Stavba stare ekonomske šole v Celju prodana mariborski univerzi


Včeraj se je prvič po juniju sestal Mestni svet Mestne občine Celje. Med najbolj odmevnimi odločitvami je predhodno soglasje k prodaji stavbe nekdanje Srednje ekonomske šole s pripadajočim zemljiščem Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru.

Stavba na Vodnikovi ulici je dolga leta samevala, prav tako pa so se v tem času v javnosti večkrat pojavile različne pobude, da bi bilo treba lokacijo ob samem središču mesta potrebno oživiti.

Po načrtih Fakultete za logistiko bo novejši del stavbe namenjen študentom, starejši del pa za strokovne službe fakultete, dekanat, knjižnico, …

Celjska občina je stavbo pridobila z menjalno pogodbo z državo. Po pogajanjih v minulih dneh sta se MOC in FL dogovorili za prodajno ceno v višini 1.595.000 evrov.

V neposredni bližini šole je v teku tudi prenova Kajuhovega oz. prej Slomškovega doma, tako da bo se temu predelu mesta obeta živahnejša prihodnost.

Celjskim kulturnikom se v stoletni stavbi obeta nov domicil

Svetniki so na svoji 6. seji sprejeli tudi odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Otok 1, ki predvideva gradnjo in prenovo nekaterih stavb na tem območju. Prav tako so tudi soglašali z oprostitvijo plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) zaradi posledic nedavnih poplav 17 upravičencem, ki živijo na območju Medloga.