Raziskovalni natečaj Mladi za Celje letos s 118 nalogami, 89 jih je prejelo priznanja na državni ravni


Na letošnji raziskovalni natečaj Mladi za Celje so mladi raziskovalci z osnovnih in srednjih šol iz Celja in okolice posredovali 118 raziskovalnih nalog.

Naslovnica letošnjega biltena

Mladinsko raziskovalno delo ima v Mestni občini Celje najdaljšo tradicijo v Sloveniji. Letos so poleg devetih celjskih osnovnih šol in sedmih srednjih šol sodelovale še pridružene osnovne šole iz Frankolovega, Loč, Rimskih Toplic, Šentjurja, Šmarja pri Jelšah in Vojnika.

V Osrednji knjižnici Celje in na svetovnem spletu je tako na ogled 118 novih raziskovalnih nalog, od tega 65 osnovnošolskih in 53 srednješolskih, ki jih je pripravilo 263 mladih raziskovalcev pod vodstvom 99 mentorjev.

Raziskovalne naloge je ocenjevalo 31 ocenjevalnih komisij, v katerih je sodelovalo 95 ocenjevalcev. Srečanji mladih raziskovalcev sta letos gostila Osnovna šola Hudinja in Šolski center Celje.

Na državno srečanje mladih raziskovalcev, ki je bilo konec prejšnjega mesece v Murski Soboti, se je uvrstilo 89 nalog. Od tega so mladi raziskovalci prejeli 58 bronastih, 20 srebrnih in 11 zlatih priznanj.

Na zaključni prireditvi s podelitvijo priznanj v Narodnem domu je mlade raziskovalce nagovoril podžupan Uroš Lesjak.

V komisiji, ki ji predseduje Katja Esih iz Regijskega študijskega središča Celje, so ob koncu zapisali: “Verjamemo, da raziskovalno delo mladih pomembno prispeva k razvoju našega mesta in širše skupnosti. Veselimo se novih generacij mladih raziskovalcev, prav vsem pa želimo lepe počitnice, polne nepozabnih doživetij.”

Dodajmo, da Zveza za tehnično kulturo Slovenije vsako leto podeljuje priznanja ZOTKS posameznikom, organizacijam, organom in skupnostim, ki s svojim delovanjem nadpovprečno prispevajo k razvoju tehnične kulture na širšem območju njene organiziranosti in izpolnjujejo še druge pogoje. V šolskem letu 2023/24 sta, na predlog Komisije Mladi za Celje, zlati priznanji prejela Marko Tukarić in Srečko Maček, srebrno priznanje pa je bilo podeljeno mag. Mojci Alif.