Pokrajinski muzej Celje vstopa v leto 2018 z novimi razstavami in mednarodno dejavnostjo


Pokrajinski muzej Celje je v letu 2017 uspešno izpolnil zastavljene cilje. Ob tem pa ne počiva na lovorikah, temveč je pripravljen na nove podvige tudi v tem letu. Več o tem nam je zaupal direktor muzeja Stane Rozman.

Uspešno leto 2017: razstave pritegnile veliko zanimanja
Direktor Stane Rozman nam je zaupal več o projektih in ciljih Pokrajinskega muzeja Celje.
Direktor Stane Rozman nam je zaupal več o projektih in ciljih Pokrajinskega muzeja Celje.

Pokrajinski muzej Celje je sicer v minulem letu uspešno obdržal število obiskovalcev kot prejšnje leto, prav tako pa so povečali prihodke z naslova pobranih vstopnin in vodstev po muzeju. Z zadovoljstvom so izvedli tudi več muzejskih delavnic.

V letu 2017 si je muzejske zbirke ogledalo nekaj več kot 25.000 obiskovalcev s plačano vstopnico. Še dobrih 80.000 pa se je zvrstilo obiskovalcev na razstaviščih, ki so v prostem dostopu, torej Rifnik, Celeia Antiqua, Ko železna pride cesta, Potočka zijavka … Poleg tega so zabeležili porast obiskovalcih v prostorih, ki so v upravljanju njihovih partnerjev (Šempetrska nekropola, Rifnik in njegovi zakladi, Grofje Celjski na Starem gradu…).

Najbolj atraktivna razstavišča muzeja ostajajo Celeia – mesto pod mestom, razstava Grofje Celjski, prav tako pa je še vedno cilj njihovih ogledov Kulturnozgodovinska zbirka z znamenitim Celjskim stropom v Stari grofiji.

Leto 2017 je sicer zaznamovala vrsta dogodkov, na katere so v muzeju zelo ponosni in so pritegnili precej pozornosti s strani javnosti. Lani so tako nadaljevali z arheološkimi raziskavami antične Celeie v sklopu gradbenih del, ki potekajo v mestu. Še posebej so se razveselili odkritja čudovitih fresk iz 1. stoletja našega štetja pred Staro grofijo, ki jih bodo v letošnjem letu tudi pripravili na razstavo. Sicer pa se lahko pohvalijo tudi z razstavo Steklo na Celjskem, kjer je izčrpno prikazana zgodovina steklarstva v naših krajih, razstava pa spremlja tudi obsežen katalog. Ob tem je potrebno omeniti še razstave Uganke Celjskega stropa, Zvesto po naravi in Ko železna pride cesta. S svojimi razstavami so gostovali tudi po širši Sloveniji.

pokrajinski-muzej

Pokrajinski muzej Celje načrtuje nove razstave in povečano mednarodno dejavnost

Pestro pa bo tudi v letu 2018, pri čemer moramo izpostaviti razstavo Iz vojne v novo državo. Ta bo izpostavila ključna dogajanja v Celju in okolici v prelomnih trenutkih razpada Avstro-Ogrske in prehoda v novo državo. V Šentjurju bo Pokrajinski muzej Celje postavil novo stalno razstavo o Ipavcih, nadaljevali pa bodo s postavitvijo arheološkega parka Celeia Antiqua. Z razstavo Steklo na Celjskem bodo tudi gostovali po krajih celjske regije, kjer so nekoč bile steklarne.

 V letu 2018 si predvsem želijo povečati svojo mednarodno dejavnost, zaradi česar načrtujejo povečano sodelovanje z muzeji partnerskih mest (Arma Christi v Slavonskem Brodu), s tujimi muzeji (Veronika Deseniška z Muzeji hrvatskog Zagorja), gostovanji (50 let International children games v Jeruzalemu) in sodelovanja v mednarodnih projektih (HERA s španskimi in italijanskimi partnerji, ter projekta Barbara Celjska – »črna kraljica« in Veronika Deseniška s hrvaškimi).

Naj še izpostavimo, da bo Pokrajinski muzej Celje v spomladanskih mesecih izvedel tečaj za muzejske mediatorje, s katerim si želijo pridobiti skupino volonterjev, ki bi sodelovala pri muzejskem delu. Poglavitni cilj muzeja v letošnjem letu pa še naprej ostaja isti: ostati vodilna dediščinska ustanova na Celjskem. Želijo si namreč, da bi kazalniki uspešnosti dela muzeja ostali vsaj takšni, kot so bili v preteklem letu, prav tako pa si želijo pridobiti tudi status raziskovalne ustanove, da se lahko prijavljajo na razpise Javne agencije za raziskovalno dejavnost in ostale mednarodne razpise.