Katera podjetja na Celjskem bodo v koronaletu 2020 izplačala božičnico?


December je mesec, ki ga zaposleni ponavadi z veseljem pričakujejo tudi zaradi dodatne nagrade za uspešno delo v minulem letu, ki se ponavadi izplačuje v obliki božičnice, trinajste plače oz. nagrade za delovno uspešnost.

Vprašanja smo posredovali vsem največjim in najbolj dobičkonosnim podjetjem na Celjskem. Nekatera podjetja se niso odzvala, nekatera pa so nam sporočila, da ne želijo sodelovati pri vprašanju.
A letos je leto zaznamovala epidemija novega koronavirusa. Ta je dodobra vplivala na poslovanje prenekaterih podjetij, predvsem tistih, ki delujejo v epidemiji bolj prizadetih panogah, kar je naposled marsikje vplivalo tudi na odločitev o izplačilu nagrad zaposlenim ob koncu koledarskega leta.

Kljub temu smo se na Celje.info tudi letos ozrli na našo lestvico najmočnejših podjetij na Celjskem ter jih povprašali, ali nameravajo ob koncu leta zaposlenim izplačati božičnico/trinajsto plačo/nagrado za delovno uspešnost in kakšna bo višina le te. Spodaj navajamo odgovore podjetij, ki so se odzvala na naše poizvedovanje.


Cinkarna Celje d.d.: V Cinkarni Celje bodo vsakemu zaposlenemu izplačali 1.300 evrov bruto božičnice.


Engrotuš d.o.o., Celje: Vsi zaposleni v Skupini Tuš bodo tudi letos, kot vsako leto doslej, deležni božičnice, ki bo izplačana ob novembrski plači, meseca decembra. Za otroke zaposlenih do 10. leta starosti pa pripravljajo tudi prav posebno praznično obdarovanje. V Tušu so se že sicer pred leti odločili, da ne sprejemajo in ne dajejo poslovnih daril ter vsa sredstva namenijo za obdarovanje otrok.


ECE d.o.o., Celje: Kot so nam odgovorili v podjetju ECE, zaenkrat še niso sprejeli odločitve o morebitnem izplačilu božičnice.


Kovintrade d.o.o., Celje: Zaposlenim nameravajo izplačati del nagrade za poslovno uspešnost, o višini nagrade pa uprava še ni odločala.


Elektro Celje d.d., Celje: Elektro Celje d. d. bo skladno s podjetniško kolektivno pogodbo zaposlenim izplačalo nagrado v višini do največ minimalne plače v Republiki Sloveniji, v kolikor bodo doseženi temeljni poslovni cilji, ki so zastavljeni v letnem načrtu poslovanja. Kolikšen odstotek minimalne plače bo znašala nagrada za leto 2020, ki bo izplačana v januarju 2021, še ni določeno, saj še nimajo končnih podatkov o doseganju načrtovanih poslovnih ciljev.


Cetis d.d., Celje: V družbah CETIS d.d., CETIS-GRAF d.o.o., Celje in CETIS FLEX d.o.o. bodo v decembru vsem 396 zaposlenim v vseh treh družbah izplačali del plače z naslova poslovne uspešnosti, in sicer v višini 300 € neto.


Inel d.o.o., Celje: Letos bodo izplačali nagrado za poslovno uspešnost (božičnico), izplačana bo v mesecu decembru. O višini se še niso odločili. Lani je ta v tem podjetju znašala 1.700 € bruto.


Co. Andraž d.o.o., Celje: Letos ne bodo izplačali božičnice ali kakšne druge nagrade.


Hisense Gorenje d.o.o., Velenje: Božičnica za 2020 bo v vseh družbah Hisense Gorenja znašala 700 € bruto, kar je 100 € več kot lani. Izplačana pa bo 18. decembra.


BSH Hišni aparati d.o.o., Nazarje: Za podjetje BSH Hišni aparati Nazarje, ki v letošnjem letu obeležuje 50. letnico delovanja tovarne na lokaciji Nazarje je rekordno leto, saj bodo v tovarni proizvedli rekordno število aparatov – 8 milijonov, imajo trenutno do sedaj največje število zaposlenih, preko 1.700, prav tako pričakujejo tudi rekordne prihodke. Iz tega naslova pa bodo svojim zaposlenim letos izplačali tudi rekordno božičnico, ki bo znašala 2.000 €. Izplačilo božičnice bo okrog 20. decembra.


TEŠ d.o.o., Šoštanj: V Termoelektrarni Šoštanj bodo zaposlenim skladno s Podjetniško kolektivno pogodbo izplačali fiksni del poslovne uspešnosti, in sicer v znesku 645 € bruto.


Jagros d.o.o., Rogaška Slatina: Odločitve še niso sprejeli, bodo pa verjetno nagrajevali podobno kot v lanskem letu. Že dve leti zapored s v Jagrosu svojim zaposlenim plačali 600 € bruto vsem, ki so bili pri njih zaposleni celo leto.


Ahac d.o.o., Grobelno: Letos bodo v skladu s situacijo in zmožnostmi, svoje zaposlene obdarili s praktičnimi darili in pozornostmi. Kot so poudarili v podjetju, jim zaposleni veliko pomenijo, zato jim skozi vse leto ob praznikih izkazujejo hvaležnost z drobnimi pozornostmi.
Vse napore in ogromno sredstev so v podjetju letos sicer vložili v ohranitev delovnih mest in kljub izjemno težkim razmeram v poslovanju, do danes niso odpuščali, četudi v zadnjem valu epidemije niso opravičeni do koriščenja pomoči.


Steklarna Rogaška d.o.o., Rogaška Slatina: V podjetju Steklarna Rogaška letos ne bodo izplačali klasične oblike nagrade ob koncu leta, bo pa vsak zaposleni v zahvalo za delo v času epidemije dobil 90 € neto.


GIC Gradnje d.o.o., Rogaška Slatina: Tako v podjetju GIC GRADNJE, kot v pretežnem delu podjetij skupine GIC (IPI, izvajalsko projektantski inženiring Rogaška Slatina, TRIK KAMENINE Rogaška Slatina in druga) bodo tudi letos izplačali 13. plačo oziroma božičnico v obliki nagrade za uspešnost. Ta letos zaposlenim zaradi epidemije ne bo izplačana ob tradicionalnem prednovoletnem druženju, temveč jo bodo zaposleni dobili ob nakazilu decembrske plače. Vsak zaposleni bo dobil 1.500 €.


PIŠEK – Vitli KRPAN d.o.o., Šmarje pri Jelšah: V podjetju PIŠEK – Vitli KRPAN d.o.o. bodo tako kot v preteklih letih tudi letos vsem zaposlenim izplačali nagrado za poslovno uspešnost. Nagrado bodo zaposleni prejeli v enkratnem znesku.


Terme Olimia d.d., Podčetrtek: Odločitve o morebitnemu izplačilu božičnice, oz. nagrade za poslovno uspešnost v Termah Olimia še niso sprejeli. Kljub temu, da so mesece v katerih so lahko normalno obratovali oddelali z odliko, pa bodo letos zaradi prejema državne pomoči in zaradi negotovosti, ki je prisotna, nagrado za poslovno uspešnost le stežka izplačali.


Petek Proces d.o.o., Rogatec: V podjetju Petek Proces bodo tudi letos izplačali božičnico in sicer približno 850 € neto na zaposlenega.


MOS Servis d.o.o., Podplat: V podjetju MOS Servis bodo tudi letos vsem zaposlenim izplačali božičnico v višini 500 €. Izplačana bo na božični večer.


B.S., foto: pixabay