Kopica posredovanj zaradi neurja: udari strele, podrta drevesa, poplavljene kleti


Včerajšnje večerno neurje je na Celjskem terjalo kar nekaj gasilskih posredovanj.

Ob 18.52 je v Višnji vasi, občina Vojnik, zaradi udara strele zagorel kozolec. Posredovali so gasilci PGD Vojnik in Nova Cerkev, ki so požar pogasili. Kozolec je v celoti uničen.

Ob 19.01 je močan sunek vetra razkril streho objekta na Marija Gradcu, občina Laško. Posredovali so gasilci PGD Laško, ki so ugotovili, da je veter razkril okoli 2 kvadratna metra strehe. Gasilci so z nadomestno kritino prekrili streho. Naknadno je bilo ugotovljeno, da je šlo najverjetneje za udar strele saj so poškodovani tudi elektronski aparati in zamenjano 16 varovalk v stanovanjski hiši.

Ob 19.20 je meteorna voda poplavila cestni podvoz na Trubarjevem nabrežju v Laškem. Posredovali so gasilci PGD Laško, kateri so izčrpali okoli 10 kubičnih metrov vode ter očistili vozišče.

Ob 19.22 je zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanjske hiše v Sedlarjevem, občina Podčetrtek. Posredovali so gasilci PGD Imeno, Podčetrtek, Polje-Sedlarjevo, Pristava pri Mestinju in Sela-Verače-Virštanj, ki so požar omejili in pogasili, s termo kamero pregledali objekt, ga prezračili ter s folijo prekrili okoli 30 kvadratnih metrov strehe.

V požaru je bilo poškodovanega okoli 30 kvadratnih metrov ostrešja in okoli 35 kvadratnih metrov bivalnih prostorov. Prav tako je bila poškodovana električna napeljava v objektu.

Ob 19.37 je v Spodnjem Negonju, občina Rogaška Slatina, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Rogaška so izčrpali okoli 10 kubičnih metrov meteorne vode.

Ob 19.37 se je v Mrzlem Polju, občina Laško, preko vozišča, podrlo drevo. Posredovali so gasilci PGD Jurklošter, ki so drevo odstranili in očistili vozišče.

Ob 19.40 je prišlo do udara strele v anteno stanovanjske hiše na naslovu Dobriša vas, občina Žalec, zaradi česar je nato zagorela elektro omarica. Posredovali so gasilci PGD Dobriša vas-Petrovče, Drešinja vas in PGD Žalec, kateri so omarico pogasili ter preprečili širjenje požara, prezračili prostore in obvestili dežurnega električarja.

Ob 19.50 se je v Gračnici, občina Laško, preko vozišča podrlo drevo. Posredovali so gasilci PGD Rimske Toplice, ki so drevo odstranili ter očistili vozišče.

Ob 20.04 je na Celjski cesti v Rogaški Slatini meteorna voda zalila garažno hišo. Gasilci PGD Steklarna so izčrpali 5 kubičnih metrov meteorne vode in očistili parkirno površino.

Ob 20.58 je močan veter na Rogaški cesti v Šmarju pri Jelšah podrl drevo na cestišče. Gasilci PGD Šmarje pri Jelšah so odstranili in razžagali drevo ter očistili cestišče

sola-voznje-polsi-klik