Vpis v Imenik vodje del

11. 02. 2020 11:47
logotipi-dogodek-celje-infoSPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

Poklica Pooblaščeni inženir in Vodja del sta regulirana z zakonoma: Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) in Gradbenim zakonom (GZ), ki sta se začela uporabljati s 1. junija 2018. Reguliran poklic Pooblaščeni inženir je urejen v ZAID, reguliran poklic vodja del pa v GZ (14. in 120. člen).

Z ZAID je predpisan nov imenik pooblaščenih inženirjev, z GZ pa je uveden imenik vodij del. Inženirska zbornica (IZS) ga vodi za inženirje in tehnike, Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) za delovodje in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) pa za mojstre ter nosilce dejavnosti po Obrtnem zakonu, vsaka svojega.

Posameznik, ki si je poklicno kvalifikacijo pridobili v Republiki Sloveniji, se lahko vpiše v Imenik vodij del in pridobi poklicni naziv vodja del, če:

  • ima pridobljeno najmanj srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov,
  • ima opravljen strokovni izpit za vodenje del,
  • dokazilo o urejenem zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu z določili Gradbenega zakona (splošna civilna odgovornost iz dejavnosti gradnje),
  • ima najmanj tri leta delovnih izkušenj po pridobljeni izobrazbi,
  • mu ni bil s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika vodij del, razen če je prepoved ali sankcija prenehala.

V prehodnem obdobju do 1. 6. 2020 se lahko vpiše v Imenik vodij del in pridobi pooblastilo za vodjo del  tudi posameznik, ki ima na dan 1. 6. 2018 na podlagi ZGO-1 pravico nastopati kot odgovorni vodja del ali odgovorni vodja posameznih del in ni vpisan v imenik IZS, če poda vlogo za vpis v Imenik vodij del za tisto stroko, s področja katere imajo opravljen strokovni izpit  po ZGO-1 in za objekte iste stopnje zahtevnosti, kot po ZGO-1.

Podrobnejše informacije o vpisu v Imenik vodje del in vloga za vpis se nahajata na povezavi:

Mag. Tatjana Štinek, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
162 queries in 20,387 seconds.