V Cinkarni Celje zaradi nezadovoljstva v četrtek možna stavka (dopolnjeno)


V Cinkarni Celje so v luči lanskega rekordnega dobička delavci nezadovoljni s svojo plačo, zato so se najprej odločili za opozorilno stavko, nato pa so se po pogajanjih z upravo dogovorili za zbor delavcev.

Na sindikatu so zaradi nezadovoljstva s plačo za danes najprej napovedali dvourno stavko, vendar pa so se po pogajanju z upravo odločili za zbor delavcev. Ta se celjskemu podjetju obeta danes, če pa prisotni ne bodo zadovoljni s posluhom uprave, se bo v četrtek odvila še stavka. Do tega je prišlo, ker si delavci želijo dviga osnovnih plač, odprave plačnih nesorazmerij, dvig dodatkov za štiriizmensko delo in za praznične dni ter višja nadomestila za prehrano, zahtevajo pa tudi nadomestilo plače med stavko in sprejem pravilnika o napredovanju.

Eden izmed razlogov za nezadovoljstvo je po besedah predsednika tamkajšnjega podjetniškega sindikata Franca Grablerja tudi to, da ima več kot deset odstotkov tamkajšnjih zaposlenih višino plače na ali pa celo pod minimalno plačo.

Lani z rekordnim dobičkom, za letos napovedi slabše

Nezadovoljstvo delavcev sicer narašča v luči lanskega rekordnega poslovanja podjetja, ki je ustvarilo za dobrih 227 milijonov evrov prihodkov in 42,3 milijona evrov dobička. Ta se je lani v primerjavi s prejšnjim letom zvišal za 27 %. Podjetje je konec leta 2022 zaposlovalo 775 delvcev.

Napovedi poslovanja za to leto, ki so bile izdane lani, pa so slabše. Napoveduje se namreč 11-odstotni upad prihodkov, ki se bi naj letos ustavili pri 200 milijonih evrov. Prav tako pa se napoveduje 85-odstotni upad čistega dobička, ki naj bi znašal 5,9 milijona evrov.

Dodano naknadno

Po poročanju STA, ki ga povzema MMC RTV Slovenija, se po današnjem sestanku uprava in sindikat razhajata samo še glede višine osnovne plače. Vse preostale stavkovne zahteve pa so že usklajene.

Na današnjem zboru delavcu je bilo po besedah predstanika sindikata Franca Grablerja zelo napeto. Prav tako je dodal, da je treba desetini delavcev k osnovni plači doplačevati, da dosežejo minimalno plačo, kar je po njegovem sramotno glede na dobre poslovne izide podjetja.

Nadaljevanje pogovorov bo jutri.

Izjava Uprave Cinkarne Celje

Uprava Cinkarne Celje je v zadnjem času izvajala intenzivni socialni dialog s sindikatoma in v veliki meri prišla naproti njihovim zahtevam.

Poleg zvišanja osnovnih plač v vseh tarifnih razredih smo predlagali povišanje nadomestil za povračilo stroškov v zvezi z delom, regres za leto 2023 v višini 2.000 eur in izplačilo božičnice po enaki formuli kot doslej v odvisnosti od doseženega čistega dobička. Po novem plačnem modelu noben zaposleni ne bi prejemal minimalne plače. Uprava je na zboru delavcev zaposlenim predstavila svoje predloge glede nih zahtev in zahtevne okoliščine poslovanja, ki ne omogočajo polne izpolnitve zahtev sindikata. Predvsem pričakovanja sindikatov glede dviga osnovnih plač so močno nad višino letne inflacije. Ob tem velja izpostaviti, da je bila povprečna mesečna plača v Cinkarni Celje lani 42,6 % nad povprečno mesečno plačo Savinjske regije in 28,6 % nad povprečno mesečno plačo Republike Slovenije. Poleg tega smo že doslej zaposlenim izplačevali nadpovprečno božičnico in regres.

Želimo zagotoviti, da bodo tudi čez 20 let plače cinkarnarjev nad povprečjem regije in države. Zato si uprava prizadeva za konstruktivni socialni dialog in hkrati za stabilno in uspešno poslovanje podjetja na dolgi rok v korist vseh deležnikov. Razumemo visoka pričakovanja, a poudarjamo, da je naša panoga ciklična. Letošnji rezultati poslovanja bodo nižji kot lanski, saj je industrija pigmenta lani dosegla vrh cikla.

Pričakujemo zmanjševanje marž in nižjo izkoriščenost proizvodnih kapacitet. Poleg tega je pred nami obsežna trajnostna prenova, ki zahteva visoke investicije, da ohranimo poslovanje za prihodnost.

Želimo si nadaljevanje socialnega dialoga za dosego končnega dogovora, ki bo vzajemno koristen za zaposlene in podjetje. Zato se bomo s pogajalsko skupino ponovno
sestali jutri.