Nakup prostorov nekdanje Ekonomske šole pomemben mejnik Fakultete za logistiko


Stavba na Vodnikovi ulici, ki je bila nekoč del Ekonomske šole Celje, je dolga leta samevala, prav tako pa so se v tem času v javnosti večkrat pojavile različne pobude, da bi bilo potrebno lokacijo ob samem središču mesta oživiti. 

Odslej bodo ti prostori namenjeni Fakulteti za logistiko, ki deluje pod okriljem Univerze v Mariboru, kar smo nakazali že v tem prispevku. Razvoj logistike in oskrbovalnih verig je namreč privedel do povečanega obsega potreb, zato v Celju ne bo prišlo zgolj do premika lokacije, temveč bo Fakulteta za logistiko dodatno razširila svoje prostore.

Njihova vizija niso zgolj lastniški prostori, temveč so tako na fakulteti kot na univerzi prepoznali nujnost izgradnje kolokacijskega tehnološko-inovativnega centra za logistiko, ki bo omogočal razvoj, ob tem pa bo odgovarjal na razvojne potrebe slovenske in svetovne logistike ter gospodarstva. Novi prostori bodo sinergijsko nagovarjali raziskovalni in izobraževalni del, saj bo omogočeno povezovanje teorije ter prakse in kreiranje novih priložnosti za slovensko logistiko.

To je investicija v prihodnost – za študente, akademike in za celotno logistično panogo v naši državi

Ker bodo v prvi vrsti prostori omogočali doseganje razvoja logistične vede, bodo posledica tega tudi novi študijski programi. Selitev je tako pomemben mejnik v razvoju izobraževalnih programov, ki jih fakulteta ponuja.

V novih prostorih bodo izkoristili dodatne kapacitete, ki bodo omogočile razvoj in implementacijo novih študijskih programov, posebej oblikovanih za dinamično področje logistike ter oskrbovalnih verig. Opremljeni z najnovejšo tehnologijo in z izkušenimi strokovnjaki na čelu, bodo sooblikovali prihodnost tega sektorja.

Po načrtih Fakultete za logistiko bo novejši del stavbe namenjen študentom, starejši del pa za strokovne službe fakultete, dekanat in knjižnico. Oblikovani so že temeljni načrti za stavbo na Vodnikovi ulici, pri čemer je posebna pozornost posvečena združitvi moderne arhitekture, funkcionalnosti in trajnostne vizije.

Prostori bodo razdeljeni tako, da bodo študentom omogočali optimalne pogoje za študij in druženje, zaposlenim pa nameravajo ustvariti okolje, ki bo inovativno ter spodbudno.

Po pogajanjih v preteklih dneh sta se Mestna občina Celje in Fakulteta za logistiko oz. Univerza v Mariboru dogovorili za prodajno ceno v višini 1.595.000 evrov. Vizija fakultete je, da se v nove prostore vseli v študijskem letu 2026/27, ob predpostavki, da bodo pridobili vsa potrebna finančna sredstva.