210-letnica rojstva pobudnika celjske narodne čitalnice


stefan_kocevarNa današnji dan se je leta 1808 v Središču ob Dravi rodil Štefan Kočevar, zdravnik in politik. Umrl je 22. februarja 1883 v Celju.

Po študiju filozofije in medicine je služboval v Celju in Podčetrtku, po letu 1851 pa se je v Celju naselil za stalno. Za slovenstvo in slovanstvo se je opredelil že v času študija, ko je sodeloval s takratnimi velikaši na tem področju. V prelomnem obdobju okrog leta 1848 si je prizadeval za tesnejšo povezavo med Slovenci in Hrvati, kot slovenski predstavnik sodeloval na novem hrvaško-dalmatinsko-slavonskem saboru, vendar brez večjega uspeha.

Po preselitvi v Celje je postal osrednja osebnost slovenskega nacionalnega gibanja v mestu in širši okolici ter glavni pobudnik za ustanovitev narodne čitalnice.

Ta je bila ustanovljena leta 1862 in Kočevar ji je predsedoval vse do leta 1875.

ustanovitelji_narodne_citalniceLeta 1867 je v želji, da bi ustanovili slovenski politični časnik in društvo, pripravil vrsto sestankov, ki so se jih udeležili vsi vidnejši slovenski štajerski politiki: Dominkuš, Hermann, Razlag, Sernec, Vošnjak itd. Oba cilja sta se uresničila, čeprav z delnim zamikom; leto kasneje je v Mariboru nastal časopis Slovenski narod, Slovensko politično društvo pa leta 1882. Kočevar je svoje politične poglede objavljal v Celjskih novinah.

Uspešen je bil tudi na strokovnem – medicinskem področju. Napisal je priročnik Slovenska mati, ki govori o pravilnem ravnanju z nosečnicami, prizadeval pa si je tudi za ustanovitev zdravniškega društva za Spodnjo Štajersko.

V Celju je po njem poimenovana ulica, ki povezuje Teharsko in Kidričevo cesto.

*Na spodnji sliki ustanovitelji celjske narodne čitalnice. Od leve proti desni stojijo štorski montanist Andrej Pirnat, geolog in lastnik zabukovškega premogovnika Ivan Žuža ter celjski trgovec Franc Kapus. Spredaj sedi celjski mestni zdravnik dr. Štefan Kočevar, prvi predsednik čitalnice. Foto: Kamra.si