Savinjski hmeljarji bi gojili konopljo


konopljaHmeljarji Spodnje Savinjske doline želijo opuščena hmeljišča izkoristiti za pridelavo industrijske konoplje. V sušilnicah hmelja bi namreč lahko z nekaj nadgradnjami sušili tudi industrijsko konopljo.

Začeli so v Taboru, kjer so že odprli predelovalni obrat za predelavo konopljine slame, ki daje surovinsko bazo za tekstil, gradbeno in tehnično industrijo. Sledi Bio park Nivo v Žalcu, kjer je bil postavljen testni objekt iz zidakov iz konoplje,  v tovarni nogavic Polzela pa so za tujino izdelali nogavice iz mešanice konoplje in bombaža, prav tako so izdelali prve prototipe nogavic iz konoplje.

Kot poročajo na MMC, je predstavnica Eko civilne iniciative Slovenije Irena Rotar dejala, da želijo s tem vzpodbuditi noev smernice v slovenskem prostoru za ohranjanje in ustvarjanje dleovnih mest z inovativnimi pristopi na trajnosten način.

Prav tako v Eko civilni iniciativi navajajajo, da je letos v Spodnji Savinjski dolini konopljo zasadilo 20 kmetov, poleg tega pa bi lahko v Savinjski dolini vsako leto konopljo pridelovali na več kot 400 hektarjih.