Podjetja in lokalne skupnosti za soustvarjanje zelenih delovnih mest v savinjski regiji


zelena delovna mesta 117. aprila 2014 je v Narodnem domu v Celju potekal seminar z naslovom Podjetja in lokalne skupnosti za soustvarjanje zelenih delovnih mest v savinjski regiji, ki so se ga udeležili predstavniki občin, razvojnih agencij, podjetij, OOZ Celje in drugih institucij ter zavodov.

V ustvarjalnem okolju so udeleženci pod vodstvom Gaje Brecelj in dr. Renate Karba iz Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, odkrivali nove razvojne priložnosti v regiji, spoznali obstoječe podporno okolje in uspešne prakse za razvoj zelenih delovnih mest. Udeleženci so v kratkih razpravah po skupinah v delavnicah debatirali in se opredelili do virov (naravnih, človeških in drugih), priložnostih in možnosti ustvarjanja zelenih delovnih mest.

Udeleženci so največ priložnosti za nastanek zelenih delovnih mest prepoznali v turizmu, s katerim so povezane vse druge dejavnosti, od tradicionalnih obrtnih znanj, lesne predelave z dodano vrednostjo, energetska prenova stavb, ekološko kmetijstvo s samooskrbo ob velikem potencialu majhnih predelovalcev, omenili pa so še predelavo odpadkov ter obnovljive vire energije.

zelena delovna mesta 2

Janez Jazbec, direktor RASR: “Zelena delovna mesta ne moremo obravnavati ločeno od obstoječih, ampak je potrebno vsebine zelenih delovnih mest integrirati v obstoječa.

Mojca Skale, direktorica občinske uprave občine Vojnik: “Osveščanje in mreženje občanov ter podjetij bo pomemben prispevek Občine Vojnik za soustvarjanje zelenih delovnih mest v Savinjski regiji. Socialno podjetništvo Centra ponovne uporabe v Vojniku bomo dopolnili z medgeneracijskim centrom ali kooperativo, ki bo omogočala tudi prodajo lokalno pridelane hrane. Z ustreznim prostorskim načrtovanjem in sofinanciranjem novih delovnih mest spodbujamo trajnostni turizem in z njim povezana zelena delovna mesta v skladu s sprejeto dolgoročno razvojno strategijo.”

Ob zaključku so udeleženci prejeli tudi gradivo z navedenimi mehanizmi financiranja, ki spodbujajo k zeleni rasti. Glede na to, da so med 27 ukrepi, ki podpirajo uresničevanje strateških ciljev Strategije razvoja gospodarstva Mestne občine Celje 2014-2020, tudi Zelena delovna mesta, je bilo zanimivo izvedeti, da izvajanje tovrstnih ukrepov podpirajo mehanizmi financiranja tako na evropski kot nacionalni ravni.

Vir in foto:  mag. Tatjana Štinek, samostojna svetovalka OOZ Celje