Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih


logotipi-dogodek-celje-info

Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo (v nadaljevanju SPS) v letu 2019 razpisuje spodbude malih vrednosti preko vavčerjev. Namen tega vzvoda je vzpostavitev sistema dodeljevanja spodbud manjših vrednosti, ki mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogoča bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih lahko podjetja krepijo svojo konkurenčnost in kompetence.

Na spletni strani SPS so objavljeni vavčerji z različnimi vsebinami:

 • Vavčer za certifikate kakovosti
 • Vavčer za zaščito intelektualne lastnine
 • Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
 • Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
 • Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
 • Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini
 • Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
 • Vavčer za digitalni marketing
 • Vavčer za pripravo digitalne strategije
 • Vavčer za kibernetsko varnost
 • Vavčer za statusno preoblikovanje družb
 • Javni poziv za Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM

Glede na to, da se v praksi pojavlja veliko vprašanj, ki se nanašajo na Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, ki se nahaja na tej povezavi (klik!) je potrebno poudariti, da je ta vavčer namenjen aktivni udeležbi dveh udeležencev iz MSP na mednarodnih forumih v tujini kar pomeni, da podjetje v okviru mednarodnega foruma tuji poslovni in strokovni javnosti predstavi svoje dosežke in izdelke/storitve na stojnici/razstavnem prostoru in/ali v obliki predavanja/predstavitve in/ali s sodelovanjem v panelu/okrogli mizi. Cilj je pridobitev novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti na tujih trgih. Kot mednarodni forum po tem JP se šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja. Sejmi in dogodki v okviru sejmov niso predmet tega vavčerja.

Upravičeni stroški so stroški aktivne udeležbe prijavitelja na mednarodnem forumu, prevoz do lokacije in nočitev. Udeležba ne sme biti izvedena pred oddajo vloge, podpis pogodbe pa mora biti vsaj en dan pred uradnim začetkom mednarodnega foruma. Obdobje upravičenosti je od 1.1.2019 do 30.09.2023. Min. spodbuda je 300 EUR in max. 3.000,00 EUR. Prijavitelj lahko sredstva pridobi samo 1- krat letno.

Omejitve glede vavčerjev:

 • MSP lahko za ta javni poziv pridobi sredstva samo enkrat letno.
 • MSP ima lahko hkrati v izvajanju največ tri vavčerje in sicer po različnih javnih pozivih,
 • MSP se lahko za vavčerje izplača letno največ 30.000 EUR, pri čemer velja, da vavčer pomeni sklenjeno pogodbo o sofinanciranju.

Prijavitelj se registrira na ePortalu Slovenskega podjetniškega sklada in doda podjetje/podjetja skaterim/i se bo prijavil na javni poziv. Ob uspešnem vpisu ima prijavitelj možnost, da odda vlogo za javni poziv za Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih (VAV4 2019). Popolno vlogo prijavitelja sestavljajo v celoti izpolnjen elektronsko podpisan prijavni list s prilogami:

 • potrdilo FURS: Potrdilo o poravnanih obveznosti (pridobljeno s strani FURS ali preko aplikacije e-davki), ki ne sme biti starejše od 5 dni na dan oddaje vloge.
 • potrdilo FURS: Potrdilo o predloženih obračunih (pridobljeno s strani FURS ali preko aplikacije e-davki), ki ne sme biti starejše od 5 dni na dan oddaje vloge.

Prijavitelj izpolni prijavni list, naloži obvezne priloge in ga odda z digitalnim potrdilom.

V obvezna polja prijavitelj vpiše ustrezne podatke ali jih ustrezno označi.

Vloga se odda z digitalnim potrdilom preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. V primeru, da prijavitelj nima digitalnega potrdila, mora za oddajo vloge pooblastiti enega izmed svetovalcev mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so dostopni na ePortalu Slovenskega podjetniškega sklada.

Vir: https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/sps-dvojcekdpora-pri-produktih/vavcerski-sistemi

https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/sps-dvojcekdpora-pri-produktih/vavcerski-sistemi/vavcer-za-udelezbe-na-mednarodnih-forumih

Mag. Tatjana Štinek, SPOT svetovanje SAVINJSKA


Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.