Stara grofija v Celju kmalu z dvigalom


V prejšnjem tednu so se začela prenovitvene dela na najlepši poznorenesančni stavbi v Celju, Stari grofiji, ki je obenem tudi eno od dveh domovanj Pokrajinskega muzeja Celja.

V okviru posegov bodo vgradili zunanje dvigalo in strojnico za klimatizacijo razstavnih prostorov, prav tako pa bodo izvedli zaključno fazo podzemnega objekta za zaščito arheoloških ostalin in osvetlili arkadne hodnike, prav tako pa bo doživela obnovo fasada objekta.

Na razpisu je Mestna občina Celje za izvajalca izbrala podjetje Remont, vrednost izvedbe celovite obnove pa znaša približno 1,5 milijona evrov. V letošnjem letu načrtujejo izvedbo del za vgradnjo dvigala in zagotovitev univerzalne dostopnosti objekta ter izvedbo dela strojnice za prezračevanje objekta. Večina ostalih del, vezanih na obnovo fasadnega ovoja in vzpostavitev novega razstavnega prostora ter klimatskih pogojev za prikaz izjemnih antičnih fresk, pa je načrtovana v letu 2024.

Stara grofija je bila zgrajena med letoma 1580 in 1603 ob južnem delu mestnega obzidja, na mestu, kjer so nekoč stala upravna in gospodarska poslopja celjskega spodnjega gradu.

V 30. letih 20. stoletja so med obnovitvenimi deli odkrili znameniti Celjski strop, umetniško delo, ki je izrazito pomembno ne le za Celje, temveč tudi za širši evropski prostor. Za stavbo se nahaja urejen arheološki park in lapidarij na prostem z razstavljenimi najdbami rimske Celeie, ob prenovitvenih delih na Muzejskem trgu pa so leta 2018 odkrili arheološko najdbo izjemnega pomena – antično vilo s freskami. Gre za odkritje izjemnega pomena, ki se v Evropi pojavlja zelo redko in ki je vzbudilo veliko pozornost, najdba pa bo v prihodnje še poudarila pomen Celja v širšem kontekstu evropske kulturne dediščine.