Odlična priložnost za delo na lokalnem območju. Energetika Celje zaposli vodjo tehničnega sektorja daljinskega ogrevanja

Energetika Celje, zaradi povečanega obsega dela, v svoj kolektiv vabi novega sodelavca. Zaposlijo: VODJO TEHNIČNEGA SEKTORJA DALJINSKEGA OGREVANJA – m/ž.

Kaj nudijo:

 • varnost zaposlitve,
 • področje delovanja na lokalnem območju – Mestna občina Celje,
 • urejen kolektiv,
 • delo v dopoldanski izmeni,
 • možnost zaposlitve za nedoločen čas.

Minimalni pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • VII. stopnja oz. raven izobrazbe tehnične smeri,
 • poklic: univ. dipl. inž. elektrotehnike, univ. dipl. inž. strojništva in drugi diplomanti tehnične smeri in VII. stopnje,
 • delovne izkušnje: 3 leta na področju organizacije dela in vodenja ljudi in na področju sistema daljinskega ogrevanja ali druge javne infrastrukture,
 • tekoče razumevanje, govorjenje in pisanje v slovenskem jeziku, vozniški izpit B kategorije, računalniška pismenost, MS Office, splošna zdravstvena sposobnost (zdravniško spričevalo pooblaščenega zdravnika), znanje angleškega jezika.

Kaj pričakujejo od kandidatov?

 • poznavanje tehnike in tehnologije sistema daljinskega ogrevanja, obratovanja kotlovnic in tehnične zakonodaje iz predmetnega področja. Izbrani kandidat bo opravljal izpit za tehničnega vodjo energetskega objekta.
 • Sposobnost vodenja ljudi in organiziranja dela,
 • kritično presojanje vplivov okolja, hitro odzivanje na spremembe,
 • samostojnost, odgovornost,
 • sposobnost obvladovanja konfliktov in reševanja kompleksnih problemov.

Kratka vsebina dela:

 • vodenje (načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, kontroliranje) aktivnosti in ljudi v procesu daljinskega ogrevanja,
 • sodelovanje pri sestavi strategije družbe, letnega poslovnega načrta družbe in na kolegiju direktorja,
 • zagotavljanje optimalnega delovanja procesa skladno s tehničnimi predpisi, obratovalnimi navodili ter predpisi za zdravje in varnost pri delu in požarno varnost, sodelovanje z zunanjimi izvajalci in inšpekcijskimi službami ter drugimi strokovnimi inštitucijami,
 • načrtovanje in izvajanje projektov investicij in obnov toplovodnega in vročevodnega omrežja, vključno z upravnimi postopki, postopki javnega naročanja in tehničnimi pregledi,
 • spremljanje zakonodaje, napredka tehnike in tehnologije iz področja dela in uvajanje novosti v proces,
 • sestavljanje navodil za delo, vseh vrst poročil, analiz in predlogov za odločanje vodstva ter sodelovanje pri pripravi internih aktov družbe.

Delovno razmerje bodo sklenili za določen čas 12 mesecev (z možnostjo podaljšanja delovnega razmerja za nedoločen čas), ter za polni delovni čas. Delo je organizirano v eni (prvi) izmeni.

Kako se prijavite?

Prošnjo z dokazili in življenjepisom, ter s podrobnim opisom delovnih izkušenj pošljite na:

 • [email protected],
 • sedež podjetja: Energetika Celje, d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje

Zadnji dan za oddajo vloge je: 31. 07. 2022

 

Naročnik: Energetika Celje, d.o.o.