Kaže na nov rekord v zbiranju šolskega papirja


Letos so otroci in učenci še posebej uspešni pri zbiranju odpadnega papirja. V primerjavi z enakim obdobjem lani so ga zbrali že 50 ton več.

Ali bo presežen rekord iz leta 2010, ko so zbrali 713 ton te dragocene reciklabilne surovine, pa bomo videli junija, ko se akcija zaključi in bo družba Simbio razglasila najboljše šole, ki sodelujejo v akciji.

Akcija zbiranja odpadnega papirja poteka že več kot dve desetletji. V povprečju se v šolskem letu skupaj zbere 555 ton papirja, ki je primeren za reciklažo. Do 1. 2. 2019 so ga otroci in učenci šol zbrali 392 ton, v enakem obdobju lani 342 ton, do konca maja lani pa 661 ton.

Papir lahko otroci prinesejo v šolo ali pa ga s starši pripeljejo na Zbirni center Bukovžlak. Ob tem na Simbiu vljudno prosijo, da zaradi postopka tehtanja papir pripeljejo le v popoldanskem času, to je med 14. in 20. uro, ali ob sobotah med 6. in 14. uro.

Letos sodeluje v akciji zbiranja papirja 22 šol iz regije. Prva je trenutno OŠ Hudinja (169 kg na učenca, skupaj 83 ton), sledita pa ji OŠ Dobrna (93 kg na učenca, skupaj 22 ton) in OŠ Ljubečna (78 kg na učenca, skupaj 36 ton). Zmaga tista šola, ki zbere največ papirja na učenca.

V akcijo je vključenih tudi 7 vrtcev in 8 podružničnih osnovnih šol. Med temi je prva trenutno POŠ Socka (202 kg na učenca, skupaj 7 ton), sledita pa ji POŠ Letuš (116 kg na učenca, skupaj dobre 4 tone) in POŠ Andraž nad Polzelo (54 kg na učenca, skupaj 2 toni). Med vrtci trenutno vodi Vrtec Zarja z zbranimi tremi tonami papirja.

Družba za ravnanje z odpadki Simbio je šolam, ki sodelujejo v akciji, poslala tudi delovne zvezke ”Ni mi vseeno, vse naj bo (spet) zeleno”, da bodo še lažje opravljale svoje poslanstvo odgovornega in trajnostnega ravnanja z odpadki. Delovne zvezke so skupaj pripravila slovenska komunalna podjetja pod okriljem Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije, namenjeni pa so otrokom od 1. do 5. razreda.

Celoten seznam šol in vrtcev z zbranimi količinami tukaj.