Nižje cene daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore v Mestni občini Celje


Iz Mestne občine Celje so sporočili, da se variabilni del cene daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore v Mestni občini Celje spreminja. Nova cena za variabilni del znaša 54,8171 eur/MWh in je glede na predhodno veljavno ceno nižja za 5,04 %. Nova povprečna cena je 87,4688 eur/MWh in je nižja za 3,22 %.

Razlog za znižanje variabilnega dela cene daljinskega ogrevanja je nižja interna nabavna cena zemeljskega plina za DO Celje (brez trošarine) od 1. oktobra 2013 za 1,73 % glede na veljavno ceno z dne 1. julija 2013.

V zadnji polovici leta 2013 se je variabilni del cene daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore v MOC zmanjšal za dobrih 10 %. Za 10 % se je v zadnji polovici leta zmanjšala tudi povprečna cena.

Vir: Mestna občina Celje