Kdaj bo elektrika dražja tudi pri ECE? Kaj bo s cenami ogrevanja in cenami obrtnikov? Kako višanje cen vpliva na znana celjska podjetja?


Cene energentov, surovin in materialov so se v zadnjem obdobju začele zaskrbljujoče višati. Dogajanje na trgih se odraža tudi na cenah blaga in storitev. Tudi pri nas, saj je v zadnjem letu cene svojih storitev zvišalo kar tri četrtine slovenskih mojstrov.

V zadnjem času so skrb med slovenskimi potrošniki dodatno povečale napovedi o zvišanju cen električne energije. Eden izmed slovenskih ponudnikov, s sicer manjšim maloprodajnim deležem na trgu, je tako s 1. decembrom že napovedal zvišanje cen električne energije za 30 %, medtem ko drugi distributerji obljubljajo, da letos oz. do sredine naslednjega leta, zaradi že sklenjenih terminskih pogodb, podražitev še ne bo. Tudi v ECE Celje so nam potrdili, da letos zvišanja cen električne energije ne bo, kar pa ne morejo zagotoviti za naslednje leto.

Sicer pa ob trenutnem dogajanju tudi v nekaterih celjskih podjetjih z zaskrbljenostjo zrejo v prihajajoče mesece.

V zadnjih tednih veliko zaskrbljenost povzročajo napovedani dvigi cen električne energije. Tudi sicer so se v zadnjih mesecih hitro dvigovale cene ostalih energentov, pa tudi surovin in materialov. Nedvomno gre velik del razlogov za to iskati v epidemiji covida-19, ki je svet in gospodarstvo pahnilo v specifično situacijo, ko so se zaradi zapiranja nacionalnih gospodarstev trgi najprej hitro ohladili, sedaj, ko pa se svet počasi skuša vrniti v normalen ritem, pa očitno pospešeno povpraševanje povzroča tudi dvigovanje cen. Samo primer cen goriv, ki so se v primerjavi z “zgodnjekoronsko ceno” zvišale za okoli 50 odstotkov, pove veliko o trenutnem gospodarskem dogajanju.

Inflacija naj bi se sicer po mnenju/ugibanju nekaterih poznavalcev, hitro kot se je pojavila, tudi dokaj hitro umirila, kar pa je gledano s stališča ‘navadnega’ državljana zgolj slaba tolažba. Višanje cen surovin in energentov se je namreč že odrazilo v višanju cen praktično vsega blaga in storitev.

Cene v zadnjem letu zvišalo kar tri četrtine slovenskih mojstrov

Zadnja raziskava, ki so jo opravili na primerjaj.si tako kaže, da je kar tri četrtine slovenskih mojstrov v zadnjem letu zvišalo cene svojih storitev, pretežno zaradi višanja cen surovin in materialov.

V Sloveniji so v zadnjem letu cene najbolj dvignili monterji ogrevalnih sistemov, več kot polovica njih je dražjih za okoli 40 odstotkov in ponudniki oken, več kot polovica njih je dražjih za okoli 20 %. Najmanj pa so se zaenkrat podražile storitve fasaderjev, slikopleskarjev in ponudnikov toplotnih črpalk.

Pri tem ne razveseljuje niti dejstvo, da je več kot polovica mojstrov napovedala, da bodo cene v naslednjem letu še dodatno dvignili.

Podrobna raziskava je na voljo tukaj.

Kako je višanje cen vplivalo na poslovanje nekaterih celjskih podjetij?

Vsled dogajanju na trgu in dviganju cen blaga in storitev, nas je zanimalo, kako trenutno dogajanje komentirajo v nekaterih največjih celjskih gospodarskih družbah ter kako pričakujejo bo to vplivalo na poslovanje in cene v njihovi branži.

V Cinkarni Celje so v letu 2021 uspeli z zvišanjem cen glavnega proizvoda nadomestiti povečanje cen surovin in energije. “V prihodnjem obdobju pričakujemo, da bo pritisk na poviševanje cen surovin in energije večji, kot zmožnost povečevanja izhodnih cen,” pojasnjujejo svoja predvidevanja.

V Melkarna Celeia so nam povedali, da se s podražitvami energentov, embalažnih materialov in tudi drugih vhodnih surovin srečujejo že od spomladi letošnjega leta. “Sedaj smo prišli v fazo, ko v podjetju z notranjimi rezervami te rasti ne moremo več pokrivati. Vsa rast cen vhodnih surovin, embalažnih materialov in energentov posledično vpliva tudi na cene končnih izdelkov. Tisto, kar je zaskrbljujoče je, da cena vsega naštetega, se pravi energije, embalažnih materialov in surovin, še naprej narašča,” pojasnijo v Mlekarni Celeia.

V Štore Steel menijo, da bi ob upoštevanju trenutnih cen električne energije in plina za leto 2022, za njihovo podjetje pomenilo tako velik negativen rezultat, da nadaljevanje proizvodnje sploh ne bi bilo smiselno. “Za kompenzacijo tako visokih cen energije naše podjetje enostavno nima maneverskega prostora. To velja praktično za vso evropsko energetsko intenzivno gospodarstvo, zato se bo ta ‘energetska kriza’ slej kot prej odrazila v cenah končnih proizvodov oz. cenah izdelkov na trgovskih policah. Surovine (večji del njih) v jeklarski industriji predstavljajo variabilini del cene (dodatki za staro železo in dodatki za legure) in se mesečno spreminjajo v skladu z gibanjem cen na borzah. Iz tega naslova se je jeklo že v letošnjem letu podražilo za 30 %. Podobno se sedaj razmišlja tudi o dodatkih za energijo, ki bi se ravno tako spreminjali mesečno,” nič kaj optimistično situacijo opisujejo v Štore Steel.

Kaj glede dviga cen električne energije pravijo v ECE Celje?

Za komentar trenutne situacije in predvidevanja gibanja cen energentov smo prosili tudi ECE Celje, kjer zvišanja maloprodajnih cen električne energije letos ne načrtujejo, kar pa ne morejo obljubiti tudi za leto 2022. “Cene električne energije in zemeljskega plina se oblikujejo na širšem evropskem trgu in so odvisne od mnogih dejavnikov (vreme, cene emisijskih kuponov, ponudba, povpraševanje, politične negotovosti idr.). V letošnjem letu opažamo skokovito rast cen energentov za prihodnja obdobja (leta 2022, 2023, 2024), kar, v primeru, da energenti te ravni cen zadržijo, pomeni spremembo cen na dolgi rok tudi za naše končne kupce. Ker pa nakup energentov izvajamo terminsko v naprej in cene na drobnoprodajnem trgu posledično z zamikom odražajo gibanje cen na veleprodajnem trgu lahko potrdimo, da cen v letošnjem letu ne bomo spreminjali. Bomo pa v to prisiljeni v prihodnjem letu, v kolikor ne bo prišlo do znatnega znižanja cen na nabavnih trgih,” so nam pojasnili v ECE Celje.

Kako bo višanje cen vplivalo na cene ogrevanja?

In kako bo trenutna situacija vplivala na cene ogrevanja? Kot so nam pojasnili v Energetiki Celje d.o.o., bodo visoke cene energentov na nabavnih trgih zagotovo negativno vplivale na poslovanje vseh energetskih podjetij, ki se ukvarjajo s prodajo energentov pri čemer Energetika Celje ni izjema.

“Daljinsko ogrevanje v Celju ima različne vire in eden je tudi zemeljski plin, katerega cena je v zadnjih mesecih močno narasla. Kljub temu, da zemeljski plin predstavlja manjši delež v strukturi energentov za proizvodnjo toplote, pa lahko visok nivo rasti nabavnih cen ZP v prihodnje negativno vplival tudi na prodajno ceno daljinske toplote. V kolikor bo povečanje dejanskih stroškov proizvodnje toplote preveč obsežno, bomo tudi v Celju primorani v manjšo korekcijo prodajnih cen toplote,” so pojasnili na Energetiki.

B.S., foto: pixabay