Celjski kriminalisti preiskali več kaznivih dejanj s področja gospodarskega kriminala


Celjski  kriminalisti so v zadnjih dneh kazensko ovadili odgovorno osebo gospodarske družbe – trgovskega podjetja iz območja Rogatca zaradi suma storitve štirih kaznivih dejanj Goljufije po 217. čl. Kazenskega zakonika (KZ). Prav tako so v zadnjem obdobju kazensko ovadili odgovorno osebo gospodarske družbe – gradbenega podjetja, organiziranega kot delniška družba, iz območja Celja, odgovorno osebo družbe z omejeno odgovornostjo, iz območja Šentjurja, in sicer zaradi suma storitve kaznivega dejanja Zlorabe položaja in pravic po 244. čl. Kazenskega zakonika (KZ) ter dveh kaznivih dejanj  Ponareditev ali uničenje poslovnih listin po 240. členu Kazenskega zakonika (KZ).

V primeru ovadene odgovorne osebe trgovskega podjetja iz območja Rogatca obstaja sum, da  je odgovorna oseba gospodarske družbe – trgovskega podjetja, v letu 2008 lažno prikazovala različne terjatve do drugih gospodarskih družb in le-te prodajala finančni družbi po sistemu faktoringa. Ugotovljeno je bilo,  da je ovadena odgovorna oseba sestavila več kot 250 lažnih računov v skupni vrednosti približno 5,7 milijonov EUR. Odgovorna oseba je v nadaljevanju poskrbela, da je del obveznosti iz naslova »prodanih« lažnih terjatev trgovsko podjetje, ki ga je vodila, kljub predhodni prodaji poplačalo samo. Kljub vsemu pa je pri oškodovani finančni družbi, torej kupcu terjatev iz naslova 52 neplačanih lažnih računov, nastala škoda v višini 1,16 MIO EUR.

V drugem omenjenem primeru kriminalisti sumijo, da sta takratni direktor kot odgovorna oseba oškodovane gospodarske družbe in direktor družbe organizirane kot družba z omejeno odgovornostjo iz območja Šentjurja (sedež družbe nato prenesen v Maribor), v obdobju od leta  2006 do leta 2009 sestavila več različnih lažnih poslovnih listin, ki so navidezno vzpostavile poslovni odnos med gradbenim podjetjem in družbo z omejeno odgovornostjo iz Šentjurja. Na podlagi lažnega poslovnega odnosa je odgovorna oseba gradbenega podjetja iz območja Celja poravnavala lažne obveznosti ter zaradi tega povzročila oškodovanje družbe – gradbenega podjetja za najmanj 486.000,00 EUR, kar obenem predstavlja protipravno premoženjsko korist družbe z omejeno odgovornostjo iz območja Šentjurja.

Obvestilo so pripravili v Sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Celje