30 let od ustanovitve celjske univerze za tretje življenjsko obdobje


Na današnji dan mineva 30 let od uradnega začetka delovanja Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki je oblika neformalnega izobraževanja starejših odraslih in ena najobsežnejših dejavnosti Osrednje knjižnice Celje.

Utrinek z aktivnosti U3O Celje; vir foto: OKC

Starejši generaciji v Celju in okolici tako že tri desetletja omogočajo, da svoj prosti čas
preživljajo aktivno in kvalitetno, spoznavajo in pridobivajo nove spretnosti ter znanja na
zanimiv in prijazen način, sklepajo nova poznanstva ter skrbijo za svojo osebno rast.

Umetnostna zgodovinarka Milena Kožuh je leta 1994 upokojeno vodjo domoznanskega oddelka, Boženo Orožen, vzpodbudila, da bi se tudi v Celju ustanovila Univerza za tretje življenjsko obdobje. In res se je. Orožen je prosila za dovoljenje za uporabo Levstikove sobe takratnega direktorja Janka Germadnika, ki bi se uporabljala za namen ponedeljkovih domoznanskih predavanj. Te ponedeljke pri U3O ohranjajo še danes.

Ena od začetnih ekskurzij; vir foto: OKC

Pred 30 leti se je v knjižničnih prostorih prvič zbrala skupina upokojencev in začela z rednimi domoznanskimi srečanji, ki so takrat potekala dvakrat mesečno. Nekaj mesecev kasneje je bil narejen natančen načrt delovanja U3O. Vodenje dejavnosti je prevzel prof. Niko Veber, ob občasni pomoči Marije Kumer. Kmalu zatem je v zgodbo vstopila Slavica Hrastnik, ki je U3O vodila več kot 20 let, vse do njene upokojitve. Vmes je vodenje za kratek čas prevzela
knjižničarka Martina Prezelj, nato Kristian Koželj, zadnje leto pa za dejavnost usklajujeta Mojca Videmšek in Tadej Strnad.

Od ustanovnih 21 članov je število članic in članov vseskozi naraščalo. Danes jih celjska U3O šteje skoraj 600.

U3O Celje ponuja številne aktivnosti; vir foto: OKC

Člani in članice se skozi celotno študijsko leto udeležujejo najrazličnejših izobraževalnih programov, ki so prilagojeni starosti in omejitvam posameznika. Na razpolago je vse
od jezikovnih, ustvarjalnih, digitalnih, športnih programov, do branja, spoznavanja skritih
kotičkov Slovenije, urjenja spomina, …

Študijske skupine vodijo mentorji, strokovnjaki z različnih področij. Za njihove študente organizirajo tudi izlete po Sloveniji ali jih peljejo na ogled oper in gledaliških predstav. Skrbno sodelujejo tudi z ostalimi organizacijami v Celju in okolici. V vseh teh letih so se spletle lepe prijateljske vezi, nepozabni spomini in doživetja.