Herman Lisjak tudi letos zbira likovna dela otrok z vsega sveta


Muzej novejše zgodovine Celje vabi vse otroke med 6. in 12. letom k sodelovanju pri ustvarjanju Hermanove galerije. Herman Lisjak, maskota Otroškega muzeja Hermanov brlog, v svoji galeriji zbira likovna dela otrok z vsega sveta, letošnja tema, ki naj vam bo v navdih pri ustvarjanju, pa je BONTON.

Kako sodelovati? Pomisli, kaj zate predstavlja bonton; kako se obnašaš za mizo, ali starejšim odstopiš mesto, uporabljaš besedo prosim in hvala. Te je babica učila drugačnega načina obnašanja, kot pa te ga učijo v šoli? Si vljuden in prijazen, rad pozdravljaš in pomagaš drugim? Vse to nariši ali naslikaj v svoji najljubši likovni tehniki (navadni ali barvni svinčniki, vodene, tempera barve, tuš, grafika). Papir naj ne presega formata A3 (300×420 mm). Na zadnjo stran svoje umetnine prilepi čitljivo izpolnjen obrazec s svojimi podatki, ki ga najdeš TUKAJ.

Sodeluješ lahko z enim likovnim delom, tvoja šola, mentor ali starš pa z največ petimi.

Prejeta likovna dela, ki bodo ustrezala razpisani temi in pravilno opremljena s podatki, bodo razvrščena v dve starostni skupini:

6-9 let ali 10-12 let

Razpis se je začnel 1. 9. 2020 in traja do 31. 1. 2021. Svoj izdelek pošlji po pošti na naš naslov, ki ga najdeš spodaj najkasneje do zadnjega dne razpisa.

Nagrade

V vsaki starostni skupini bodo podelili 10 nagrad, 50 posebnih priznanj, vsi sodelujoči pa boste prejeli tudi elektronsko potrdilo o sodelovanju na 24. mednarodnem razpisu za likovna dela otrok. Rezultate razpisa bodo razglasili 1. 6. 2021 in jih objavili na spletni strani Muzeja novejše zgodovine Celje. Mentorje in starše vseh sodelujočih otrok bodo o rezultatih obvestili po elektronski pošti. Nagrajena likovna dela bodo na ogled na razstavi v Otroškem muzeju Hermanov brlog leta 2022. Če boš med nagrajenci, te bodo o tem obvestili po e-pošti. Prejel boš elektronsko priznanje ter ilustracijo Hermana Lisjaka slovenske ilustratorke Jelke Reichman s tvojim imenom, ki si jo lahko natisneš, po pošti pa ti bodo poslali darilce z motivom Hermana Lisjaka, maskote Otroškega muzeja Hermanov brlog. Vsa nagrajena likovna dela bodo shranili v muzejski fond Hermanova galerija in objavili na spletni strani Muzeja novejše zgodovine Celje. Če bo tvoje delo pohvaljeno s posebnim priznanjem, boš prejel priznanje v elektronski obliki ter ilustracijo Hermana Lisjaka slovenske ilustratorke Jelke Reichman s tvojim imenom, ki si jo lahko natisneš. Poslanih likovnih del ne bodo vračali. Muzej novejše zgodovine Celje jih bo uporabljal za potrebe lastnih razstav, objav in promocije Otroškega muzeja Hermanov brlog. Nagrajena dela bodo uvrščena v muzejski fond Hermanova galerija. Podatke o udeležencih mednarodnega razpisa bodo hranili z namenom evidence in obveščanja o poteku razpisa.

Svoje likovno delo pošlji na naslov:

Muzej novejše zgodovine Celje
Prešernova ulica 17
3000 Celje
S pripisom: »Hermanova galerija«

Več informacij o razpisu najdeš na spletni strani Muzeja novejše zgodovine Celje in na e-naslovu [email protected].