V katerih podjetjih na Celjskem bodo zaposleni deležni božičnice oz. 13. plače?


Praznični december ne prinaša veselja samo zaradi prihajajočih božično-novoletnih zabav ter sproščenega prazničnega vzdušja, ampak ga zaposleni z veseljem pričakujejo tudi zaradi morebitne nagrade za letno uspešnost podjetja za katerega delajo in se ponavadi izplača v obliki božičnice oz. 13. plače.

Na Celje.info smo se ozrli na našo lestvico najmočnejših in najbolj dobičkonosnih zaposlovalcev na Celjskem in jih povprašali, ali nameravajo ob koncu leta zaposlenim izplačati božičnico in kakšna bo višina le te.

Spodaj navajamo podjetja, ki bodo letos izplačala božičnico, ali pa uspešnost nagrajujejo na kakšen drugačen način.

V Skupini Tuš, katere matično podjetje je Engrotuš d.o.o., bodo vsi zaposleni kot vsako leto deležni božičnice, ki je za vse redno zaposlene izenačena. Za otroke zaposlenih do 10. leta starosti pa pripravljajo še prav posebno praznično obdarovanje. Poleg tega se že nekaj let odpovedujejo dajanju in sprejemanju poslovnih daril ter vsa sredstva namenijo za obdarovanje več kot 18.000 otrok po njihovih centrih. Pomagajo pa tudi otrokom iz socialno ogroženih družin s podporo Društvu Enostavno pomagam, ki že četrto leto zapored v Planetu Tuš Celje izvaja projekt Božičkova tovarna daril. (Engrotuš zaposluje 2997 ljudi, povprečna bruto plača znaša 952 evrov)

Cinkarna Celje d.d. je 13. plačo zaposlenim že izplačala ob polletju, o božičnici pa se bodo odločali ob koncu leta na osnovi internega pravilnika. (Cinkarna zaposluje 893 ljudi, povprečna bruto plača znaša 2.085 evrov)

V družbi ECE d.o.o. Celje bodo v skladu s podjetniško kolektivno pogodbo izplačali božičnico v višini minimalne plače v Republiki Sloveniji, ki znaša 842,79 eur bruto. (ECE zaposluje 73 ljudi, povprečna bruto plača znaša 2.286 evrov)

Celjske mesnine d.o.o. bodo uspešnim zaposlenim izplačale božičnico v višini 1000 evrov bruto. (Celjske mesnine zaposlujejo 349 ljudi, povprečna bruto plača znaša 1.046 evrov)

V družbi Merkscha furnirnica d.o.o. bodo tudi letos pred prazniki obdarili vse zaposlene. Gre za simbolično darilo ter izplačilo božičnice, ki je v skladu z zmožnostmi družbe. Božičnica bo izplačana predvidoma naslednji teden. Kakšna bo nje višina nam v podjetju niso zaupali. Sicer pa so v podjetju poudarili, da z mesečnim dodatkom za uspešnosti pri delu zaposlene nagrajujejo sproti skozi vse leto, prav tako pa izplačujejo najvišji regres ter zagotavljajo delavcem izplačilo vseh dodatkov, ki jim pripadajo po kolektivni pogodbi in zakonu. Strmijo tudi k temu, da so plače zaposlenih v primerjavi z ostalimi podjetji v panogi višje. Glede na to, da se v podjetju skoraj ne srečujejo s fluktuacijo kadra, menijo, da sta klima ter nagrajevanje zaposlenih ustrezna. (Merkscha zaposluje 172 ljudi, povprečna bruto plača znaša 1.652 evrov)

Pivovarna Laško d.d. bo izplačala enako božičnico kot lani, 800 evrov bruto. (Pivovarna Laško Union zaposluje 592 ljudi, povprečna bruto plača znaša 2.971 evrov)

V družbi TEŠ d.o.o. imajo sprejeta pravila o delovni uspešnosti in božičnice kot take ne izplačujejo več. (TEŠ zaposluje 311 ljudi, povprečna bruto plača znaša 2.205 evrov)

Iz podjetja Gorenje d.d. Velenje so nam sporočili, da bodo 18. decembra 2018 vsem zaposlenim izplačali božičnico v višini 600 evrov bruto. enak znesek so dobili tudi lani. (Gorenje zaposluje 4.434 ljudi, povprečna bruto plača znaša 1.424 evrov)

Podjetje Odelo Slovenija d.o.o. iz Prebolda bo približno 1600 zaposlenim izplačalo nagrado na podlagi uspešnosti podjetja, ki bo znašala 950 evrov bruto na zaposlenega. Izplačana bo v denarni obliki 14. decembra. (Odelo zaposluje 1.193 ljudi, povprečna bruto plača znaša 1.101 evrov)

Iz podjetja Simbio d.o.o. so nam sporočili, da nobeno od javnih podjetij ne bo izplačalo ne božičnice, ne 13. plače. (Simbio zaposluje 208 ljudi, povprečna bruto plača znaša 1.634 evrov)

Štore Steel d.o.o. bodo svojim zaposlenim izplačale božičnico. Znesek božičnice bo variral, a naj bi pri vseh presegal 1000 evrov neto. (Štore Steel d.o.o. zaposlujejo 525 ljudi, povprečna bruto plača znaša 1.821 evrov)

Podjetje Zagožen d.o.o. bo zaposlenim izplačalo božičnico v višini 500 evrov neto. (Zagožen in Aplast skupaj zaposlujeta 128 ljudi, povprečna bruto plača Zagožen d.o.o. je 1.672 evrov, Aplast pa 1.410 evrov)

V podjetjih skupine GIC GRADNJE (GIC GRADNJE d.o.o. Rogaška Slatina, IPI ROGAŠKA d.o.o. in TRIK KAMENINE d.o.o.) bodo vsem zaposlenim ob koncu letošnjega leta izplačali po 1.000 evrov nagrade. (GIC Gradnje zaposlujejo 91 ljudi, povprečna bruto plača znaša 1.987 evrov)

Termah Olimia d.d. bodo vsi zaposleni tudi letos dobili nagrado za poslovno uspešnost. Glede na to, da bodo v letošnjem letu že tretje leto zapored beležili rekordne rezultate, se jim v podjetju zdi prav, da je tudi nagrada rekordna in bo znašala za večino zaposlenih 1.000 evrov bruto. Dodali so, da se glede na kadrovsko situacijo v turizmu dobro zavedajo, da lahko le s pomočjo zadovoljnih in motiviranih zaposlenih dosežejo maksimalno zadovoljstvo njihovih gostov. Nagrada bo izplačana v prvih dneh meseca januarja 2019, višina pa bo odvisna od prisotnosti v podjetju v letu 2018. (Terme Olimia zaposlujejo 311 ljudi, povprečna bruto plača znaša 1.426 evrov)

V Stekalrni Rogaška d.o.o. bodo svojim 945 zaposlenim izplačali nagrado za poslovno uspešnost. (Steklarna Rogaška zaposluje 795 ljudi, povprečna bruto plača znaša 1.047 evrov)

V podjetju Pišek – Vitli Krpan d.o.o. Šmarje pri Jelšah bodo glede na rastoči obseg poslovanja v letu 2018 tudi letos zaposlene nagradili z božičnico. Podatka o višini izplačila niso želeli razkriti. (Pišek – Vitli Krpan zaposlujejo 199 ljudi, povprečna bruto plača znaša 1.545 evrov)

V podjetju MOS Servis d.o.o. iz Podplata bodo tudi letos vsem zaposlenim izplačali božičnico v višini približno 700 evrov neto. (MOS zaposluje 104 ljudi, povprečna bruto plača znaša 2.085 evrov)

KLS Ljubno d.o.o. bo tik pred božičnimi prazniki zaposlenim nakazal božičnice v višini 1.000 evrov neto. (KLS zaposluje 239 ljudi, povprečna bruto plača znaša 2.020 evrov)

V podjetju BSH hišni aparati d.o.o. Nazarje bodo zaposlenim izplačali božičnico v višini 1.200 evrov bruto. (BSH zaposluje 1.158 ljudi, povprečna bruto plača znaša 2.347 evrov)

B.S.

bozicno-novoletni-zur-klik