Celje poslej tudi branju prijazna skupnost

03. 12. 2018 16:35

Mestna občina Celje je danes prejela priznanje Branju prijazna občina. Naziv podeljujejo Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo.

MOC je za prejem naziva izpolnila kriterije, s katerimi izkazuje svoj aktiven prispevek za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture v občini.

V imenu Celja je ta prestižni naziv v Velikih Laščah sprejel pooblaščenec župana, Stane Rozman.

Lani so ta naziv podeljevali prvič, prejelo pa ga je 18 občin od 27 prijavljenih. Na Celjskem sta ta naziv prejeli občini Slovenske Konjice in Žalec.

Kriteriji za izbor

Občina kandidatka mora izkazovati celosten pristop k obravnavi bralne kulture, ki se nanaša na različna področja dejavnosti v lokalni skupnosti (ne predvsem ali samo na knjižnično dejavnost), kar dokazuje z  naštetimi kriteriji:

– opredelitev pomena ali področja bralne kulture in drugih dejavnosti v zvezi s knjigami, branjem in bralno pismenostjo v razvojnih dokumentih lokalne skupnosti;

– finančna ali druge vrste podpora projektom in drugim aktivnostim s področja bralne kulture (upošteva se tudi aktivnosti, ki jih izvaja knjižnična javna služba v povezovanju z drugimi institucijami). Primeri:  sofinanciranje javnih del za podporo branju; podpora prostovoljcem, ki izvajajo projekte bralne kulture; finančna podpora festivalom branja in bralne kulture; aktivno posredništvo med deležniki na področju branja; povezovanje, koordiniranje med izvajalci bralne kulture in bralne pismenosti; zagotavljanje brezplačne infrastrukture – brezplačen najem – za projekte s področja bralne kulture tudi za društva in organizacije, ki niso v javnem interesu, knjižnice na prostem v najrazličnejših oblikah, če le-te ne delujejo pod okriljem splošne knjižnice; promocija bralne kulture…;

– javna podpora nosilcev lokalnih oblasti pri aktivnostih, ki se izkazujejo kot promocija bralne kulture.

*foto: Osrednja knjižnica Celje

Oznake: ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
174 queries in 1,795 seconds.