To so najmočnejša, najbogatejša in najbolj dobičkonosna podjetja na Celjskem 2019

28. 09. 2020 19:21

Poslovanje celjskih gospodarskih družb v letu 2019 je prineslo nekaj sprememb na vrhu lestvice, saj revidirana poročila podjetja Engrotuš d.o.o. niso objavljeni. Podjetje, ki je lani ustvarilo največ celotnih prihodkov* je tako Cinkarna Celje d.o.o., ki je tudi najbolj dobičkonosno podjetje, ne samo v občini Celje, temveč v celotni regiji.

Izmed največjih najvišje povprečne plače izplačujejo podjetja GTG plin d.o.o., Frutarom Etol d.o.o. in Inel d.o.o..

Javne subjekte, ki se financirajo iz državnega proračuna, v primerjalno lestvico nismo vključili.

V celotni savinjski regiji je lani največ celotnih prihodkov ponovno ustvarilo podjetje Gorenje d.d., a je poslovni izid velenjske družbe še vednogloboko v minusu, čeprav so izgubo glede na leto 2018 več kot prepolovili.

Seznam podjetij v Mestni občini Celje, ki so lansko poslovno leto zaključila v prvi deseterici:

Nekajletni zaporedni zmagovalec lestvice podjetje Engrotuš d.o.o. je v fazi preventivnega prestrukturiranja, zato revidiranih izkazov za lansko leto še niso objavili. Na prvo mesto se je tako letos prebila Cinkarna Celje d.d., in to kljub temu, da sta se celotni prihodki in dobiček zmanjšala. Celotni prihodki so se glede na leto 2018 zmanjšali za okoli 4,5 mio evrov in so lani dosegli dobrih 178 mio evrov.

Po nekaj zaporednih letih rasti je Cinkarna lani utrpela skoraj tretjinski upad čistega dobička. Lani so tako dosegli skoraj 21,5 mio evrov čistega dobička, kar je za skoraj 9 mio evrov manj kot leto poprej. Kljub temu so poslovni rezultati presegli načrte in lansko prodajo, za kar najpomembnejši razlog je spremenjeno tržno ravnovesje v panogi titanovega dioksida, ki še omogoča doseganje visokih dobičkovnih stopenj. V Cinkarni so opustitvili tudi nerentabilna programa valjane titancinkove pločevine in gradbenih mas.

Slednje je vplivalo tudi na to, da je Cinkarna lani zaposlovala 846 ljudi, kar je 62 manj kot leto poprej, ko jih je bilo 908. Nekoliko se je zmanjšala tudi povprečna bruto plača na zaposlenega. Leta 2018 je ta znašala 2.116 evrov, lani pa 2.035 evrov. Kazalnik EBITDA se je znižal za skoraj 12 mio evrov in je letos znašal 37 mio evrov. Cinkarna se lahko pohvali tudi z najvišjo bonitetno oceno (10), kar ga označuje kot odličen subjekt.

ece150x150Tudi na drugem mestu je letos prišlo do spremembe, saj letos tud najdemo ECE d.o.o., ki je lani ustvaril za kar 33 % višje celotne prihodke kot leta 2018. Lani so znašali 175 mio evrov. Celotni prihodki so za dobrih 10 % celo presegli načrte. Rast je posledica tako rasti prodaje na področju osnovne dejavnosti in delno rasti prodaje ostalih dejavnosti kot tudi spremembe ravni prodajnih cen. Če so se celotni prihodki skokovito povečali, pa so v ECE na drugi strani beležili drastičen padec čistega dobička. Še leta 2018 so namreč ustvarili 3,6 mio evrov čistega dobička, lani pa le še 67 tisoč evrov. Za tako drastičen padec čistega dobička v podjetju navajajo več razloge, kot so višje vhodne cene, neevidentiranje stroškov potrdil o izvoru in spodbud za učinkovito rabo energije, itd..

Število zaposlenih v ECE v letu 2019 se je znižalo za dve osebi na 71 zaposlenih. Ti so v povprečju prejeli skoraj enako bruto plačo kot leto prej. Lani je ta znašala 2.417 evrov. Kazalnik EBITDA je bil v primerjavi z letom poprej nižji za slabih 3,54 mio evrov in je znašal 108 tisoč evrov. Bonitetna ocena podjetja ECE se je lani znižala za dve stopnji, iz 9 na 7, kar jih označuje za poslovni subjekt poslovanje s katerim predstavlja nizko tveganje.

kovintrade150x150Tretje mesto letos zaseda Kovintrade d.d., ki je sicer v lanskem letu ohranil skoraj enak obseg celotnih prihodkov glede na leto prej. V letu 2019 so celotni prihodki znašali slabih 168 mio evrov oz. milijon manj kot leta 2018. Nekoliko bolj se je zmanjšal čisti dobiček. Glede na leto 2018 je bil nižji za okoli 10 % in je lani znašal 1,8 mio evrov.

Kovintrade je lani zaposloval 196 ljudi, kar je sedem več kot leto prej. Povprečna plača na zaposlenega je v letu 2019 znašala 2.008 evrov kar je 31 evrov manj kot leta 2018. Kazalnik EBITDA se je lani povečal za dobrih 5 % in je tako znašal 4,1 mio evrov. Bonitetna ocena podjetja Kovintrade ostaja 6, kar predstavlja srednje tveganje pri poslovanju s tem podjetjem.

celjske-mesnine150x150Četrte so Celjske Mesnine d.o.o.. To podjetje je lani povečalo celotne prihodke za dobre 3 % na 90,4 mio evrov. Občutno se je lani zmanjšal čisti dobiček. Ta je nižji za okoli 40 % in je znašal 1,7 mio evrov, leto prej pa 2,8 mio evrov.

Celjske Mesnine so v letu 2019 zaposlovale 355 ljudi, ki so imeli v povprečju plačo 1.161 evrov, kar je okoli 20 evrov več kot leta 2018. Kazalnik EBITDA je nižji za milijon in znaša 3,4 mio evrov. Drugo leto zapored se je Celjskim mesninam znižala tudi bonitetna ocena. Iz ocene 8 so zdrsnile na oceno 7, kar pomeni da predstavlja poslovanje s tem podjetjem nizko tveganje.

Peterico letos zaokrožuje podjetje Frutarom Etol d.o.o.. To podjetje je lani ustvarilo 73 mio evrov celotnih prihodkov, kar je skoraj 10 % več kot leto prej. Še bolj se je v tem podjetju povečal čisti dobiček, in sicer za 30 %. Lani je tako znašal 13,7 mio evrov.

Frutarom Etol je lani zaposloval 214 ljudi, kar je 13 ljudi manj kot leta 2018. Povprečna bruto plača v Frutarom Etol je lani znašala 2.735 evrov kar je skoraj 300 evrov oz. 12 % več kot leta 2018. Kazalnik EBITDA je prav tako višji za slaba 2 mio evrov oz. okoli 10 % in je lani znašal 17,5 mio evrov. Podjetje se ponaša z najvišjo bonitetno oceno (10), kar ga označuje kot odličen subjekt.

V deseterici so še: Elektro Celje d.d. (dobrih 68 mio celotnih prihodkov, dobrih 9 mio čistega dobička, 616 zaposlenih, ki so imeli v povprečju 2.202 evrov bruto plače, EBITDA je 27,5 mio evrov, bonitetna ocena: 8), Avtotehnika Celje d.o.o. (59,5 mio celotnih prihodkov, 509 tisoč evrov čistega dobička in 61 zaposlenih, katerih povprečna bruto plača znaša 1.722 evrov, EBITDA je 1,7 mio evrov, bonitetna ocena: 8), A2S d.o.o. (50 mio celotnih prihodkov, 446 tisoč evrov čistega dobička in 56 zaposlenih, ki so imeli v povprečju 1.963 evrov bruto plače, EBITDA je 1 mio evrov, bonitetna ocena: 9), VOC Celje d.o.o. (48,4 mio celotnih prihodkov, 1,8 mio evrov čistega dobička in 376 zaposlenih, ki so imeli v povprečju 1.517 evrov bruto plače, EBITDA je 5,5 mio evrov, bonitetna ocena: 6) in deseti Inpos Celje d.o.o. (46 mio celotnih prihodkov, 2,3 mio evrov čistega dobička in 219 zaposlenih, ki so imeli v povprečju 1.493 evrov bruto plače, EBITDA je 4,1 mio evrov, bonitetna ocena: 8).

Omeniti velja še podjetje Štore Steel d.o.o., ki sicer spada pod občino Štore. Celotni prihodki tega podjetja so se v zadnjih letih konstantno povečevali, lani pa so zabeležili občutnejše znižanje celotnih prihodkov, in sicer za skoraj četrtino. Lani so tako celotni prihodki padli za 32,5 mio evrov in so znašali 110 mio evrov. Tudi čisti dobiček je drastično padel. Lani je bil nižji za 67 % in je znašal 2,9 mio evrov, leto prej pa so ustvarili 8,6 mio evrov čistega dobička. Zaposlujejo 525 ljudi (22 manj kot leta 2018), ki v povprečju prejemajo 1.903 evrov bruto plače. Kazalnik EBITDA je 9 mio evrov in se je glede na leto prej skoraj prepolovil. Bonitetna ocena je 8. Podjetje se po ustvarjenih celotnih prihodkih uvršča med prvih petnajst podjetij v Savinjski regiji.

Najbolj profitabilni podjetja v občini Celje

Če upoštevamo samo kriterij čistega dobička sta v občini Celje na prvem mestu Cinkarna Celje d.o.o. in Frutarom Etol d.o.o.. Tretje najbolj dobičkonosno podjetje je Inel d.o.o. z 11,7 mio čistega dobička (celotni prihodki 27 mio evrov, povprečna plača 2.462 evrov). Sledijo Elektro Celje d.d., Zlatarna Celje d.o.o. s 6,4 mio evri čistega dobička (celotni prihodki 45 mio evrov, povprečna plača 1.611 evrov), Cetis d.d. s 3,7 mio evri čistega dobička (celotni prihodki 39 mio evrov, povprečna plača 1.711 evrov), Merkscha d.o.o. s 3,4 mio čistega dobička (celotni prihodki 23 mio evrov, povprečna plača 1.812 evrov), Maksim d.o.o. z 2,8 mio čistega dobička (celotni prihodki 9 mio evrov, povprečna plača 1.955 evrov), GTG plin d.o.o. z 2,7 mio čistega dobička (celotni prihodki 14 mio evrov, povprečna plača 2.816 evrov) in Max-Rent d.o.o. s 2,4 mio čistega dobička (celotni prihodki 3,8 mio evrov, povprečna plača 1.297 evrov).

Najvišje bruto plače med največjimi podjetji občine Celje

Med vsemi v tem prispevku omenjenimi podjetji, najvišje povprečne bruto plače zaposlenim izplačujejo v podjetju GTG plin d.o.o. (2816 €), sledijo Frutarom Etol d.o.o. (2.735 €), Inel d.o.o. (2.462 €), ECE d.o.o. (2.417 €), Elektro Celje d.d. (2.202 €) in Cinkarna Celje d.d. (2.035 €). Čez dva tisočaka dobijo še v podjetju Kovintrade d.d. (2.008 €).

Najnišje povprečne plače med največjimi izplačujejo v podjetju Celjske Mesnine d.o.o. (1.161 €) in Max-Rent d.o.o. (1.297 €).

Največji zaposlovalci v občini Celju

Deset največjih zaposlovalcev v Celju, upoštevaje tudi državna podjetja in institucije, je poleg nekaterih v zgornji deseterici še Splošna bolnišnica Celje (2013 zaposlenih, podatek o plači ni znan), DARS d.d. (1257 zaposlenih, povprečna plača 2.181 evrov), ZD Celje (414 zaposlenih, podatek o plači ni znan), Okrožno sodišče v Celju (391 zaposlenih, podatek o plači ni znan). Največji zaposlovalec glede na podatke 2018 je še vedno Engrotuš d.o.o. z okoli 3000 zaposlenimi.

V celotni Savinjski regiji je po višini celotnih prihodkov pred Cinkarno Celje še:

Gorenje d.o.o. Velenje (898 mio evrov celotnih prihodkov in 59,5 mio evrov izgube, povprečna bruto plača 1.571 €), BSH HIŠNI APARATI d.o.o.Nazarje (345 mio evri celotnih prihodkov in 13 mio čistega dobička, povprečna bruto plača 1.893 €), TEŠ d.o.o. (227 mio evrov celotnih prihodkov in 20 mio evrov čiste izgube, povprečna bruto plača 2.436 €), Odelo d.o.o. Prebold (213 mio evrov celotnih prihodkov in 7,8 mio čistega dobička, povprečna bruto plača 1.346 €) in Unior d.d. (186 mio evrov celotnih prihodkov in 6,1 mio čistega dobička, povprečna bruto plača 1.769 €) .

Najvišji čisti dobiček v celotni savinjski statistični regiji je lani doseglo podjetje Cinkarna Celje d.d.

*Celotni prihodki so seštevek sledečih kategorij iz izkaza poslovnega izida : Čisti prihodki od prodaje, Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje, Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve, Drugi poslovni prihodki, Finančni prihodki in Drugi prihodki.

B.S., vir: EBONITETE.SI (bonitete podjetij), foto: MOC

Oznake: , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
158 queries in 1,712 seconds.