Za petek napovedana protestni shod zaposlenih v Tušu


Zaposleni v celjskem veletrgovcu Tušu so za petek napovedali protestni shod pred upravno stavbo v Celju. Razlog je nezadovoljstvo z delovnimi pogoji in plačami.

V sindikatu od vodstva Tuša zahtevajo dvig osnovne plače za prodajalke in skladiščnike. Če podjetje ne bo izpolnilo njihovih stavkovnih zahtev pa ne izključujejo niti stavke.

Predsednica Sindikata Tuš Mirjana Janjić je v današnjem sporočilu za javnost zapisala, da so razmere v poslovalnicah in skladišču nevzdržne, plače pa ne dosegajo niti zakonsko določene minimalne plače, problem so tudi neurejeni potni stroški, izplačilo več kot polovice regresa v obliki dobroimetja na Tuševo kartico, evidentiranje delovnega časa ter premeščanje delavcev v oddaljene poslovalnice, naštevajo v sindikatu. Dodajajo, da je zaradi premajhnega števila delavcev tudi vse več kršitev standardov. Tako mnogi delavci zaradi prevelike količine dela nimajo več časa iti niti na malico. Rezultat preobremenjenosti pa je tudi vse več izgorelih delavcev, večje število poškodb ter posledično vse pogostejših bolniških odsotnostih.

Sindikat zato zahteva, da se plača dvigne za toliko, da ne bo nižja od zakonsko določene minimalne plače. Nadomestilo za prehrano med delom mora znašati vsaj 7,96 evra, nadomestilo za prevoz na delo pa 100 odstotkov cene dnevne vozovnice. Regres za letni dopust naj se v celoti izplača v denarni obliki, znašati pa mora vsaj 1400 evrov. Zahtevajo še, da se v pogodbi o zaposlitvi določi točen kraj opravljanja dela, uprava pa mora zagotoviti, da bo v poslovalnicah dovolj kadra, ki bo pokrival tudi morebitne odsotnosti zaradi bolniških, dopustov in podobnega. Prav tako zahtevajo dosledno upoštevanje kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine, med drugim se morata priprava na delo in zaključek dela povsod šteti v delovni čas, enako sestanki in izobraževanja.

V Tušu trdijo, da se ves čas pogovarjajo s sindikatom

Sindikatu pa vodstvo Tuša na drugi strani odgovarja, da se že vse od začetka pogajanj za panožno kolektivno pogodbo s predstavniki sindikata pogovarjajo o njihovih zahtevah. “Te so preko krovnega sindikata predstavili tudi v medijih. Po naši oceni so ti pogovori korektni, zato ne vidimo potrebe po napovedanem shodu,” so za portal 24ur izjavili v Tušu.

V sindikatu odgovrajajo, da vodstvo Tuša doslej resnega približevalnega predloga ni dalo. Uprava pa da jih je na pogajalski sestanek povabila šele potem, ko so napovedali petkov protest. Sestanek bo v četrtek dopoldne in glede na rezultat se bodo odločili o nadaljnjih aktivnostih.