To so najmočnejša, najbogatejša in najbolj dobičkonosna celjska podjetja leta 2022


Tudi letos smo preverili, kdo je v Mestni občini Celje v lanskem letu najbolj izstopal v smislu celotnih prihodkov, čistega poslovnega izida ter zaposlovanja. V naslednjih dneh bomo pripravili še podoben izbor za celotno Savinjsko regijo.

Celjsko podjetje, ki je lani ustvarilo največ celotnih prihodkov, je ponovno Engrotuš d.o.o.. Velik preskok je uspel podjetju Zlatarna Celje d.o.o., prav tako pa so precejšen napredek zabeležili pri ECE d.o.o.

Javne subjekte, ki se financirajo iz državnega oziroma občinskega proračuna, v primerjalno lestvico nismo vključili.

Podjetja iz Celja, ki so v lanskem letu imela najvišji prihodek

Tudi tokrat se je podjetje Engrotuš d.o.o. znašlo na prvem mestu lestvice. Celotni prihodki so se v primerjavi z letom 2021 še povišali in za minulo leto znašajo 480,8 milijonov evrov. Kljub visokem prihodku pa družba Engrotuš, ki je lastnik verige trgovin Tuš, kot edina v deseterici posluje negativno, in sicer z več kot 6 milijonskim minusom.

Število zaposlenih, ki je bilo v lanskem letu 2.635, iz leta v leto upada. Prav tako pa je še dodatno padla tudi bonitetna ocena, in sicer iz 3 na 2, kar kaže na subjekt z izredno slabo boniteto ter zelo visoko stopnjo tveganja. Engrotuš bi sicer lahko kmalu dobil novega lastnika. Po poročanju Dela se za nakup potegujeta Mercator in nemški Rewe.

ece150x150

Podjetje ECE d.o.o.. ki je v lasti Holdinga Slovenske elektrarne in Elektra Celje, se je iz četrtega mesto povzpelo na drugo mesto največjih v Mestni občini Celje. Celotni prihodki so se, s tem, ko so dosegli 340,2 milijonov evrov, v primerjavi z letom 2021 skoraj podvojili. Čisti dobiček je v primerjavi s prejšnjimi tremi leti narasel za več kot 12 milijonov evrov, (v 2021 je znašal dobrih 335 tisočakov). Kljub temu imajo tri zaposlene manj kot prej. S tem je bonitetna ocena poskočila na 9, kar predstavlja odlično oceno z minimalnim tveganjem.

Pri Kovintrade d. d. so leta 2021 znatno povečali svoj celotni prihodek, kljub temu pa so to v lanskem letu še nadgradili. S prihodkom v višini 286,7 milijonov evrov so tako v Celju zasedli tretje mesto. Število zaposlenih ostaja pri 187, je pa tokrat malce nižji čisti dobiček, ki znaša 11,4 milijona evrov. Brez sprememb je prav tako bonitetna ocena, ki ostaja pri osmici.

Cinkarna Celje, d. d., ki je tokrat zasedla četrto mesto, je še drugo leto zapored povečala celotni prihodek in čisti poslovni izid. Vsi prihodki so znašali 253 milijonov evrov, goli dobiček pa 43,4 milijonov evrov. Kljub temu je število zaposlenih upadlo za 25 delavcev in sedaj znaša 776. Bonitetna ocena se sedaj že nekaj let drži najvišje možne ocene, ki pomeni, da poslovanje s Cinkarno predstavlja minimalno tveganje. Cinkarna je v letošnjem letu slavila 150. obletnico svojega delovanja, ki so jo podprli tudi z razstavo.

Povpraševanje po plemenitih kovinah, predvsem po zlatu, naj bi se v lanskem letu precej povečalo, kar je opaziti tudi pri poslovanju Zlatarne Celje d.o.o.. Uspel jim je namreč preboj v prvo peterico. Precej so povečali svoj celotni prihodek, ki je v lanskem letu presegel 127 milijonov evrov. Tudi čisti poslovni izid je v primerjavi z letom 2021 skoraj podvojen in znaša slabih 9 milijonov evrov. S poslovnim uspehom je naraslo tudi število zaposlenih, ki jih je bilo v lanskem letu 247. Bonitetna ocena ostaja na odlični devetici.

Do desetega mesta po višini celotnih prihodkov sledijo Tastepoint d.o.o. (98,4 mio celotnih prihodkov, slabih 6 mio evrov čistega dobička, 266 zaposlenih, bonitetna ocena: 10), Celjske mesnine d.o.o. (slabih 96 mio celotnih prihodkov, slabih 55 tisoč evrov čistega dobička, 337 zaposlenih, bonitetna ocena: 8), Inpos, d.o.o. (79,7 mio celotnih prihodkov, 5,5 mio evrov čistega dobička, 243 zaposlenih, bonitetna ocena: 9), Cetis d. d. (67 mio celotnih prihodkov, 18,7 mio evrov čistega dobička, 232 zaposlenih, bonitetna ocena: 10) in VOC Celje d.o.o. (58,7 mio celotnih prihodkov, 1,4 mio evrov čistega dobička, 411 zaposlenih, bonitetna ocena: 7).

Dvajseterico sestavljajo še Elektro Celje, d. d., A2S d.o.o., Selmar, d.o.o., Palma, d.o.o., Remont d.d., Metro, d. d., KPM Motor d.o.o., Nivo Eko, d.o.o., Merkscha d.o.o. in Lesoprodukt d.o.o.

Podjetja, ki so v Celju ustvarila največji dobiček

Če upoštevamo samo kriterij čistega poslovnega izida so v prvi deseterici podjetij na območju Mestne občine Celje naslednja podjetja: Cinkarna Celje, d.d s 43,4 mio evrov čistega dobička, Cetis d.d. z 18,7 mio evrov čistega dobička, ECE d.o.o. z 12,5 mio evrov čistega dobička, Kovintrade d.d. z 11,4 mio evrov čistega dobička, Zlatarna Celje d.o.o. z 8,9 mio evrov čistega dobička, VOC Ekologija d.o.o. z 8,1 mio evrov čistega dobička (27,1 mio celotnega dohodka, 33 zaposlenih, bonitetna ocena: 7), Maksim, d.o.o. s 7,4 mio evrov čistega dobička (14,1 mio celotnega prihodka, 47 zaposlenih, bonitetna ocena: 7), Merkscha d.o.o. s 6,6 mio evrov čistega dobička (33,8 mio celotnega prihodka, 248 zaposlenih, bonitetna ocena: 10), Tastepoint d.o.o. s 5,7 mio evrov čistega dobička in Inpos, d.o.o. s 5,5 mio evrov čistega dobička.

Sledijo še GTG plin d.o.o., Medical Fabjan, d.o.o., Lesoprodukt d.o.o., Selmar d.o.o., Hermi, d.o.o., 93 Invest, d.o.o., Intercom Celje d.o.o., Nivo Eko, d.o.o., VOC Celje d.o.o. in Zobozdravstvo Diamant d.o.o.

Kdo so največji zaposlovalci v Celju

Med desetimi največjimi zaposlovalci v Celju, upoštevajoč tudi državna in občinska podjetja ter institucije, so Engrotuš d.o.o. (2.635 zaposlenih, povprečna bruto plača 1.327 evrov), Splošna bolnišnica Celje (1.992 zaposlenih, podatek o plači ni znan), DARS d.d. (1.256 zaposlenih, povprečna bruto plača 2.621 evrov), Cinkarna Celje, d.d. (776 zaposlenih, povprečna bruto plača 2.234 evrov), Elektro Celje, d.d. (621 zaposlenih, povprečna bruto plača 2.443 evrov), ZD Celje (461 zaposlenih, podatek o plači ni znan), VOC Celje d.o.o. (411 zaposlenih, povprečna bruto plača 1.927 evrov), Metro, d.d. (392 zaposlenih, 1.500 evrov), Okrožno sodišče v Celju (374 zaposlenih, podatek o plači ni znan) in Celjske mesnine d.o.o. (337 zaposlenih, povprečna bruto plača 1.611 evrov).

Sledijo še Šolski center CeljeTastepoint d.o.o., Merkscha d.o.o., Zlatarna Celje d.o.o., Inpos, d.o.o., Cetis d.d., Simbio d.o.o., Prosignal, d.o.o., EMO – Orodjarna d.o.o. in Kovintrade d.d..

Kdo izmed največji izplačuje najvišje oz. najnižje plače

Najvišjo povprečno bruto plačo izmed desetih največjih podjetij, kar se tiče celotnih prihodkov, izplačujejo v podjetju ECE d.o.o. (3.074 evrov). Sledita Tastepoint d.o.o. (2.728 evrov) in Kovintrade d. d. (2.673 evrov).

Čez dva tisočaka bruto plače imajo v povprečju še zaposleni pri Cinkarna Celje, d. d. (2.234 evrov) in Cetis d. d. (2.179 evrov). Najnižje plače izmed prvih desetih prejemajo zaposleni pri podjetjih Engrotuš d.o.o. (1.327 evrov), Celjske mesnine d.o.o. (1.611 evrov), Inpos, d.o.o. (1.653 evrov) in Zlatarna Celje d.o.o. (1.899 evrov).

Vir: EBONITETE.SI (bonitete podjetij)