V Žalcu podelili Savinova odličja za leto 2015


savinova_odlicja_2015Občina Žalec ob slovenskem kulturnem prazniku vsako leto podeljuje Savinova odličja za ugledne dosežke na različnih področjih kulturne ustvarjalnosti. Komisija za podelitev Savinovih odličij se je odločila, da letos podeli tri Savinova priznanja, dve plaketi in eno plaketo z denarno nagrado.

Komisijo so sestavljali predsednik župan Janko Kos ter člani: Nataša Gaber Sivka, vodja urada za negospodarske javne službe Občine Žalec; Breda Veber, predsednica Zveze kulturnih društev »Savinja« Žalec; Marko Repnik, vodja Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v Žalcu; Lidija Koceli, vodja programa Kultura v Zavodu za kulturo, šport in turizem Žalec.

Na osrednji občinski proslavi, ki je bila v nabito polni dvorani Doma II. slovenskega tabora Žalec v petek, 5. februarja, so Savinova odličja za leto 2015 prejeli:

Savinova priznanja

Mojca Zelen za nenehno nadgrajevanje kulturnega utripa na šoli ter vodenje uspešnih projektov, ki bogatijo tudi širšo lokalno skupnost.

Melita Estigarribia Villasanti za izjemne uspehe učencev na državnih in mednarodnih glasbenih tekmovanjih, ki pomenijo prispevek k razvoju kulturnih dejavnosti v Občini Žalec.

Silvo Lavtižar za strokovno podprto, inovativno in ustvarjalno delo na različnih področjih likovnih, glasbeno-scenskih umetnosti in oblikovanja, ki bogatijo naše lokalno okolje.

Savinovi plaketi

Medobčinska splošna knjižnica Žalec za spodbujanja bralne kulture, vseživljenjskega izobraževanja, ohranjanja kulturne identitete in sooblikovanja podobe Spodnje Savinjske doline.

Vokalna skupina Cantemus za ustanovitev in uveljavitev festivala Sredi zvezd ter za razvoj a cappella glasbene zvrsti v slovenskem kulturnem prostoru.

Savinovo plaketo z denarno nagrado

Irena Kralj za izjemne glasbeno-pedagoške dosežke, za pionirsko delo in inovativen pristop pri poučevanju otrok s posebnimi potrebami in s tem za velik prispevek slovenski kulturi.

Savinova odličja je podelil župan Janko Kos, slavnostni govornik je bil pesnik, dramatik in prevajalec Ervin Fritz. Program je povezovala Lidija Koceli.

Podelitev je zaključil umetniški program z naslovom „Klavir v jutru“. Vsebina umetniškega programa je bila povezana s časom, ko je v dvorcu Novo Celje živela prva slovenska pesnica Fany Hausmann. Nekaj uvodnih misli je izrekel dr. Peter Zimmermann, avtor zgodovinske knjige o dvorcu Novo Celje, ki je izšla konec januarja z naslovom Po poteh Venceslava Jurija Dunderja skozi Štajerski raj: Savinjska dolina in Novo Celje.

Po končani prireditvi v dvorani je bilo v avli ob glasbenem nastopu učencev Glasbene šole Risto Savin Žalec svečano odprtje prenovljene in razširjene avle Doma II. slovenskega tabora.

Župan Janko Kos je s častnim občanom Janezom Megličem, ki je bil član gradbenega odbora leta 1985, in z učenko I. OŠ Žalec Katarino Stepišnik prerezal torto. Potem je nove prostore predal v uporabo direktorjema obeh ustanov, ki domujeta v prostorih žalskega kulturnega hrama: Jolandi Železnik, direktorici Medobčinske splošne knjižnice Žalec, in Matjažu Juteršku, direktorju Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec.

Avtor fotografije: Tone Tavčer

bassless-polsi-klik