Vodenje Cinkarne Celje prevzema Aleš Skok


Z današnjim dnem vodenje Cinkarne Celje prevzema Aleš Skok. Tomaž Benčina se je po 15 letih poslovil z mesta generalnega direktorja, iz podjetja odhaja tudi član Uprave mag. Jurij Vengust. V Upravi ostaja tehnična direktorica Nikolaja Podgoršek Selič.

Tomaž Benčina je v Cinkarne deloval 30 let. Zadnjih 15 let je podjetje vodil kot predsednik Uprave – generalni direktor Cinkarne Celje. Mag. Jurij Vengust je bil v Cinkarni zaposlen 24 let, zadnjih 10 let pa je kot član Uprave skrbel za področje financ, računovodstva in informatike.

Skoku bo v oporo dosedanja tehnična direktorica

Nadzorni svet družbe je 25. 5. 2020 na izredni seji za začasnega predsednika Uprave za največ eno leto imenoval dosedanjega predsednika nadzornega sveta Aleša Skoka.

Skok je pridobil naziv univerzitetnega diplomiranega inženirja kemijske tehnologije na Univerzi v Ljubljani in naziv MBA na ameriški univerzi MIT. Ima dolgoletne izkušnje v kemijski industriji v mednarodnem okolju, več kot 10 let bil član uprav delniških družb ter predsednik in član številnih nadzornih svetov.

Z današnjim uradnim začetkom dela je Skok takole strnil misli o položaju podjetja:

»Podjetje je navkljub zahtevnim tržnim razmeram v prvi polovici leta poslovalo dobro in je v zelo solidni finančni kondiciji. V začetku julija bomo izplačali dividendo 17 eur/delnico, kar bo predstavljalo skoraj 10% dividendno donosnost – eno najvišjih med vsemi delnicami na Ljubljanski borzi in v panogi proizvodnje titanovega dioksida v svetu nasploh. Začeli bomo tudi z novim krogom odkupa lastnih delnic. Zavedamo pa se, da nastopamo v ciklični panogi, kjer je trenutno zaznati tako padanje potrošnje kot tudi večji cenovni pritisk kitajskih proizvajalcev na evropski trg. V tem pogledu pričakujem, da bo drugo polletje zahtevnejše od prvega.

Naši partnerji nas cenijo kot neodvisnega proizvajalca s  stabilno kvaliteto proizvodov ter hitrimi in zanesljivimi dobavami. V časih, ko smo se vsi ponovno začeli zavedati pomembnosti vpliva skrajševanja oskrbnih verig na zanesljivost in varnost poslovanja, načrtujemo, da bomo v prednosti sodelovanja z nami prepričali še kakšnega novega evropskega kupca.«

V Upravi družbe do imenovanja nove Uprave ostaja tehnična direktorica Nikolaja Podgoršek Selič. V podjetju je zaposlena več kot 34 let, sprva kot tehnologinja, pozneje vodja razvoja proizvodov in tehnologije v PE Titanov dioksid, zadnjih 15 let pa je v Upravi Cinkarne odgovorna za področja proizvodnje, vzdrževanja z energetiko, razvoja, kontrole kakovosti, varstva okolja ter varnosti in zdravja pri delu.(Š. K.)