To so najmočnejša, najbogatejša in najbolj dobičkonosna podjetja na Savinjskem leta 2022


Za preteklo leto smo že objavili pregled podjetij, ki so v Mestni občini Celje v lanskem letu najbolj izstopala v smislu celotnih prihodkov, čistega poslovnega izida ter zaposlovanja. Sedaj pa smo podoben pregled pripravili še za celotno Savinjsko statistično regijo, ki je četrta največja v Sloveniji. Preverili pa smo tudi katera podjetja imajo v svoji občini najvišji prihodek.

Nekdanja dežela grofov Celjskih obsega alpski svet Zgornje Savinjske doline in Kamniško-Savinjskih Alp, prav tako pa tudi Spodnjo Savinjsko dolino, Kozjansko gričevje ter Velenjsko kotlino. 

Na tem območju, ki zajema 31 občin, sta po višini celotnih prihodkov pred največjim celjskim podjetjem Engrotuš d.o.o. samo Gorenje d.o.o. Velenje in BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje. Večji del seznama je podoben tistemu iz leta 2021, z izjemo preskoka podjetja ECE d.o.o. v prvo peterico. 

Javne subjekte, ki se financirajo iz državnega oziroma občinskega proračuna, v primerjalno lestvico nismo vključili.

Podjetja Savinjske statistične regije, ki so v lanskem letu imela najvišji prihodek

Tudi tokrat se je velenjsko podjetje Gorenje, d.o.o. znašlo na prvem mestu lestvice. Podjetje, ki spada med osem največjih proizvajalcev gospodinjskih aparatov v Evropi, je po treh zaporednih letih poslovanja z minusom, vendarle uspelo obrniti krivuljo. V minulem letu so namreč napravili 3,7 milijonov evrov dobička.

Kljub visokem prihodku in dobičku pa je število zaposlenih močno upadlo, in sicer v podjetju v primerjavi z letom poprej deluje 500 delavcev manj (3.004). Prav tako pa je padla tudi bonitetna ocena, in sicer s 4 na 3, kar kaže na subjekt s slabo boniteto ter visoko stopnjo tveganja. Gorenje je sicer eden izmed največjih slovenskih neto izvoznikov.

Podjetje BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, ki je v lasti nemške družbe BSH Hausgeräte GmbH, ostaja na drugem mestu največjih na Savinjskem. Celotni prihodki se še naprej iz leta v leto višajo, tokrat so dosegli 509 milijonov evrov. Tudi čisti dobiček sedaj že drugo leto zapored narašča, za leto 2022 tako znaša 11,9 milijonov evrov. Kljub temu imajo več kot 150 zaposlenih manj kot prej (1.355). Bonitetna ocena je poskočila s 5 na 6, kar predstavlja povprečno oceno s srednjo stopnjo tveganja.

Podjetje, ki deluje v Nazarju, je bilo sicer v mesecu avgustu močno prizadeto s strani katastrofalnih poplav. Verjetno gre za podjetje z največjo škodo, ki znaša več deset milijonov evrov, vendarle pa so že v začetku septembra ponovno zagnali nekatere proizvodne linije. Ob tem se lahko pohvalijo tudi, da so postali prvi ESG (environment, social, governance – okolje, družba, upravljanje) prvak Slovenije. V zadnjih 12 letih jim je namreč uspelo porabo energije zmanjšati za 59 odstotkov.

Prvo podjetje Mestne občine Celje, Engrotuš d.o.o., je v Savinjski statistični regiji pristalo na tretjem mestu. Celotni prihodki so se v primerjavi z letom 2021 še povišali in za minulo leto znašajo 480,8 milijonov evrov. Kljub visokem prihodku pa je družba Engrotuš, ki je lastnik verige trgovin Tuš, poslovala negativno, in sicer z več kot 6 milijonskim minusom.

Število zaposlenih, ki je bilo v lanskem letu 2.635, iz leta v leto upada. Prav tako pa je še dodatno padla tudi bonitetna ocena, in sicer s 3 na 2, kar kaže na subjekt z izredno slabo boniteto ter zelo visoko stopnjo tveganja. Engrotuš bi sicer lahko kmalu dobil novega lastnika. Po poročanju Dela se za nakup potegujeta Mercator in nemški Rewe.

Četrto mesto je zasedlo podjetje iz Šoštanja, TEŠ d.o.o., ki je v lasti Holdinga Slovenske elektrarne. Po visoki rasti v letu 2021 so tokrat nekoliko znižali svoj prihodek, precej bolj pa čisti poslovni izid. Vsi prihodki so v lanskem letu znašali 342,3 milijonov evrov, goli dobiček pa je bil negativen, in sicer za skoraj 600.000 evrov. Malce sta upadla tudi število zaposlenih, ki sedaj znaša 300 delavcev, in pa bonitetna ocena, ki se je s 7 spustila na 6.

Celjsko podjetje ECE d.o.o., ki je v lasti Holdinga Slovenske elektrarne in Elektra Celje, je napravilo precejšen preskok na peto mesto. Celotni prihodki so se, s tem, ko so dosegli 340,2 milijonov evrov, v primerjavi z letom 2021 skoraj podvojili. Čisti dobiček je v primerjavi s prejšnjimi tremi leti narasel za več kot 12 milijonov evrov (v 2021 je znašal dobrih 335 tisočakov). Kljub temu imajo tri zaposlene manj kot prej. S tem je bonitetna ocena poskočila na 9, kar predstavlja odlično oceno z minimalnim tveganjem.

Do desetega mesta po višini celotnih prihodkov sledijo celjski Kovintrade d.d. (286,7 mio celotnih prihodkov, 11,4 mio evrov čistega dobička, 187 zaposlenih, bonitetna ocena: 8), Cinkarna Celje, d.d. (253 mio celotnih prihodkov, 43,4 mio evrov čistega dobička, 776 zaposlenih, bonitetna ocena: 10), Unior d.d. iz Zreč (218,8 mio celotnih prihodkov, 5,1 mio evrov čistega dobička, 1.544 zaposlenih, bonitetna ocena: 6), Jagros, d.o.o. iz Rogaške Slatine (216,6 mio celotnih prihodkov, 14,3 mio evrov čistega dobička, 825 zaposlenih, bonitetna ocena: 10) in odelo Slovenija d.o.o. iz Prebolda (200 mio celotnih prihodkov, – 226 tisoč evrov čistega dobička, 1.556 zaposlenih, bonitetna ocena: 5).

Dvajseterico sestavljajo še Štore Steel d.o.o. (Štore), Zlatarna Celje d.o.o. (Celje), Premogovnik Velenje, d.o.o. (Velenje), GNK Driveline Slovenija, d.o.o. (Zreče), Tastepoint d.o.o. (Škofja vas), Bisol Proizvodnja, d.o.o. (Prebold), Celjske mesnine d.o.o. (Celje), Gorenje I.P.C, d.o.o. (Velenje), Alpos Metalurgija d.o.o. (Šentjur) in Novem Car Interior Design d.o.o. (Žalec).

Podjetja, ki so na Savinjskem ustvarila največji dobiček

Če upoštevamo samo kriterij čistega poslovnega izida so v prvi deseterici podjetij na območju Savinjske statistične regije naslednja podjetja: Cinkarna Celje, d.d s 43,4 mio evrov čistega dobička, Cetis d.d. z 18,7 mio evrov čistega dobička, Jagros, d.o.o. s 14,3 mio evrov čistega dobička, ECE d.o.o. z 12,5 mio evrov čistega dobička, BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje z 11,9 mio evrov čistega dobička, KLS Strašek d.o.o. (Ljubno ob Savinji) in Juteks d.o.o. (Žalec) z 11,8 mio evrov čistega dobička, Kovintrade d.d. z 11,4 mio evrov čistega dobička, KLS Ljubno d.o.o. (Ljubno ob Savinji) z 11 mio evrov čistega dobička ter Štore Steel d.o.o. (Štore) z 10,5 mio evrov čistega dobička.

Sledijo še Bisol Proizvodnja, d.o.o. (Prebold), Alpos Metalurgija d.o.o. (Šentjur), Kronoterm d.o.o. (Gomilsko), Zlatarna Celje d.o.o. (Celje), VOC Ekologija d.o.o. (Celje), Maksim, d.o.o. (Celje), Merkscha d.o.o. (Celje), Firšt d.o.o. (Velenje), Isokon, d.o.o. (Slovenske Konjice) in Tastepoint d.o.o. (Škofja vas).

Kdo so največji zaposlovalci na Savinjskem

Med desetimi največjimi zaposlovalci na Savinjskem, upoštevajoč tudi državna in občinska podjetja ter institucije, so Gorenje, d.o.o. (3.004, povprečna bruto plača 1.738 evrov), Engrotuš d.o.o. (2.635 zaposlenih, povprečna bruto plača 1.327 evrov), Splošna bolnišnica Celje (1.992 zaposlenih, podatek o plači ni znan), odelo Slovenija d.o.o. (1.556 zaposlenih, povprečna bruto plača 1.171 evrov), Unior d.d. (1.544 zaposlenih, povprečna bruto plača 2.047 evrov), BSH Hišni aparati d.o.o. (1.355 zaposlenih, povprečna bruto plača 2.232 evrov), DARS d.d. (1.256 zaposlenih, povprečna bruto plača 2.621 evrov), Premogovnik Velenje, d.o.o. (1.091 zaposlenih, povprečna bruto plača 2.886 evrov), Gorenje I.P.C., d.o.o. (917 zaposlenih, povprečna bruto plača 1.486 evrov) in Steklarna Rogaška d.o.o. (830 zaposlenih, povprečna bruto plača 1.791 evrov).

Sledijo še Jagros, d.o.o. (Rogaška Slatina), HTZ Velenje, I.P., d.o.o. (Velenje), Cinkarna Celje, d.d. (Celje), Novem Car Interior Design d.o.o. (Žalec), Elektro Celje, d.d. (Celje), Hisense Europe Electronics, d.o.o. (Velenje), Štore Steel d.o.o. (Štore), ZD Celje (Celje), Thermana D.D. (Laško) in VOC Celje d.o.o. (Celje).

Kdo izmed največjih izplačuje najvišje oz. najnižje plače

Najvišjo povprečno bruto plačo izmed desetih največjih podjetij na Savinjskem, kar se tiče celotnih prihodkov, izplačujejo v podjetju ECE d.o.o. (3.074 evrov). Sledita TEŠ d.o.o. (2.674 evrov) in Kovintrade d. d. (2.673 evrov).

Čez dva tisočaka bruto plače imajo v povprečju še zaposleni pri BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje (2.232 evrov), Cinkarna Celje, d. d. (2.234 evrov) in Unior d.d. (2.047 evrov). Najnižje plače izmed prvih desetih prejemajo zaposleni pri podjetjih odelo Slovenija d.o.o. (1.171 evrov), Engrotuš d.o.o. (1.327 evrov), Gorenje, d.o.o. 1.738 evrov in Jagros, d.o.o. (1.765 evrov).

Podjetja z najvišjim prihodkom v posameznih občinah v okviru Savinjske statistične regije

Braslovče – Kronoterm d.o.o., Celje – Engrotuš d.o.o., Dobje pri Planini – Hrib, d.o.o., Dobrna – Terme Dobrna d.d., Gornji Grad – CNC – Štiglic, Janez Štiglic, S.P., Kozje – Rajmax d.o.o., Laško – Fragmat TIM d.o.o., Ljubno ob Savinji – KLS Ljubno d.o.o., Luče – Biomasa d.o.o., Mozirje – Grlica d.o.o., Nazarje – BSH Hišni aparati d.o.o., Podčetrtek – Terme Olimia d.d., Polzela – Ski & Sea, d.o.o., Prebold – odelo Slovenija d.o.o., Rečica ob Savinji – Biomasa Benda d.o.o., Rogaška Slatina – Jagros, d.o.o., Rogatec – Petek Proces, d.o.o., Slovenske Konjice – Isokon, d.o.o., Solčava – Eltras d.o.o., Šentjur – Alpos Metalurgija d.o.o., Šmarje pri Jelšah – Pišek – Vitli Krpan, d.o.o., Šmartno ob Paki – MPT, d.o.o., Šoštanj – TEŠ d.o.o., Štore – Štore Steel d.o.o., Tabor – Tehnosolar d.o.o., Vitanje – perform Vitanje d.o.o., Velenje – Gorenje, d.o.o., Vojnik – MIK, d.o.o., Vransko – Avtosteklo d.o.o., Zreče – Unior d.d., Žalec – Novem Car Interior Design d.o.o.

Vir: EBONITETE.SI (bonitete podjetij)