To so najmočnejša, najbogatejša in najbolj dobičkonosna podjetja na Celjskem 2018

14. 10. 2019 06:26

Slika poslovanja celjskih gospodarskih družb v letu 2018 je zelo podobna lanski sliki. Tudi tokrat je podjetje z največ ustvarjenimi celotnimi prihodki* v MOC Celje Engrotuš d.o.o.. To predstavlja tudi največjega zaposlovalca v Celju.

Prav tako je tudi letos najbolj dobičkonosno podjetje Cinkarna Celje d.d., ki je v primerjavi s preteklim primerjanim obdobjem čisti dobiček povečalo za skoraj 7 %. V primerjavi z lani, ko je Cinkarna dobiček skoraj potrojila, je letošnja rast zanemarljiva.

Izmed največjih letos najvišje povprečne plače izplačujejo podjetja Frutarom Etol d.o.o., ECE d.o.o. in Inel d.o.o..

Iz analize smo izvzeli javne subjekte, ki se financirajo iz državnega proračuna jih v primerjalno lestvico nismo vključili.

V celotni savinjski regiji je lani največ celotnih prihodkov ustvarilo podjetje Gorenje d.d.. Poslovni izid velenjske družbe pa je bil globoko v minusu, saj so pridelali skoraj 127 mio evrov izgube.

Seznam podjetij v Mestni občini Celje, ki so lansko poslovno leto zaključila v prvi deseterici:

tus-emblem150x150Poslovanje Engrotuša d.o.o., ki predstavlja matično družbo Skupine Tuš, je bilo lansko poslovno leto nekoliko slabše od leta 2017. Kljub temu je podjetje, ki se v zadnjih letih bojuje s številnimi težavami, lansko leto zaključilo pozitivno. Že drugo leto zapored Engrotuš izkazuje pozitivni poslovni izid s skoraj 1,7 mio evrov čistega dobička. Celotni prihodki so se glede na leto 2017 zmanjšali zgolj za 1 % in znašajo slabih 482 mio evrov, medtem ko so leto poprej bili slabih 487 mio evrov. Engrotuš zaposluje 2969 ljudi, kar je 28 manj kot lani.

Tudi povprečna plača doživela dvig že drugo leto zapored. Leta 2017 je ta znašala 952 evrov, lani pa 993 evrov. Kazalnik EBITDA (dobiček pred obrestmi, davki, odpisi in amortizacijo) je nižji za dobrih 2,5 mio evrov. Lani je ta kazalnik kazal dobrih 7 mio evrov, leto poprej pa slabih 10 mio evrov. Kljub pozitivnemu poslovanju v lanskem je bonitetna ocena tega podjetja padla za eno stopnjo in je po novem ocenjena z oceno 2, kar pomeni izredno tveganje pri poslovanju s tem podjetjem.

cinkarna150x150Drugo mesto na lestvici tudi letos zaseda Cinkarna Celje d.d.. Lansko leto je Cinkarna ponovno poslovala odlično, a je kljub večjemu dobičku ustvarila za skoraj 9 mio evrov manj celotnih prihodkov kot leta 2017. Leta 2018 je bilo tako celotnih prihodkov slabih 183 mio evrov.

Je pa tudi letos zaznan ponoven poskok v ustvarjenem čistem dobičku in to kljub temu, da so ga že lani skoraj potrojili. Čisti dobiček Cinkrane je lani znašal slabih 31 mio evrov, leto poprej pa slabih 29 mio evrov. Cinkarna je lani zaposlovala 908 ljudi kar je 15 več kot leta 2017. Nekoliko se je povečala tudi povprečna plača na zaposlenega. Leta 2017 je ta znašala 2.085 evrov, lani pa 2.116 evrov. Kazalnik EBITDA je skoraj enak lanskemu in tudi letos znaša slabih 49 mio evrov. Cinkarna se lahko pohvali tudi z najvišjo bonitetno oceno (10), kar ga označuje kot odličen subjekt.

kovintrade150x150Tretje mesto tudi letos ohranja Kovintrade d.d., ki je tudi v lanskem letu povečal celotne prihodke. Ti so se v letu 2018 povečali za skoraj 16 mio evrov, kar je sicer 50 % manjša rast kot leta 2017. Kovintrade je v lanskem letu ustvaril slabih 169 mio evrov celotnih prihodkov in dobra 2 mio evrov čistega dobička. Čisti dobiček se je napram letu 2017 povečal za 100 tisoč evrov. Kovintrade je lani zaposloval 189 ljudi, kar je devet več kot leto poprej.

Povprečna plača na zaposlenega je v letu 2018 znašala 2.039 evrov kar je nekaj evrov več kot leta 2017. Se je pa lani nekoliko, za skoraj pol milijona, znižal kazalnik EBITDA. Lani je tako znašal 3,9 mio evrov. Bonitetna ocena podjetja Kovintrade je tudi letos 6, kar predstavlja srednje tveganje pri poslovanju s tem podjetjem.

ece150x150Četrto mesto tudi letos zaseda ECE d.o.o., ki je lani ustvaril za skoraj 3 mio evrov več celotnih prihodkov in so v letu 2018 znašali dobrih 132 mio evrov. Podjetje je poleg celotnih prihodkov občutno povečalo tudi dobiček. ECE je leta 2018 ustvaril 3,6 mio evrov čistega dobička oz. skoraj 1,6 mio več kot leta 2017.

Število zaposlenih v ECE je v letu 2018 ostalo enako, kot v letu 2017, tortej 73 zaposlenih. Ti so v povprečju prejeli nekoliko višjo bruto plačo kot leta 2017, ko je ta znašala 2.286 evrov plače. Lani je ta znašala že 2.421 evrov. Kazalnik EBITDA je bil v primerjavi z letom poprej višji za dober milijon. V letu 2018 je tako znašal skoraj 3,6 mio evrov. Bonitetna ocena podjetja ECE se je lani zvišala. Po novem poslovanje s podjetjem ECE predstavlja zelo nizko tveganje, saj je njihova bonitetna ocena 9, kar jih označuje za odličen poslovni subjekt.

celjske-mesnine150x150Lestvico na petem mestu, tako kot lani, zaokrožujejo Celjske Mesnine d.o.o.. To podjetje je ustvarilo za dobrih 87 mio evrov celotnih prihodkov, kar je 3 mio evrov več kot leta 2017. Občutno se je povečal tudi čisti dobiček Celjskih Mesnin. Ta je bil leta 2018 za skoraj 1 mio evrov višji kot leta 2017 in je znašal 2,8 mio evrov.

Celjske Mesnine so v letu 2017 povečale število zaposlenih za 9 ljudi. Skupno so zaposlovali 358 ljudi, ki so imeli v povprečju plačo 1.143 evrov, kar je skoraj 100 evrov več kot leto poprej. Podjetje je tudi drugo leto zapored izboljšalo kazalnik EBITDA. Ta je za dober milijon višji od leta 2017 in znaša 4,3 mio evrov. Letos se je bonitetna ocena Celjskih mesnin nekoliko znižala in znaša (8), kar pomeni podjetje z nizkim tveganjem.

Deseterico zaključujejo Elektro Celje d.d. (slabih 69 mio celotnih prihodkov, dobrih 10 mio čistega dobička, 629 zaposlenih, ki so imeli v povprečju 2.148 evrov bruto plače, EBITDA je 29 mio evrov, bonitetna ocena: 7), Frutarom Etol d.o.o. (slabih 68 mio celotnih prihodkov, dobrih 10 mio čistega dobička, 227 zaposlenih, ki so imeli v povprečju 2.443 evrov bruto plače, EBITDA je dobrih 16 mio evrov, bonitetna ocena: 10), Avtotehnika Celje d.o.o. (62 mio celotnih prihodkov, 511 tisoč evrov čistega dobička in 59 zaposlenih, katerih povprečna bruto plača znaša 1.706 evrov, EBITDA je 1,6 mio evrov, bonitetna ocena: 7), Zlatarna Celje d.o.o. (54 mio celotnih prihodkov, 6,9 mio evrov čistega dobička in 251 zaposlenih, ki so imeli v povprečju 1.572 evrov bruto plače, EBITDA je 10 mio evrov, bonitetna ocena: (8), kar predstavlja nizko tveganje in A2S d.o.o. (53 mio celotnih prihodkov, 740 tisoč evrov čistega dobička in 55 zaposlenih, ki so imeli v povprečju 1.762 evrov bruto plače, EBITDA je 1,3 mio evrov, bonitetna ocena: (10), kar predstavlja odličen poslovni subjekt.

Omeniti velja še podjetje Štore Steel d.o.o., ki sicer spada pod občino Štore. Celotni prihodki tega podjetja se v zadnjih treh letih konstantno povečujejo. Lani so celotne prihodke povečali za 17 mio evrov in so znašali skupaj 142 mio evrov. Ustvarili so 8,6 mio evrov čistega dobička. Zaposlujejo 548 ljudi, ki v povprečju prejemajo 1.961 evrov bruto plače. EBITDA je 15,5 mio evrov. Bonitetna ocena je 9, kar jih označuje za odličen poslovni subjekt. Podjetje se po celotnih prihodkih uvršča med prvih deset podjetij v Savinjski regiji.

Najbolj profitabilni in največji zaposlovalci so …

Če upoštevamo samo kriterij čistega dobička so v prvi deseterici celjskih podjetij še Inel d.o.o. z 11,7 mio čistega dobička (celotni prihodki 29 mio evrov, povprečna plača 2.262 evrov), Merkscha d.o.o. s 4,8 mio čistega dobička (celotni prihodki 22 mio evrov, povprečna plača 1.756 evrov), Max-Rent d.o.o. s 2,7 mio čistega dobička (celotni prihodki 4,5 mio evrov, povprečna plača 1.328 evrov), Maksim d.o.o. z 2,2 mio čistega dobička (celotni prihodki 7,2 mio evrov, povprečna plača 1.967 evrov), Cetis d.d. z 2 mio čistega dobička (celotni prihodki 34 mio evrov, povprečna plača 1.644 evrov) in Inpos d.o.o. z 2 mio čistega dobička (celotni prihodki 45 mio evrov, povprečna plača 1.448 evrov).

Najvišje bruto plače med največjimi podjetji občine Celje

Med vsemi v tem prispevku omenjenimi podjetji, najvišje povprečne bruto plače zaposlenim izplačujejo v podjetju Frutarom Etol d.o.o. (2.443 €), sledijo ECE d.o.o. (2.421 €), Elektro Celje d.d. (2.148 €), Inel d.o.o. (2.262 €) in Cinkarna Celje d.d. (2.116 €). Čez dva tisočaka dobijo še v podjetju Kovintrade d.d. (2.039 €).

Za podjetje Inel d.o.o. Celje je portal eBonitete najprej sicer navajal podatek povprečne bruto plače v višini 4.044 €, vendar so nas iz podjetja opozorili, da ta podatek ne drži. Po dodatnem preverjanju so na eBonitetah ugotovili, da je res prišlo do manjše programske napake pri uvozu podatkov o številu zaposlenih in napako takoj odpravili. Pravilen podatek za povprečno bruto plačo v podjetju Inel d.o.o. je tako 2.262 €.

Najnišje povprečne plače med največjimi izplačujejo v podjetju Engrotuš d.o.o. (952 €).

Največji zaposlovalci v občini Celju

Deset največjih zaposlovalcev v Celju, upoštevaje tudi državna podjetja in institucije, je poleg nekaterih v zgornji deseterici še Splošna bolnišnica Celje (1977 zaposlenih, podatek o plači ni znan), DARS d.d. (1191 zaposlenih, povprečna plača 2.115 evrov), ZD Celje (403 zaposlenih, podatek o plači ni znan), Okrožno sodišče v Celju (393 zaposlenih, podatek o plači ni znan) in VOC Celje d.o.o. (359 zaposlenih, povprečna plača 1.593 evrov).

V celotni celjski regiji oz. savinjski statistični regiji, je po višini celotnih prihodkov pred Engrotušem še: Gorenje d.d. Velenje (842 mio evrov celotnih prihodkov in 127 mio evrov izgube). Takoj za Engrotušem pa je podjetje BSH HIŠNI APARATI d.o.o.Nazarje (318 mio evri celotnih prihodkov in 11,4 mio čistega dobička), Odelo d.o.o. Prebold (206 mio evrov celotnih prihodkov in 12 mio čistega dobička) ter TEŠ d.o.o. (203 mio evrov celotnih prihodkov in kar 59 mio evrov čiste izgube).

Najvišji čisti dobiček v celotni savinjski statistični regiji je lani doseglo podjetje Cinkarna Celje d.d.

*Celotni prihodki so seštevek sledečih kategorij iz izkaza poslovnega izida : Čisti prihodki od prodaje, Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje, Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve, Drugi poslovni prihodki, Finančni prihodki in Drugi prihodki.

B.S., vir: EBONITETE.SI (bonitete podjetij)

polovicka-rokomenta-simfonija

Oznake: , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
139 queries in 0,750 seconds.