubno d.o.o. (42 mio evrov celotnih prihodkov in 9,6 mio čistega dobička, povprečna bruto plača 2.279 €) in BSH HIŠNI APARATI d.o.o. Nazarje.

*Celotni prihodki so seštevek sledečih kategorij iz izkaza poslovnega izida : Čisti prihodki od prodaje, Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje, Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve, Drugi poslovni prihodki, Finančni prihodki in Drugi prihodki.

B.S., vir: EBONITETE.SI (bonitete podjetij)

Oznake: , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
142 queries in 0,869 seconds.