Zgodovinski arhiv Celje v Šentjurju razstavlja mnoga še nepoznana gradiva o Josipu Ipavcu


V letu Josipa Ipavca je Zgodovinski arhiv Celje pred Ipavčevim kulturnim centrom v Šentjurju postavil razstavo »To je krasna obitelj, ti Ipavci!«, na kateri si lahko do 15. junija ogledate mnoga še nepoznana arhivska gradiva o tem velikem šentjurskem skladatelju.

Kot je znano, je leto 2021 je v Sloveniji proglašeno za leto Josipa Ipavca, ki je umrl 8. februarja 1921 v Šentjurju, njegova smrt pa je simbolično sklenila ero Ipavcev, ki so zaznamovali štajerski glasbeni in politični univerzum druge polovice 19. in prve petine 20. stoletja.

Jubilejno leto so tako v Zgodovinskem arhivu Celje obeležili s postavitvijo zunanje razstave v Šentjurju in izidom publikacije avtorja dr. Aleksandra Žižka »To je krasna obitelj, ti Ipavci!« in podnaslovom Franc, Benjamim, Gustav in Josip Ipavec v arhivskem gradivu.

Na ogled mnogo javnosti še ne poznanega arhivskega gradiva

“Skozi izbor štirih portretirancev želimo v prvi vrsti izpostaviti pomen arhivskega gradiva. Z izborom žal delamo krivico množici ostalih predstavnikov rodbine, a nenazadnje vseh skrivnosti svojih depojev še nismo do konca razkrili. V projektu objave gradiva smo se tako osredinili predvsem na predstavitev arhivskega gradiva, ki ga hranimo in je bilo doslej skoraj nepoznano, dopolnjujemo pa ga še z nekaj objavami gradiva drugih sorodnih institucij. Imamo neverjetno srečo, da že desetletje sodelujemo z Igorjem Grdino, ki je del svojega bogatega arhiva pred leti sklenil zaupati našemu zavodu in nam med drugim izročil občudovanja vredno množino dokumentov, fotografij in notnih zapisov, ki nam odstirajo pogled v umetniško in vsakdanje življenje njegovih znamenitih šentjurskih rojakov, “ so ob odprtju razstave zapisali v Zgodovinskem arhivu Celje.

Na razstavi je na ogled izjemno atraktivno gradivo, ki s svojo pojavnostjo in pričevalnostjo učinkovito dopolnjuje »tipično« arhivsko (spisovno) gradivo. Ob tem v ZAC dodajo: “Veliko gradiva hranimo v naših pravosodnih, upravnih in šolskih fondih in pretežno tudi to je zdaj prvič objavljeno. Med objavami izpostavimo množino družinskih portretov, šentjurskih vedut, gradivo vezano na dediščino načrtovanja in prometa z nepremičninami in v zvezi z opravljanjem zdravniške prakse, šolska spričevala…”

Razstava »To je krasna obitelj, ti Ipavci!« je na ogled na zunanjih panojih pred Ipavčevim kulturnim centrom v Šentjurju od 6. maja do 15. junija 2021. Od 20. maja bo javnosti na voljo tudi bogato ilustrirana in všečno napisana monografija.

foto: Zgodovinski arhiv Celje