Mestna občina in OOZ Celje z roko v roki pri pomoči podjetnikom


Izteka se težko leto za savinjsko gospodarstvo, dobršen del katerega so hudo prizadele avgustovske poplave.

A v podporo podjetnicam in podjetnikom je že več kot 50 let Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, ki v ta namen izvaja vrsto projektov za ustvarjanje čim boljšega poslovnega okolja.

Poleg vseh aktivnostih je zbornica v letu 2023 izvajala tudi delavnice in usposabljanja s podjetniško tematiko, katerih izvedbo je finančno  podprla Mestna občina Celje. Velika udeležba na teh dogodkih dokazuje, da so delavnice in usposabljanja res potrebna.

»Tematike za delavnice in usposabljanja so dobro izbrane, saj jih s pridom uporabimo pri poslovanju.  Poleg pridobljenega znanja in informacij spoznaš tudi ogromno ljudi in širiš svojo mrežo poznanstev. Želimo si, da bi lahko tudi v prihodnosti na ta način pridobivali uporabna znanja,« je o teh programih povedala direktorica celjskega podjetja MOLLIER, Ana Šumak.

Da je podjetništvo za MO Celje pomembno, je poudaril tudi Janko Trobiš z oddelka za okolje in prostor ter komunalo. »Podjetništvo je izrazit dinamični proces, ki zahteva nenehno usposabljanje, seznanjanje z novimi pristopi, novimi regulacijami ipd. V takšnih razmerah je zelo dobrodošlo, da obstaja možnost seznanjanja in usposabljanja lokalnih podjetnikov, s čimer se krepi njihova konkurenčnost.  Delavnice in usposabljanja podjetnikov s strani Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje poleg drugih ukrepov pomembno pripomorejo k vzpodbujanja lokalnega gospodarstva in prispevajo k preboju gospodarstva Mestne občine Celje.«