Stari grad v Celju obiskan kot pred korono, porast obiska v Almini in Drevesni hiši


V prvi polovici leta je celjski Stari grad obiskalo 33 tisoč obiskovalcev, kar je primerljivo z rekordnim letom 2019. Samo junija se je na njem zvrstilo 8.000 ljudi.

Struktura obiskovalcev je v korist tujih gostov, saj jih je bilo 73 %, slovenskih gostov pa preostalih 27 %. Med tujci je bilo največ Madžarov, sledijo Hrvati, Italijani, Nemci, Avstrijci, Francozi, Čehi in Poljaki. Pri Zavodu Celia Celje, ki upravlja s Starim gradom, opažajo, da je vedno več tudi turistov iz Španije, Velike Britanije in Severne Amerike.

Obiskovalca v Almini hiši; foto: Jerneja Jezernik

Povečan obisk dveh hiš

V letošnjem letu se v spominski hiši Alme M. Karlin v Pečovniku kot novost odvijajo sobotnice s poznavalko Alminega življenja, Jerjejo Jezernik.

Tudi po zaslugi tega se je obisk v hiši povečal za polovico.

Utrinek z enega od dogodkov pri Drevesni hiši

Za petino je večji obisk Drevesne hiše na območju mestnega parka, kjer je poleg različnih dogodkov do konca avgusta na ogled občasna interaktivna razstava Štirje elementi narave.

V obe hiši je vstop prost.