Obnova celjskega Mestnega parka se bo pričela predvidoma v drugi polovici leta


Na včerajšnji novinarski konferenci so zadolženi za obnovo Mestnega parka na MOC podrobneje predstavili načrt in potek temeljite obnove, ki jo bodo predvidoma pričeli letos jeseni. Obsežen večletni projekt bo vključeval zamenjavo starih bolnih dreves z mladimi, ureditev pešpoti, javnih sanitarij in parkirišča, zasaditev cvetja in grmovnic, v bližini gostinskega objekta pa bodo zgradili tudi otroško igrišče in mini sankališče.

V Mestnem parku Celje, ki ga meščani in ostali obiskujejo že več kot 150 let, je po izdelavi analize večina dreves zelo starih, njihova vitalnost je oslabljena in počasi končujejo svojo življenjsko pot. Ob odstranitvi slabe četrtine od 371 dreves ki rastejo v parku, nameravajo urediti zelene površine s sprehajalnimi potmi, z novimi elementi parkovne opreme, obnovili bodo tudi fontano in glasbeni paviljon. Projekta so se na MOC lotili v sodelovanju s celjskim Zavodom za varstvo kulturne dediščine, saj je park zavarovana kulturna dediščina.

Miha Lamut je pripravil kataster dreves v digitalni obliki, ki bo občanom in občankam na voljo od aprila dalje.

Celjski podžupan Marko Zidanšek je uvodoma poudaril velik pomen dreves v mestnem okolju, česar se zavedajo na MOC. Maja 2010 so na oddelku za okolje in prostor pričeli popisovati drevesa na javnih površinah, ki so v lasti občine. Do konca lanskega leta je bil popis 10.570 dreves, ki ga je skupaj z Rajkom Čaterjem izvajal in na včerajšnji konferenci predstavil absolvent gozdarstva Miha Lamut, končan, s čimer pa je celjska občina ena izmed prvih v Sloveniji, če ne celo prva, ki ima kataster dreves. Lamut je med drugim povedal, da bo potrebno posekati tudi okoli sto dreves drugod po mestu, saj so v zelo slabem stanju.

Alenka Polutnik iz RC Planiranje Celje je poudarila posebej veliko kulturno in zgodovinsko vrednost leta 1856 zasajenega kostanjevega drevoreda, ki ga bodo v celoti nadomestili z vrsto drevesa, ki bo nekoliko manjša in odpornejša na različne okoljske vplive. Razmišljajo tudi o posebni ureditvi parkirišča za avtodome na območju parka, ker pa se park nahaja na poplavno ogroženem območju, jih skrbi soglasje vodarjev.

Po besedah Valentine Glinšek (druga z leve) višina investicije še ni znana, prav tako še ni znan izvajalec del.

Na vprašanje, kolikšna bo “teža” investicije in kdo bo izvajalec del, nam na konferenci še niso znali povedati, je pa Valentina Glinšek iz oddelka za okolje in prostor ter komunalo MOC dejala, da bo približna višina investicije znana, ko bo znana vrednost celotne obnove prve faze. Po besedah Polutnikove projekt zagotovo ne bo poceni, saj bo denimo za sto mladih kostanjevih dreves potrebno odšteti približno 50.000 evrov.

Kataster dreves v digitalni obliki bo od aprila naprej na voljo vsem občanom in občankam na spletni strani Urejeno zeleno.

v/t/f: Egon Horvat