Za tretjega člana uprave SDH imenovan Peter Drobež


Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) je v torek popolnil upravo in imenoval za tretjega člana uprave SDH imenoval generalnega direktorja Frutarom Etola Petra Drobeža.

Tričlanska uprava SDH je bila nepopolna od januarja 2021, potem ko sta iz uprave sporazumno odstopila Boštjan Koler in Boris Medica. Odstopila sta zaradi odstopanj od standardov in postopkov SDH-ja pri prodaji manjšinskega deleža države v družbi Meta Ingenium, ki je imela v lasti 10,8-odstotni delež Bia Separations.

Kot so zapisali v SDH-ju je po lani decembra sprejetem sklepu nominacijska komisija izvedla vse predpisane postopke za potrebe popolnitve uprave SDH in skladno z zakonom najela mednarodno kadrovsko agencijo Trenkwalder. Po opravljenih razgovorih in oceni kandidatov je nominacijska komisija upoštevajoč izkušnje kandidatov, druge zakonsko določene pogoje za člana uprave SDH in merila za ugotavljanje in vrednotenje primernosti, nadzornemu svetu SDH predlagala Petra Drobeža. Nadzorni svet SDH je, na podlagi poglobljene ocene kandidatov, potrdil predlog nominacijske komisije, in za člana uprave SDH imenoval Petra Drobeža. Ta se je tako popolnil upravo, v kateri sta trenutno predsednik Janez Žlak in član Janez Tomšič. “Bogate mednarodne izkušnje in znanja, ki jih prinaša v upravo SDH, so predvsem s področja korporativnega upravljanja, vodenja procesov ter upravljanja financ,” so ob potrditvi Drobeža zapisali v NS SDH.

Kdo je Peter Drobež?

Peter Drobež je univerzitetni diplomirani ekonomist Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru z več kot dvajsetimi leti delovnih izkušenj v mednarodnem korporativnem okolju. Večji del poslovne poti je deloval v Etolu, d. d., kjer je vrsto let zasedal različne vodstvene in vodilne položaje: na začetku kot vodja prodaje za Poljsko, Slovaško in Češko, v nadaljevanju pa kot pomočnik uprave za trženje in prodajo ter na koncu kot generalni direktor Frutarom Etol, d. o. o. Podjetje je v zadnjih dvajsetih letih preraslo iz manjše družbe v veliko mednarodno podjetje, ki je bilo prevzeto in tako postalo del ene izmed največjih korporacij na področju proizvodnje prehranskih komponent na svetu. Drobež je tudi predsednik Izvršnega odbora ŽKK Cinkarna Celje, deloval pa je tudi že v drugih celjskih športnih kolektivih.