Razpoložljivi dohodek v naši regiji raste hitreje, vendar je še vedno pod slovenskim povprečjem


Razpoložljivi dohodek gospodinjstev je dohodek, ki ostane gospodinjstvom po poplačilu vseh obveznosti. Gospodinjstva ga namenijo ali za nakupe ali pa za varčevanje.

Razpoložljivi dohodek se je v savinjski regiji lani povečal za 4,8 %. To pomeni, da je naraščal hitreje od slovenskega povprečja. Kljub temu pa je razpoložljivi dohodek v savinjski regiji še vedno pod slovenskim povprečjem.

 V letu 2017 je sicer naraščal v vseh statističnih regijah.

Preberite še: Občina Celje po višini plač pod povprečjem, a še vedno v širšem slovenskem vrhu

V 2017 je bil razpoložljivi dohodek gospodinjstev v Sloveniji v povprečju za 4,5 % višji kot v letu 2016. Za več kot 5 % se je zvišal v zasavski, jugovzhodni, primorsko-notranjski in gorenjski statistični regiji. Za od  4 do 5 % se je zvišal v osrednjeslovenski, savinjski, posavski, koroški in pomurski statistični regiji. Najmanj se je zvišal v obalno-kraški statistični regiji in sicer za 2,8 %.

Razpoložljivi dohodek se je v savinjski regiji v primerjavi z lani povečal za 4,8 %, kar je 0,3 % več od rasti na ravni celotne države (4,5 %). Kljub temu pa je povprečni razpoložljivi dohodek v savinjski regiji še vedno za 3,2 % nižji od slovenskega povprečja. Na ravni Slovenija namreč razpoložljivi dohodek znaša v povprečju 937 evrov na mesec (11.248 evrov na leto), v savinjski regiji pa 908 evrov na mesec (10.892 evrov na leto).

Najvišji razpoložljivi dohodek na prebivalca je imela koroška regija. Znašal je 12.352 evrov in je bil od povprečnega v Sloveniji višji za 9,8 %. Najnižjega je imela pomurska statistična regija (10.584 evrov), od povprečnega je bil nižji za 5,9 %.

Na rast razpoložljivega dohodka je vplivala predvsem znatna rast sredstev za zaposlene, ki so se v celotni Sloveniji v povprečju zvišali za 6,6 %.

Razlike med regijami se počasi povečujejo

Razpoložljivi dohodek na prebivalca v statističnih regijah Slovenije, utežen s številom prebivalcev po regijah, se je v 2017 razlikoval od razpoložljivega dohodka na prebivalca v državi v povprečju za 3,3 % (v 2016 za 3,1 %). Po podatkih iz preteklih let, so bile večje razlike med regijami zaznane prav v obdobju gospodarske rasti.

Primarni dohodek na prebivalca (dohodek od dela in kapitala) se je v 2017 glede na prejšnje leto zvišal v povprečju za 6,0 % (v 2016 za 4,7 %), razpoložljivi dohodek, v katerem imajo največji delež socialni prejemki, pa v povprečju za 4,5 % (v 2016 za 4,0 %).

razpolozljiv-dohodek
Razpoložljivi dohodek na prebivalca, statistične regije, Slovenija
Razpoložljivi dohodek gospodinjstev v statističnih regijah:
leto 2017 Na prebivalca
EUR indeks ravni
Slovenija=100
stopnje rasti (%)
Koroška 12.352 109,8 4,4
Osrednjeslovenska 11.640 103,5 4,9
Gorenjska 11.493 102,2 5,2
Jugovzhodna Slovenija 11.430 101,6 5,5
Goriška 11.420 101,5 3,9
Primorsko-notranjska 11.253 100,0 5,3
SLOVENIJA 11.248 100,0 4,5
Obalno-kraška 11.180 99,4 2,8
Savinjska 10.892 96,8 4,8
Posavska 10.862 96,6 4,5
Podravska 10.771 95,8 3,5
Zasavska 10.742 95,5 5,6
Pomurska 10.584 94,1 4,0
Razpoložljivi dohodek gospodinjstev, kohezijski regiji, Slovenija, 2017
leto 2017 Na prebivalca
EUR indeks ravni
Slovenija=100
stopnje rasti (%)
SLOVENIJA 11.248 100,0 4,5
Zahodna Slovenija 11.529 102,5 4,6
Vzhodna Slovenija 10.997 97,8 4,5
Vir: SURS