Obletnica prve omembe trga Mozirje


Na današnji dan je bila leta 1318 datirana prva listina z omembo mozirskih trških pravic.

V datumu listine je zapisano: “Listina je izdana v Mozirju trgu” (Der Prif ist geben datz Prauperch in dem Marchet).

Mozirje je bil trg še pred letom 1318, ko se navaja kot “marchet Prausperch”. Ta navedba je v listini z dne 5. maja 1318, s katero je Rudolf z ženo podaril samostanu v Mekinju štiri kmetije kot doto hčerki, ki je odšla v ta samostan.

Listina, ki jo hranijo v Arhivu Republike Slovenije, je bila izdana v trgu Mozirju v prisotnosti prič: opata Leopolda iz Gornjega Grada, župnika Konrada iz Braslovč, župnika Valteija iz Črne, Hartnida iz Mozirja in Nikolaja iz Vrbovca.

Vir: Kamra.si