Celjski učenci kmalu s kolesom v Avstrijo


Na IV. osnovni šoli v Celju izvajajo projekt z naslovom “S kolesom v prihodnost”, pri katerem bi učence radi spodbudili, da za pot v šolo in prosti čas večkrat posežejo po kolesu ali drugih t.i. trajnostnih oblikah prevoza. Projekt izvajajo v okviru programa Erasmus+, kjer so uspešno kandidirali za sredstva Evropske unije.

Skozi projekt želijo učencem pokazati več načinov preživljanja časa v naravi, saj verjamejo, da bo to  v učencih in morda njihovih bližnjih okrepilo zavedanje trajnostnega ravnanja z naravo.  Menimo, da bodo učenci, ki več kvalitetnega prostega časa preživijo v naravi, z njo tudi lepše ravnali, hkrati pa poskrbeli za svoje psihofizično počutje.

V letu in pol nameravajo izvesti tri izmenjave učencev, in sicer na Finsko, kjer so bili aprila,  Avstrijo in Španijo. Koordinatorica projekta Tina Dimec Ivanjko je zapisala: “Prepričani smo, da bo možnost udeležbe na izmenjavi zbudilo zavedanje pomena večjezičnosti in okrepilo samozavest pri komunikaciji v tujih jezikih. Učenci na izmenjavah premikajo meje svojega okolja in s spoznavanjem novih prijateljev, dežel in običajev širijo svoja obzorja. Razlike med narodi, kulturami in običaji, ki se jih morda zaradi nepoznavanja bojijo,  postanejo  zanimiva raznolikost, ki je vrednota modernega evropskega državljana.”

Mladi kolesarji med hmeljišči; foto: IV. OŠ Celje

Posebej s ponosom se pripravljajo na izmenjavo v Avstrijo, saj se tja odpravljajo povsem v duhu njihovega projekta – s kolesom. 11 učencev se z ravnateljem in dvema učiteljicama že pripravlja na petdnevno zeleno pustolovščino v mesto Lavamünd (Labot, op. ur.), kjer bodo štiri dni sodelovali pri pouku in drugih aktivnostih, ki jim jih pripravljajo njihovi novi prijatelji tamkajšnje nižje srednje šole. Poleg kolesarjenja jih čakajo razne delavnice na šoli, skupaj z učenci tamkajšnje šole bodo spoznali mesto Celovec in Vrbsko jezero, se sprehodili po rečni učni poti in udeležili teka.

Pogled na vožnjo od spredaj; foto: IV. OŠ Celje

Z namenom gladkega poteka izmenjave se z učenci na izmenjavo pripravljajo že vse šolsko leto. Učenci enkrat na teden obiskujejo interesno dejavnost S kolesom v prihodnost, kjer med sabo delijo primere dobre prakse prijaznega ravnanja z okoljem in ideje, kako šolo, Celje in Slovenijo predstaviti novim prijateljem. V mesecu decembru so si z Avstrijci in Finci izmenjali novoletne voščilnice, izvedli pa so tudi nekaj video izmenjav, da so lažje prebili led. Pomemben del priprav je bila tudi pripravljalna kolesarska tura, ki so jo udeleženci pod vodstvom ravnatelja izvedli prejšnji teden. Učenci so preizkusili svoje sposobnosti in z ugotovili, da bi lahko šli na izmenjavo tudi kam dlje, zato komaj čakajo na 21. maj, ko bodo zares odšli v Avstrijo.