V Celju odprli razstavo Razvojnega centra Celje – RCC 1960 – 1990 (video)


razstava_rcc_mnzc_5Minulo sredo so v Muzeju novejše zgodovine Celje odprli razstavo o viziji in poslanstvu Razvojnega centra Celje – RCC v letih 1960 – 1990, ustanove, ki je v prejšnjem stoletju imela pomembno vlogo pri gospodarskem in siceršnjem razvoju Celja. Razstava, ki bo na ogled bo vse do 27. septembra 2016, prikazuje številne inovativne dosežke, ki so jih strokovnjaki Razvojnega centra Celje uresničili že pred več kot četrt stoletja.

Nastanek Razvojnega center Celje sega v leto 1976, ko se je 68 takratnih delovnih organizacij celjske regije dogovorilo, da bodo strnile svoje zmogljivosti. Deloval je kot krovna organizacija združenega dela in vključeval več tako imenovanih tozdov, od leta 1978 se je sedež podjetja nahajal v stavbi v Ulici XIV. divizije, kjer še danes domujejo nekateri nasledniki.

RCC je nastal v času intenzivne obnove mesta, z razvojem informacijske tehnologije in prvih računalnikov, kar je za seboj potegnilo tudi drugačne metode dela. S kadrovskimi zmogljivostmi in znanjem je RCC kmalu razširil svoje poslovanje na celo Slovenijo, pa tudi na območje nekdanje Jugoslavije in celo preko njenih meja.

razstava_rcc_mnzc_2

Mirko Krajnc, bivši uslužbenec RCC in soavtor razstave, je ob odprtju pojasnil, da se je v tridesetih letih delovanja v RCC kalilo več kot 700 visokoizobraženih posameznikov, v obdobju največje konjunkture pa je bilo zaposlenih približno 420 delavcev.

Novi časi za RCC so nastopili s spremembo družbenega sistema in novo zakonodajo v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Vsled tega je iz velikega in močnega sistema nastalo več kot sto pravnih oseb in samostojnih podjetnikov, ki delujejo po vsej Sloveniji.

razstava_rcc_mnzc_3

Razstavo so pred odprtjem novinarjem podrobneje predstavili še Vlado Bukvič (področje gospodarstva v času RCC), Valter Ernst (področje arhitekture) in Rado Romih (o urbanizmu).

Na odprtju so zbrane nagovorili soavtor razstave Mirko Krajnc, direktor MNZC Tonček Kregar in župan MOC Bojan Šrot, ki je razstavo tudi slovesno odprl.

razstava_rcc_mnzc_6

Vabljeni, da v spodnjem video posnetku prisluhnete Mirku Krajncu, ki nam je zaupal več o razstavi:

eH

dnevi-zabave-polsi-klik